Blogg

Publicerat

Årsredovisning för Sveriges Riksbank 2001

SammanfattningRiksbankens uppgifter är att upprätthålla ett fast penningvärde, d.v.s. begränsa inflationen, och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. En varaktigt låg och stabil inflation i kombination med hög tillväxt…

Om Ecofins politisering av stabilitetspakten

Dagens Ecofinbeslut skadar euron och urholkar förtroendet för stabilitetspakten. Det konstaterar moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av att politiska hänsyn lett till att Tyskland inte fått den tidiga…

Repliken SDS inte ville ha –

Med en kaskad av personliga tillmälen som närmast tyder på ett förakt för andras uppfattningar försvarar Per T Ohlsson sitt påstående att socialdemokratin är en liberal kraft. Enligt Ohlsson är…

Socialdemokratin är ingen liberal kraft – artikel i SDS

Det är en stor omvandling som Sverige står inför om världens högst beskattade samhälle skall kunna bryta med den gamla välfärdsstatens kvardröjande monopol och allt sämre fungerande välfärdssystem. Konflikten mellan…

Riksbanken

Riksbankens egna kapital är inte till för att dölja växande underskott i statens budget. Om vänsterblocket framhärdar att i strid med Riksbankens ledning tvinga fram en extra utdelning på 20…

Publicerat

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,

Publicerat

Årsredovisning för Sveriges Riksbank 2001

SammanfattningRiksbankens uppgifter är att upprätthålla ett fast penningvärde, d.v.s. begränsa inflationen, och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. En varaktigt låg och stabil inflation i kombination med hög tillväxt…

Om Ecofins politisering av stabilitetspakten

Dagens Ecofinbeslut skadar euron och urholkar förtroendet för stabilitetspakten. Det konstaterar moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av att politiska hänsyn lett till att Tyskland inte fått den tidiga…

Repliken SDS inte ville ha –

Med en kaskad av personliga tillmälen som närmast tyder på ett förakt för andras uppfattningar försvarar Per T Ohlsson sitt påstående att socialdemokratin är en liberal kraft. Enligt Ohlsson är…

Socialdemokratin är ingen liberal kraft – artikel i SDS

Det är en stor omvandling som Sverige står inför om världens högst beskattade samhälle skall kunna bryta med den gamla välfärdsstatens kvardröjande monopol och allt sämre fungerande välfärdssystem. Konflikten mellan…

Riksbanken

Riksbankens egna kapital är inte till för att dölja växande underskott i statens budget. Om vänsterblocket framhärdar att i strid med Riksbankens ledning tvinga fram en extra utdelning på 20…

Blogg

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,