Nej till EU-skatt: Gunnar Hökmark röstar mot förslag om gemensam bolagsskattebas

Publicerat av Staben den

Nej till EU-skatt

Idag har majoriteten i ekonomiutskottet i Europaparlamentet röstat för ett  förslag om att införa en gemensam bolagsskattebas i EU. Gunnar Hökmark röstade mot förslaget eftersom det underminerar nationell beslutanderätt över skatter.

Förslaget innebär krav på att reglerna för bolagsskatter i EU ska harmoniseras, att skatter ska betalas där företag har sin aktivitet, att omfördelningsnycklar införs för hur bolagsskatteintäkter ska fördelas i EU och en rad andra långtgående ändringar i skattelagstiftning.

”Att bekämpa skatteflykt genom ökad transparens i EU är lovvärt. Tyvärr missar man målet med det här förslaget och riskerar både att underminera nationella skattebaser och skapa oklarhet om ansvar, byråkratiskt omfattande regleringar samt nya gråzoner. Skattefrågor ska förbli nationell kompetens. Med det förslag som idag röstades igenom i Europaparlamentet skulle makt över bolagsskattefrågan förskjutas från nationell till gemensam europeisk nivå”, säger Gunnar Hökmark.

Förslaget får framförallt för mindre exportberoende länder som Sverige negativa konsekvenser samtidigt som svenska skattemyndigheter får minskad kontroll. Det finns många svenska företag med omfattande  verksamhet i andra medlemsländer. Förslaget kan innebära att de får betala en större andel av sin bolagsskatt i andra delar av EU istället för i Sverige där förädlingsvärde och vinster skapas. Det föreslås också att en del intäkter som genereras från den gemensamma bolagsskattebasen ska omfördelas från nationella budgetar till EUs budget.

”Det saknas en konsekvensanalys för hur mindre exportberoende länder som Sverige kan komma att drabbas av förslaget. Med omfördelningsnycklar och förslag om att intäkter ska gå till EUs gemensamma budget kommer acceptansen för det här förslaget att minska. Jag hoppas att den svenska regeringen i ministerrådet  följer mitt agerande så att vi kan få på plats gemensamma regler som förenklar för företag utan att förflytta makt över skattefrågor till EU”, avslutar Gunnar Hökmark.


0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.