Blogg

LO, S och SD bygger murar

Kategorier: Blogg, Startsida

Många triumferar över att det så kallade utstationeringsdirektivet nu ska ändras. Det kommer att bli svårare för löntagare att med sina företag som arbetsgivare utföra jobb i andra länder. Ester, letter, litauer och polacker kommer att få svårare att jobba i Sverige men det gäller också britter, greker och spanjorer.

De nya reglerna kräver nämligen att utländska företag ska kunna hitta rätt i den djungel av olika avtal som präglar en decentraliserad arbetsmarknad med individuell lönesättning. Istället för att som tidigare ställa krav på lön som motsvarar vad som utbetalas i värdlandet ställs nu krav på att det ska vara lika ersättning som på den svenska arbetsmarknaden vilket är ett villkor som inget företag från utlandet kan träffa rätt på eftersom det i Sverige inte finns något som innebär lika ersättning eftersom olika företag, olika orter och olika individer har olika löner. Och det kommer bli fullkomligt oöverskådligt för det företag som lägger ett anbud på att utföra underhåll, renovering, konsultförslag eller vad annat som tänkas kan eftersom det inte finns någon lagstiftning i Sverige som definierar detta. Det kommer framförallt innebära hinder för företag och löntagare från länder med lägre löner än i Sverige att i Sverige kunna få de högre löner som har gällt i dag inom ramen för nuvarande lagstiftning.

Det är ju också därför LO, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har funnit varandra i denna fråga.

Tvärtemot vad som sägs är det inte lönedumpning när löntagare från andra länder arbetar i Sverige inom ramen för utstationeringslagstiftningen. De får en högre lön än i hemlandet. För byggnadsarbetare innebär nuvarande regler löner som motsvarar ingångslöner för poliser eller sjuksköterskor. Att kalla detta för lönedumpning är befängt. Det är också fel att hävda att svenska löner dumpas. Just byggnadssektorn är den som haft en av de bättre utvecklingarna på den svenska arbetsmarknaden.

Det blir svårare för utländska företag och löntagare, mindre konkurrens och mindre byggande, mindre tjänster och större makt för facket. Och högre gränser. Så formar man inte ett socialt och öppet Europa.

One Response to LO, S och SD bygger murar

  1. Harry Gustafsson says:

    Utan att i sak gå in på det du skriver just här så visar väl det här på dilemmat ni nu upplever, samt att det är självförvållat. Ett för initiativ räddhågat parti är inget för mig. SD har länge visat sin vilja att genom förhandlingar uppnå ett samarbete mellan SD, M och KD. Det har ni förkastat. Förr eller senare blir ni tvugna att ta ansvar för missen att alltid stänga ute det svenska folket och SD. Ni vågar ju inte ta det steget. Är ni rädda för att styra vårt land? Ni driver ju SD att söka sig andra vägar. Varför? Nu gnälls det över det här resultatet. Sluta gnälla, börja agera. Friskt vågat är hälften vunnet. Är ni nöjda med att bli ett 10 % parti vid valet?Jag har röstat på M tills jag upptäckte Alf Svensson som en rakryggad man och gick över till KD vilka jag därefter röstat på med någon tvekan på slutet, men en röst på dem var ju ändå en röst på alliansen. Alliansen är så gott som död. Socialdemokrater med stöd från SD kan i fortsättningen tänkas regera i ettusen år. Vad väntar ni på. SD är mindre rasister och främligsfientliga än M. Jag minns de 17 valstugorna. SD gillar inte Monstret EU, det gör inte heller jag, där måste mer och mer maktambitionerna bort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *