Artikel

Pressmeddelande: Nord Stream 2 ska lyda under europeisk lagstiftning, enligt nytt förslag

Kategorier: Artikel

EU-kommissionen har nu föreslagit ändringar till 2009 års direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas.

De föreslagna ändringarna innebär att EU:s gemensamma energimarknads mest grundläggande principer – tredjepartsaccess, ägardelning mellan å ena sidan leverantör av gas och å andra sidan ägare av infrastruktur, icke-diskriminerande tariffer, transparens – i fortsättningen ska gälla samtliga gasledningar som helt eller delvis går igenom EU-territorium.

I praktiken kommer förändringarna innebära att Nord Stream 2 ställs under europeisk lag, något Gunnar Hökmark länge har efterfrågat.

– Jag välkomnar denna förändring som innebär att Nord Stream 2, som om den byggs kommer att stå för leveransen av totalt 26 procent av EU:s gaskonsumtion, kommer att operera under EU:s lagstiftning. Det är avgörande för hela vår gemensamma energimarknad att en så pass stor gasledning följer europeisk lagstiftning, säger Gunnar Hökmark.

– Om vi ska klara av att bygga en trovärdig energiunion är det alldeles nödvändigt att nya gasledningen inte underminerar leveranssäkerhet och ökar vårt beroende av en enskild aktör. En Nord Stream 2 utanför europeisk lagstiftning utgör det enskilt största hotet mot vår gemensamma energimarknad. Därför kommer jag att arbeta hårt för att dessa ändringar blir verklighet.

Förslaget kommer nu att skickas till Europaparlamentet och Rådet där förhandlingarna startar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *