Blogg

Nord Stream 2 trovärdighetsfråga för ny energilagstiftning

Kategorier: Blogg

Pressmeddelande 2016-11-30

I dag presenterade Kommission ett stort reformpaket för den europeiska energimarknaden. Det innefattar bland annat en uppdatering av förnybartdirektivet, energieffektivitet och gemensamma regler för konkurrens, men också åtgärder för att främja aktiva konsumenter.

– Lagstiftningen behöver spegla våra ambitioner för den inre marknaden. En gemensam energimarknad byggd på konkurrens och valfrihet behöver gemensamma regler för att fungera, säger Gunnar Hökmark, delegationsledare Moderaterna i Europaparlamentet.

– Viktigare än alla mål som Kommissionen nu föreslår är att skapa en konkurrenskraftig och dynamisk energimarknad som öppnar upp för investeringar och som främjar energieffektivisering. Det är inte genom regleringar som vi skapar en fungerande inre marknad, utan tvärt om behöver vi mer konkurrens och göra oss av med gamla monopolstrukturer, säger Hökmark.

Men Gunnar Hökmark är också oroad över att trovärdigheten för europeisk energipolitik undergrävs i och med Nord Stream 2.

– Vi har en gemensam lagstiftning som syftar till ägardelning vad gäller infrastruktur, konkurrens och mångfald bland leverantörer. Nu kommer ytterligare lagförslag som ska fördjupa samarbetet på den europeiska energimarknaden. Att då samtidigt tillåta att Nord Stream 2 byggs, som alldeles uppenbart bryter mot den ordningen, vore att undergräva förtroendet för europeisk lagstiftning, menar Hökmark.

– Därför hoppas jag att Kommissionen drar slutsatsen att Nord Stream 2 inte är kompatibel med den lagstiftning vi har och den som nu föreslås, som inte minst syftar just till att minska beroendet av fossila bränslen och till den största leverantören, Ryssland, avslutar han.

Kommissions förslag till lagstiftning ska nu förhandlas i och mellan europaparlamentet och ministerrådet.

One Response to Nord Stream 2 trovärdighetsfråga för ny energilagstiftning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *