Publicerat

Kronblomssocialismen uppgiven och liknöjd

Bara de som misstror politikens förmåga att göra något åt våra problem har någon anledning att förneka allvaret i arbetslösheten och den omfattande utflyttningen av företagsägande och investeringar. När socialdemokrater…

Ändringar i lagen om ofentlig upphandling m.m.

1 Förslag till riksdagsbeslut1. Riksdagen avslår propositionens förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling i enlighet med vad som anförs i propositionen. 2. Riksdagen avslår regeringens förslag om att…

Sverige kan göra mycket – anförande i riksdagen

Anförande av Gunnar Hökmark vid regeringens presentation av 2002 års ekonomiska vårproposition måndagen den 15 april 2002 i riksdagen Fru talman! Finansministern inledde med att nu sätta punkt för den…

Förändringar i kommunkontosystemet

Förslag till riksdagsbeslutRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat driven verksamhet. De tekniska förändringarna av kommunkontosystemetI…

Regeringen har misskött budgetprocessen

Vi ser nu följderna av en misskött och ansvarslös budgetprocess. I höstas drev regeringen igenom ökade utgifter i förhoppningen att en högre tillväxt skulle reda ut alla problemen. Nu ökar…

Publicerat

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,

Publicerat

Kronblomssocialismen uppgiven och liknöjd

Bara de som misstror politikens förmåga att göra något åt våra problem har någon anledning att förneka allvaret i arbetslösheten och den omfattande utflyttningen av företagsägande och investeringar. När socialdemokrater…

Ändringar i lagen om ofentlig upphandling m.m.

1 Förslag till riksdagsbeslut1. Riksdagen avslår propositionens förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling i enlighet med vad som anförs i propositionen. 2. Riksdagen avslår regeringens förslag om att…

Sverige kan göra mycket – anförande i riksdagen

Anförande av Gunnar Hökmark vid regeringens presentation av 2002 års ekonomiska vårproposition måndagen den 15 april 2002 i riksdagen Fru talman! Finansministern inledde med att nu sätta punkt för den…

Förändringar i kommunkontosystemet

Förslag till riksdagsbeslutRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat driven verksamhet. De tekniska förändringarna av kommunkontosystemetI…

Regeringen har misskött budgetprocessen

Vi ser nu följderna av en misskött och ansvarslös budgetprocess. I höstas drev regeringen igenom ökade utgifter i förhoppningen att en högre tillväxt skulle reda ut alla problemen. Nu ökar…

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,