Mångfaldens samhälle

Det är mångfalden som skapar dynamik och mänsklighet. Dynamik eftersom mångfalden lämnar utrymme för många olika lösningar och ständigt nya försök till det bästa möjliga. Mänsklighet eftersom mångfalden erbjuder de lösningar som människor vill skapa och pröva, så olika som vi är.

För mig är ett mänskligt samhälle ständigt på väg att göra bättre än bra, att ständigt vidga gränserna och ständigt nå längre. Det kan gälla i ansvaret för våra nära, i arbetet eller i konsten, i sporten och idrotten eller i litteraturen. Det är den fascinerande möjligheten att ständigt flytta fram gränserna och ständigt kunna visa vårt engagemang som vi frigör det bästa hos var och en. Det är detta som marknadsekonomin ger möjlighet till. En mångfald som inte bara är demokratins kärna utan också frihetens förutsättning.

Det är därför det är i fria samhällen som kultur och civilisation utvecklas. Inte där några försöker styra över allt på grund av att de lurat sig själva med den fåfänga tanken att de förstår bättre än alla andra hur alla andra ska ha det och vad som en gång för alla är det bästa.