Blogg

Publicerat

Riksgäldskontoret

Riksgäldskontorets nedskrivning av det förväntade budgetsaldot visar hur känsliga de svenska offentliga finanserna är. Därmed understryks också hur allvarligt det är regeringen lagt prognoser över den ekonomiska utvecklingen utan kontakt…

Euron

Utvecklingen för den svenska kronan är katastrofal. Om inte den nuvarande utvecklingen kan vändas kommer svenska hushåll ha förlorat 15% av värdet på sina löner och tillgångar på bara ett…

Skattefrihet vid fondbyten! – artikel i DI

Skattefrihet för byte av fondförvaltare leder till bättre fondsparande! I frågan om fondförvaltarnas förvaltningsavgifter och courtage finns det ett mycket enkelt sätt att mycket snabbt öka konkurrensen. Man behöver inte…

Publicerat

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,

Publicerat

Riksgäldskontoret

Riksgäldskontorets nedskrivning av det förväntade budgetsaldot visar hur känsliga de svenska offentliga finanserna är. Därmed understryks också hur allvarligt det är regeringen lagt prognoser över den ekonomiska utvecklingen utan kontakt…

Euron

Utvecklingen för den svenska kronan är katastrofal. Om inte den nuvarande utvecklingen kan vändas kommer svenska hushåll ha förlorat 15% av värdet på sina löner och tillgångar på bara ett…

Skattefrihet vid fondbyten! – artikel i DI

Skattefrihet för byte av fondförvaltare leder till bättre fondsparande! I frågan om fondförvaltarnas förvaltningsavgifter och courtage finns det ett mycket enkelt sätt att mycket snabbt öka konkurrensen. Man behöver inte…

Blogg

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,