Artikel

Industriutskottet tar ställning för en liberal spektrumpolitik

Kategorier: Artikel, Tillvaxt

Det i kombination med ekonomiska utskottets yttrande, för vilket Gunnar Hökmark varit ansvarig, gör att Europaparlamentets samtliga ledamöter nu får ta ställning till en konkurrens- och innovationsvänlig rapport i plenum. Det bådar gott för det fortsätta arbetet med att stärka EU:s konkurrenskraft på telekommunikationsområdet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *