Kristianstad kan bli centrum- Artikel i Kristianstadsbladet

Publicerat av Staben den

Kristianstad är ett viktigt centrum för svensk livsmedelsindustri. I Skåne finns förutom jordbruket ett kluster av livsmedelsföretag och forskning som skulle kunna bidra till att göra Kristianstadsregionen till ett viktigt centrum för europeisk livsmedelsindustri. Det skulle i sin tur kunna ge nya möjligheter både för det skånska jordbruket och för svensk livsmedelsindustri.

 

Men det kommer inte av sig själv. För små länder och för regioner som ligger längre bort från kontinentens stora marknader är det avgörande att vi får en öppnare och mer dynamisk gemensam inre marknad i Europa. Europeiska unionen är världens största ekonomi. Den skulle också kunna lägga grunden för världens största och mest dynamiska livsmedelsmarknad.

 

Det förutsätter självfallet många åtgärder och reformer. Jag vill att vi de kommande åren driver på för en europeisk forskningspolitik som för att vi i Skåneregionen ska kunna etablera ett centrum för europeisk livsmedelsforskning. Det skulle öka attraktionskraften för de internationella och europeiska livsmedelsföretag som redan har etableringar här eller som sedan tidigare har nära kontakter med regionen.

 

Samtidigt vill jag att vi tar nya stöd för att utveckla den inre marknaden genom att inleda en långsiktig politik för att avveckla onödig byråkrati och överreglering som hindrar handel och som gör att vi skapar nya gränser. Jag har föreslagit och fått stöd för att den nya kommissionen ska ha en vice ordförande med huvudansvar att bekämpa onödig byråkrati och att tillse att alla nya lagar underlättar för den inre marknaden.

 

Genom ett frihandelsavtal med USA öppnas den amerikanska marknaden för svensk livsmedelsproduktion. Genom att öppna upp den europeiska järnvägsmarknaden underlättar vi för billigare och enklare transporter till hela Europa. Genom fri rörlighet för människor underlättar vi för svensk livsmedelsindustri att dra samman den kompetens som finns inom olika områden för att utveckla verksamheter här. Det finns mycket att göra om vi vill sätta Kristianstad i centrum för Europa men det kräver att vi väljer en politik som underlättar för fri handel.

 

Gunnar Hökmark vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp och moderaternas förstanamn vid årets Europaval 25 maj”


0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.