Blogg

Om överhetens perspektiv

Varför är det så att socialdemokrater tror att trygghet och mänsklig gemenskap kan ges av olika anställda till människor som om de är utbytbara? Svaret gav både han och Per…

Junilistans vänner

Junilistan har gjort dåligt omdöme till politisk ideologi. Nu har man valt att ingå i den grupp som är Europaparlaments mest federalistiska grupp som vill införa en avskaffa nationalstaten och…

Dagens blogg

Det finns i Europa en snabb utveckling mot flat tax. Om några år kommer förmodligen en tredjedel av medlemsstaterna i EU ha flat tax. Det är ett led i en…

Publicerat

Bra att Fridolin kom hem välbehållen

Jag är glad att Gustav Fridolin är hemma välbehållen. Genom att agera i ledbanden för en palestinsk rörelse som aktivt bekämpar staten Israels existens har han tagit större risker än…

Interpellation till statsministern om Sverige och Nato

Interpellation till statsminister Göran Persson Det är efter det Europeiska rådets möte i Bryssel uppenbart att verkligheten har sprungit om den doktrin som den svenska alliansfriheten har byggt på. Den…

Göm er inte bakom ÖB – artikel i SvD

Göm er inte bakom ÖB! Det finns många skäl att ställa stora förhoppningar på den nye Överbefälhavaren men det ursäktar inte att Håkan Juholt, Anders Svärd och Else-Marie Lindgren gömmer…

Stärkt personlig integritet – motion rill riksdagen

1 Innehållsförteckning1 Innehållsförteckning 22 Förslag till riksdagsbeslut 23 Bakgrund 34 Gällande rätt 55 Offentlighetsprincipen 66 Registerlagstiftningen 76.1 Speciallagstiftning som tar över personuppgiftslagen (PUL) 76.2 Samkörning av register 76.3 SPAR 107…

Fria och oberoende media – motion till riksdagen

1 Innehållsförteckning1 Innehållsförteckning 22 Förslag till riksdagsbeslut 23 Media skall stå fria från staten 34 Nya media bidrar till ökad frihet 55 Pressfrihetens ideal skall prägla medias utveckling 66 Statens…

Publicerat

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,

Publicerat

Bra att Fridolin kom hem välbehållen

Jag är glad att Gustav Fridolin är hemma välbehållen. Genom att agera i ledbanden för en palestinsk rörelse som aktivt bekämpar staten Israels existens har han tagit större risker än…

Interpellation till statsministern om Sverige och Nato

Interpellation till statsminister Göran Persson Det är efter det Europeiska rådets möte i Bryssel uppenbart att verkligheten har sprungit om den doktrin som den svenska alliansfriheten har byggt på. Den…

Göm er inte bakom ÖB – artikel i SvD

Göm er inte bakom ÖB! Det finns många skäl att ställa stora förhoppningar på den nye Överbefälhavaren men det ursäktar inte att Håkan Juholt, Anders Svärd och Else-Marie Lindgren gömmer…

Stärkt personlig integritet – motion rill riksdagen

1 Innehållsförteckning1 Innehållsförteckning 22 Förslag till riksdagsbeslut 23 Bakgrund 34 Gällande rätt 55 Offentlighetsprincipen 66 Registerlagstiftningen 76.1 Speciallagstiftning som tar över personuppgiftslagen (PUL) 76.2 Samkörning av register 76.3 SPAR 107…

Fria och oberoende media – motion till riksdagen

1 Innehållsförteckning1 Innehållsförteckning 22 Förslag till riksdagsbeslut 23 Media skall stå fria från staten 34 Nya media bidrar till ökad frihet 55 Pressfrihetens ideal skall prägla medias utveckling 66 Statens…

Blogg

Om överhetens perspektiv

Varför är det så att socialdemokrater tror att trygghet och mänsklig gemenskap kan ges av olika anställda till människor som om de är utbytbara? Svaret gav både han och Per…

Junilistans vänner

Junilistan har gjort dåligt omdöme till politisk ideologi. Nu har man valt att ingå i den grupp som är Europaparlaments mest federalistiska grupp som vill införa en avskaffa nationalstaten och…

Dagens blogg

Det finns i Europa en snabb utveckling mot flat tax. Om några år kommer förmodligen en tredjedel av medlemsstaterna i EU ha flat tax. Det är ett led i en…

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,