Blogg

När dogmatiken som står till vänster om demokratin får styra

Kategorier: Blogg

En regering med Vänsterpartiet som regeringsunderlag kompromissar bort grundläggande värden för ett fritt och öppet samhälle. Fritt företagande och valfrihet är för det gamla kommunistpartiets anhängare och efterföljare inte värt mot statens makt. När regeringen nu föreslår vad som i praktiken är ett förbud mot privata skolor låter man den egna makten gå före medborgarnas rätt att själva bestämma över skolgång samtidigt som man stryper mångfald.

Det är en upprepning av när socialdemokraterna lät sin koalition med Vänsterpartiet inför valet 2010 föreslå att Sverige skulle verka för att USA skulle dra tillbaka sina baser över hela världen. I Sydkorea, i Europa och Japan, bland annat, där amerikanska trupper bidrar till ländernas försvar på deras egen begäran.

Nu låter regeringen Löfven Vänsterpartiets doktrinära motvilja mot privat företagande leda till att 340 000 elevplatser ska försvinna från de skolor som levererar bäst resultat, en dryg femtedel av äldreomsorg och äldrevård liksom tusentals förskolor och i förlängningen 40% av den svenska sjukvårdens vårdcentraler. I samma steg Sverige kanske bästa sjukhus, St Göran, bara för att det är privat. Alla dessa delar av den svenska välfärden har det gemensamt att de är välskötta, ger bra resultat, god trygghet och bra välfärd, så bra att de har vuxit snabbt genom medborgarnas val. Nu ska den kommunistiska doktrinen om statens överhöghet och föraktet för företagande övervinna alla dem som är beroende för sin välfärd till dessa företag.

De kommer att läggas ner i vad som är den största nedrustningen av välfärd som någonsin har skett i ett demokratiskt land i fred. Kanske inte någonstans, därför att Vänsterpartiet nu driver igenom sitt viktigaste arv från den kommunism man omfamnade i årtionden, att privata företag ska bekämpas. Ett parti till vänster om demokratin som ser det öppna samhället och mångfalden som ett hot mot sin makt över människorna har nu fått socialdemokraterna med sig, för att genom nedläggningar skapa ett kaos i den svenska välfärden och en djupare kris i den svenska skolan. Det är ofattbart att socialdemokraterna låter sig komprometteras att stödja en politik mot valfrihet, företagande, mångfald och mot en väl fungerande välfärd.

Det är krav som kommer från ett parti till vänster om demokratin som nu blir socialdemokraternas politik, så som en gång kraven på att lägga ner amerikanska baser runt om i världen blev det. Socialdemokraterna håller inte gränsen mot en politik som i årtionden har byggt på misstro mot demokrati, öppet samhälle och fritt företagande.

Vänsterpartiet har konsekvent hyllat den venezuelanska regimens kamp mot fritt företagande, mot människors rätt att välja och mot ansvarstagande för välfärden, ända in i krisen och i det kaos som kommer av totalitär politik. Så gjorde man i årtionden när man var ett kommunistiskt parti, med samma företrädare som i dag, när det gällde Sovjetunionen, de central- och östeuropeiska diktaturerna och bland annat Kuba. Hyllande telegram och politiska program som hyllade dessa regimer som socialistiska paradis. Nu tar partiet till vänster om demokratin steget rakt in i regeringspolitiken.

Det nära samarbetet med Sveriges tidigare kommunistparti saknar historisk motsvarighet. Det är som om de i förhandlingar med Sverigedemokraterna levererade invandrarfientlig lagstiftning, vilket man för övrigt gjort utan samverkan med Sd-stöd. Ett parti med hela sitt rotsystem i en totalitär ideologi som plågat hela Europa styr nu den svenska regeringens välfärdspolitik, med de konsekvenser som totalitär politik alltid får. Nedläggning och kris.

Det är ett förslag som aldrig borde ha kunnat läggas eftersom detta är en regering i minoritet i riksdagen och som inte hade varit regering utan DÖ och senare Centerpartiets och Liberalernas stöd. Det är en regering som bygger på stödet från ett parti som ständigt stått till vänster om demokratin. Gammalt kommunistiskt hat mot privata företag ska nu skapa kaos i svensk välfärd. Så slår man inte vakt om demokratins värden. Så värnar man inte svensk välfärd.

One Response to När dogmatiken som står till vänster om demokratin får styra

 1. jimmy says:

  Hej Gunnar, om du läser kommentarerna, de flesta medborgarna uppfattar inte förslaget så som du gör.

  Vad är det värsta som kan hända om man inför ett vinsttak på 7 procent ?

  Du nämner att det värsta som kan hända är att företag lägger ned.

  Skulle en majoritet ogilla vinstaket kan man ju införa fria vinster och få samma eller ett nytt företag tillbaka igen . Därför uppfattar inte de flesta förslaget som du,tror jag.

  MVH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *