Blogg

Publicerat

Sverige drabbas av devalveringssjukan

Sverige håller på att drabbas av devalveringssjukan. Riksbankens inflationsrapport ger en bekymmersam bild av svensk ekonomis långsiktiga förutsättningar. Trots ett mycket snabbt fall i konjunkturen har Sverige ett inflationstryck som…

Kronan

Trots en rekordstor kronförsvagning har Sverige en snabbare minskning av exporten än flertalet andra EU-länder. Samtidigt har regeringen tappat kontrollen över utgiftsutvecklingen. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark med…

Riksbanken

Ringholm har fel både i frågan om Sverige förhållande till EMU och om Riksbanken. Det säger moderaternas ekonomisk- politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av finansminister Bosse Ringholms avvisande av…

Svar till Segelström i Finanstidningen

Inleder man som köpare en svart affär av hyreslägenhet skall man kunna få behålla lägenheten för 30% av svartpriset efter det att man angivit säljaren. Så vill Inger Segelström driva…

Sjukfrånvaron

I år, 2001, kommer antalet sjukdagar att bli över 100 miljoner. Det motsvarar en ökning av kostnaderna för sjukskrivning med 20 procent från förra året, och det är en ökningstakt…

Publicerat

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,

Publicerat

Sverige drabbas av devalveringssjukan

Sverige håller på att drabbas av devalveringssjukan. Riksbankens inflationsrapport ger en bekymmersam bild av svensk ekonomis långsiktiga förutsättningar. Trots ett mycket snabbt fall i konjunkturen har Sverige ett inflationstryck som…

Kronan

Trots en rekordstor kronförsvagning har Sverige en snabbare minskning av exporten än flertalet andra EU-länder. Samtidigt har regeringen tappat kontrollen över utgiftsutvecklingen. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark med…

Riksbanken

Ringholm har fel både i frågan om Sverige förhållande till EMU och om Riksbanken. Det säger moderaternas ekonomisk- politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av finansminister Bosse Ringholms avvisande av…

Svar till Segelström i Finanstidningen

Inleder man som köpare en svart affär av hyreslägenhet skall man kunna få behålla lägenheten för 30% av svartpriset efter det att man angivit säljaren. Så vill Inger Segelström driva…

Sjukfrånvaron

I år, 2001, kommer antalet sjukdagar att bli över 100 miljoner. Det motsvarar en ökning av kostnaderna för sjukskrivning med 20 procent från förra året, och det är en ökningstakt…

Blogg

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,