Läs Gunnar Hökmarks anförande från klimat- och energidebatten

Publicerat av Gunnar Hökmark den

Det är viktigt när vi diskuterar de här frågorna att komma ihåg att framgång i Köpenhamn, med ett brett internationellt åtagande, innebär långt mycket mer än de olika detaljer i paketen som vi nu diskuterar. Det är därför som det är så viktigt att se till att vi nu får ett klimatpaket på plats som leder fram till de mål som vi har ställt upp.

Det är viktigt att vi är pragmatiska när det gäller de olika medlen, därför att om vi är pragmatiska med de olika medlen men ser till att vi når upp till målen. Då garanterar vi också att vi får en bred uppslutning kring det som behöver göras och att det finns uthållighet i de olika medlemsstaterna och vilja att leva upp till de olika åtaganden som finns.

Detta är det viktiga och det är med det perspektivet som vi går vidare när det gäller olika typer av insatser. Jag vill understryka att vi måste också vara tydliga på att de insatser som ger störst resultat måste vi alltid skapa utrymme för och det innebär att vi måste skapa utrymme för att kunna göra investeringar i andra länder där resultaten blir som störst. Det innebär inte mindre krav på oss själva, men det innebär att vi måste vara på det klara med att vad vi kan göra i andra länder måste också stå i förgrunden.

Slutligen, de resurser som nu frigörs genom auktioner bör tillfalla medlemsstaterna för olika åtgärder i de olika länderna.

Kategorier: Anförande

1 kommentar

Melana Larina · 29 november 2009 kl. 23:49

Перевод на русский: Мелана Ларина, 2009-11-29, Стокгольм
Русскоязычные! Очень важно понимать, к чему клонит этот скотский профессиональный болтун на гос. содержании.

Gunnar Hökmarks anförande från klimat- och energidebatten
Заявление Гуннара Хекмарка в дебате о климате и энергетике на русском:

”Важно, когда мы обсуждаем вопросы эти вопросы помнить, что успех в Копенгагене с широкими международными обязательствами, означает намного больше, чем те разные детали в пакете изменений, которые мы сейчас обсуждаем. Именно поэтому так важно проследить за тем, что мы сейчас получили пакет действий, который приведет нас к тем целям, которые мы для себя наметили.
Очень важно, чтобы мы оставались прагматиками в том, что касается различных способов, потому что если мы будет продолжать оставаться прагматистами с разными методами, которые прагматизм предполагает, то мы сможем добиться поставленных перед нами целей. Тогда мы к тому же сможем гарантировать, что мы получим широкое обдумывание того, что требуется сделать и убедиться в том, что у разных стран-членов есть на такие действия необходимая выносливость.
Вот, что важно, и именно с этой перспективой мы двигаемся дальше по пути в том, что касается различных усилий. Я хочу подчеркнуть, что мы должны также быть очень решительны в том, чтобы сделать наибольшие вложения именно в те усилия, которые дают результат, и это означает, что нам надо создать пространство для инвестиций в другие страны, так как результат от них там намного выше. Это не означает, что мы должны ставить меньшие требования к нам самим, но это означает, что мы должны быть ГОТОВЫ к тому, что в основе нашей работы лежит то, что мы сможем сделать для других стран.
И, наконец, что ресурсы, которые сейчас высвобождаются должны быть распределены среди других стран-членов ЕС для реализации планов на территории ТЕХ ДРУГИХ СТРАН.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.