Blogg

Eurosamarbetet fördjupas och Sverige står kvar utanför

EU-samarbetet fördjupas utan att ordförandelandet Sverige kan delta. Det är konsekvensens av det förslag om fördjupat ekonomiskt politiskt samarbete mellan Euroländerna som kommissionen i går föreslog. Utanförskapet är inte bara…

Publicerat

Vill Nej-sidan omförhandla avtalet med EU?

Röstar Sverige nej den 14 september innebär det att vi ställer oss utanför ett samarbete som vi redan är medlemmar i. Samtidigt kommer 10 nya länder att helt och fullt…

Frihetens värden 2003-08-10 – om älvornas dans

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2003-08-10 Kära läsare, I detta brev lite om älvorna som lägger sig kring ängar och marker, och kring oss själva, om euron, om nejsidans oförmåga att diskutera…

Regeringen skall följa riksdagen!- artikel i SvD

Vid toppmötet i Thessaloniki måste Göran Persson göra klart att Sverige är emot en vald president för Europeiska rådet. Förslaget förskjuter makten inom EU till rådet och till de stora…

KU-anmälan mot Göran Persson och Anna Lindh

Stockholm den 18 juni 2003 Till Konstitutionsutskottet Den 10 april 2003 beslöt riksdagen att säga nej till förslaget om en vald president i Europeiska rådet. Riksdagen fattade sitt beslut på…

Publicerat

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,

Publicerat

Vill Nej-sidan omförhandla avtalet med EU?

Röstar Sverige nej den 14 september innebär det att vi ställer oss utanför ett samarbete som vi redan är medlemmar i. Samtidigt kommer 10 nya länder att helt och fullt…

Frihetens värden 2003-08-10 – om älvornas dans

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2003-08-10 Kära läsare, I detta brev lite om älvorna som lägger sig kring ängar och marker, och kring oss själva, om euron, om nejsidans oförmåga att diskutera…

Regeringen skall följa riksdagen!- artikel i SvD

Vid toppmötet i Thessaloniki måste Göran Persson göra klart att Sverige är emot en vald president för Europeiska rådet. Förslaget förskjuter makten inom EU till rådet och till de stora…

KU-anmälan mot Göran Persson och Anna Lindh

Stockholm den 18 juni 2003 Till Konstitutionsutskottet Den 10 april 2003 beslöt riksdagen att säga nej till förslaget om en vald president i Europeiska rådet. Riksdagen fattade sitt beslut på…

Blogg

Eurosamarbetet fördjupas och Sverige står kvar utanför

EU-samarbetet fördjupas utan att ordförandelandet Sverige kan delta. Det är konsekvensens av det förslag om fördjupat ekonomiskt politiskt samarbete mellan Euroländerna som kommissionen i går föreslog. Utanförskapet är inte bara…

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,