Oron får inte springa snabbare än viruset

Publicerat av Gunnar Hökmark den

Spridningen av smittskyddsexperter synes nu vara snabbare än viruset. Läkarstudenter presenterar sina uppfattningar på helsidor, chefredaktörer gör sina bedömningar och vi försöker alla följa och förstå de tolkningar som görs i Sverige och i andra länder. Och tolkningarna är många, alltifrån dem som lett till att ett helt land som Italien i praktiken stängs ner till som att vi i Sverige strävar på med vår melodifestival med publik. Det gör det inte lättare för de ansvariga myndigheterna att agera och nå ut. 

Grunden för osäkerheten är självfallet att det finns en genuin osäkerhet i botten. Kunskaperna om coronavirusets spridning, överlevnadsförmåga och vilka som kan bli smittspridande är otydlig och förhoppningsvis föremål för växande kunskap. Ett annat skäl till osäkerheten, de många enskilda skribenternas expertutlåtanden liksom ryktena är att regering inte tagit ett klart grepp i frågor i tid vad gäller rekommendationer till skolor, inresor till landet från krisområden och beredskap inom sjukvården. 

De ansvariga myndigheterna har inte förmått ge tydliga direktiv utan reviderat sina uppfattningar från dag till dag. Symptomatiskt är att det tog regeringen en hel vecka innan man inkallade krishanteringsrådet till ett möte ytterligare fyra dagar senare. Det finns i det svenska samhället en betydande misstro mot regeringens förmåga att hantera denna epidemi i de delar som kräver offentlig styrning och politiska beslut. Det är beklagligt eftersom det kan få konsekvenser om krisen fördjupas och problemen blir större än den oro och rädsla som nu finns.

 Noterbart är dock att myndigheterna i form av Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsmyndigheten trätt fram tydligare men lider av att man har gett otydliga besked och ibland för tidiga som man tvingats ändra. Det saknas ett övergripande grepp över krishanteringen.

Den globala ekonomins fall drivs nu mer av rädsla och oro än av epidemins faktiska konsekvenser. För de allra flesta är det en influensa av det slag som drabbar år efter år. För en del blir den svårare, inte minst i riskgrupperna. Utan att undervärdera konsekvenserna av detta, och för dem som drabbas svårast, är det svårt att se att detta ska leda till ett fall i den globala ekonomins utveckling med de konsekvenser det får för människors liv och hälsa i andra sammanhang, inte minst i de fattigare delarna av världen. 

Italiens nedstängning av landet är extremt långtgående och kommer att leda till en ekonomisk skada som direkt leder till omfattande problem för samhälle och människor. En ekonomi i fritt fall kommer knappast vara bäst ägnad åt att skydda människor och det är svårt att se, som svenska smittskyddsexperter påpekat, hur detta underlättar spårning av smittan. 

Vad bör Sverige göra nu? Ett sätt är att blicka bakåt för att se vad som bör göras framåt. Redan när det var klart att Iran var ett land i riskzonen skulle reserestriktioner ha införts. På motsvarande sätt borde man agerat när det gäller resande från Kina. De som nu kom hem från sportlov i norra Italien borde ha fått besked redan under veckan hur man skulle bete sig istället för att man på natten gav nya besked till skolor, som nu agerar självständigt genom olika beslut som i sin tur saknar samordning med den linje som gäller för arbetsplatser.

Det behövs nu tydliga besked om hur testning ska genomföras, vad som gäller för dem som reser in från olika delar av världen. Skolor och arbetsplatser bör få tydliga rekommendationer. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot dem som är i riskgrupper. Frågan om karensdag bör snabbt hanteras. En viktig riktlinje bör gälla och den är att vi så mycket som möjligt bör uppträda normalt, med försiktighet och med hänsyn till andra. Även kring detta kan man ge tydliga rekommendationer med den tyngd det får när det kommer från ansvariga myndigheter. Vi måste anpassa oron till smittspridningen, inte låta den springa långt före. 

Kategorier: Blogg

0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.