Blogg

Publicerat

Förändringar i kommunkontosystemet

Förslag till riksdagsbeslutRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat driven verksamhet. De tekniska förändringarna av kommunkontosystemetI…

Regeringen har misskött budgetprocessen

Vi ser nu följderna av en misskött och ansvarslös budgetprocess. I höstas drev regeringen igenom ökade utgifter i förhoppningen att en högre tillväxt skulle reda ut alla problemen. Nu ökar…

Europa behöver större visioner

Europasamarbetet behöver större visioner om målet att bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi skall uppnås. När ambitionerna stannar vid att avreglera energimarknaden når man inte ens fram till det målet. Flertalet…

Publicerat

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,

Publicerat

Förändringar i kommunkontosystemet

Förslag till riksdagsbeslutRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat driven verksamhet. De tekniska förändringarna av kommunkontosystemetI…

Regeringen har misskött budgetprocessen

Vi ser nu följderna av en misskött och ansvarslös budgetprocess. I höstas drev regeringen igenom ökade utgifter i förhoppningen att en högre tillväxt skulle reda ut alla problemen. Nu ökar…

Europa behöver större visioner

Europasamarbetet behöver större visioner om målet att bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi skall uppnås. När ambitionerna stannar vid att avreglera energimarknaden når man inte ens fram till det målet. Flertalet…

Blogg

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,