Kontakt

Gunnar Hökmark
 
Tel Bryssel: +32 2 284 5822
 
Tel Strasbourg: +33 3 8817 5822
 
e-post: gunnar.hokmark@ep.europa.eu
 
 
Medarbetare
 
Emilia Jeppsson, stabschef
emilia.jeppsson@ep.europa.eu
+32 2 283 8822
 
Marcus Lantz, politisk handläggare för ekonomiska och allmänpolitiska frågor
marcus.lantz@ep.europa.eu
+32 2 283 7822
 
Jonathan Lundell, politisk handläggare för industri, forskning, energi samt telekomfrågor
jonathan.lundell@ep.europa.eu
 +32 2 285 7822
 
Alexandra Ivanov, politisk handläggare med ansvar för utrikespolitiska frågor, press och kommunikation
alexandra.ivanov@ep.europa.eu
 +46 73 550 11 23
 
 
Presskontakt
 
Lina Stenlund
lina.stenlund@ep.europa.eu
+32 485 91 11 64 (mobil Belgien)