Informationsteknik

Modernisering ska stödjas, inte motverkas

Gång efter gång kommer det förslag som bygger på att ny teknik är ett större problem än en möjlighet. Nu kommer kraven på att beskatta mobiltelefoner på grund av att de kan användas för musiknerladdning.