I Sverige råder svensk lag

Publicerat av Gunnar Hökmark den

Det finns en alltmer utbredd retorik om att det i Sverige råder några bestämda svenska värderingar. Det är fel. I Sverige råder svensk lag. Den är inte en fråga om tyckande eller vädjande utan grunden för rättsstaten och därmed det öppna samhälle som garanterar oss rätten till många olika värderingar. Däremot finns det i vårt samhälle värderingar som gett oss de lagar vi har liksom de påverkar vårt agerande som människor i en mängd olika situationer. Men de råder inte över oss. Det gör lagen.

Det är ett bakslag för rättsstaten och dess institutioner när synen på brottslighet av olika slag leder till tyckande, tävling i politiska fördömanden och till en uttolkning av vilka värderingar som gäller i stället för rättsliga åtgärder och skydd för de enskilda som riskerar att drabbas. Det är svensk lag som gäller.

Det innebär bland annat att kvinnor, eller män, inte ska utsättas för sexuella trakasserier, övergrepp eller våld. Det är i den delen inte en fråga om värderingar som vi ska vädja till människor att omfatta, undervisa dem i eller hoppas på ett stöd för. Svensk lag ska upprätthållas genom polis, domstolar och rättsväsendets övriga institutioner.

Respekten för svensk lag ska inte och får inte bero på vilka värderingar man har, vilken uppfattning eller vilket tyckande som politiker, polischefer eller människor invandrade eller redan boende i Sverige har.

Svensk lag förutsätter att de som bryter mot den åtalas och straffas i den ordning som lagen föreskriver.

Om detta inte görs får vi dubbla rättsprinciper, en som är den svenska lagstiftningen och en som bygger på förhoppningen om att alla har förstått, omfattat och vill respektera det som mer allmänt är svenska värderingar men där man av olika skäl, ibland identitetspolitiska, i praktiken ställer olika krav på laglydnad.

Där det sker undermineras respekten för de värderingar som har blivit till svensk lag. Vill vi inte upprätthålla lagen när vi ser människor bryta mot den, i tron att det handlar om en värderingsfråga, så urholkar vi inte bara lagstiftningen och rättsstaten utan också de värderingar som ligger till grund för dem.

Det finns ingen entydig kodifiering som säger oss vad vi alla menar med svenska värderingar är annat än det som vi översatt till lag. Faktum är att i den svenska rättsstaten finns det inget som säger att bara vissa svenska värderingar ska prägla samhället.

I Sverige råder, i bemärkelsen styrande för vårt samhälle och dess medborgare, inte någon annan värdering än lagen och lagen säger att vi får ha en mångfald av värderingar utan att någon säger oss vad som är svenskt och inte svenskt. Svenskt eller osvenskt.

Man får ha det som vi tror oss vara säkra på är svenska värderingar, danska värderingar, norska värderingar, arabiska värderingar, japanska värderingar eller grönländska värderingar, liksom man får lov att ha kristna värderingar, inklusive protestantiska, katolska, kalvinistiska, men också muslimska värderingar, buddistiska värderingar och även socialistiska värderingar liksom liberala, konservativa, kristdemokratiska eller feministiska, ekologistiska och veganistiska ej att förglömma.

Dessa värderingar i sin mångfald får dessutom komma till olika uttryck i storstad, småstad och landsbygd liksom i Skåne, Stockholm och Boden. Men man får inte bryta mot svensk lag. Och svensk lag ska upprätthållas oavsett oberoende om partiledare, polischefer eller någon annan tycker brotten är allvarliga eller ej. Och den ska inte upprätthållas genom en förment värderingsdiskussion som gör det hela till en värderingsfråga, förhoppning eller fråga om egen vilja om man ska följa svensk lag eller ej.

Det vi kallar svenska värderingar är ett vitt begrepp som inte kan definieras eftersom det ständigt formas av oss själva. I stort är de inte just exklusiva värderingar. Principen om jämställdhet mellan män och kvinnor och våra lika rättigheter har nått utanför Sveriges gränser även om de inte dominerar i hela världen. Men svensk lag är unik för Sverige. Och den ska gälla.

Det är statens och dess företrädares uppgift att ansvara för detta, inte att debattera värderingar som om lag handlar om tolkning av identitetspolitik. Land ska med lag byggas. Punkt slut.

 

 

Kategorier: Blogg

63 kommentarer

Partilös men till vänster · 08 juli 2016 kl. 20:13

Det är inte ofta jag håller med borgerliga politiker, men detta är inte partipolitiskt. Att det är svensk lag som gäller i Sverige är för mig självklart. Hedersbegreppet som ofta hänvisas till håller inte. Jag vet ingen svensk lag som hänvisar till hedersbegrepp som förmildrande omständighet

Erik Fagerström · 08 juli 2016 kl. 22:39

Bra skrivet men det bör avslutas med ”land ska med lagföring byggas”.

Max · 08 juli 2016 kl. 23:10

Helt rätt att land skall med lag byggas. Men när polisen inte får upprätthålla den och kunna lagföra dem som bryter mot lagen faller det demokratiska samhället per automatik till den kaosartade utveckling vi nu ser alltmer sprida sig runt om i landet. I grunden är det domstolsväsendet och inte minst de lagstiftande politikerna som står handfallna i det nya Sverige och behöver uppdateras, inte minst med nya prejudikat!

Niklas Löfgren · 09 juli 2016 kl. 1:50

Värderingarna finns ju där bakom lagarna och kommer ju före lagarna i tid samt är det fundament varpå lagarna vilar.

Man får ha vilka värderingar man vill samtidigt som det är våra gemensamma värderingar som vi alla måste utgå ifrån när vi går till handling varje dag.

Du kan exempelvis tycka att det är ok att slå barn om du vill men om du gör det så kommer du att bli bestraffad av vår lag som förbjuder barnaga just därför att vi som nation/stat har förbjudit den handlingen eftersom vi anser att den är fel. Vi har då tillsammans i Sverige en annan värdegrund än vad du har så att säga.

Du kanske tycker att det är ok att stjäla från de rika och att ge till de fattiga?
Fast återigen så delas inte den värderingen av samhället så därför finns det en lag som förbjuder stöld oavsett om man ger bort bytet eller ej. Har du den värderingen och handlar efter den så ja då kommer du ändå att lagföras eftersom våra gemensamma svenska värderingar trumfar över din enskilda värdering så att säga.

Det är således inte ok att ha vilka värderingar som helst om du också planerar att handla utifrån dem.

Niclas · 09 juli 2016 kl. 8:40

Jag håller med Hökmark om hans viktigaste poäng: att alla har samma skyldighet att följa lagen, helt oavsett bakgrund eller värderingar. Det handlar om likhet inför lagen. Domstolar ska tillämpa likhet inför lagen, tycker jag. Jag är också för åsiktsfrihet.

Men det finns en massa beteenden som inte är olagliga men som jag tycker är problematiska ändå, t ex att gå före i en kö, att prata väldigt högt och inte låta motparten komma till tals, att ta två säten på bussen, att inte plocka undan efter sig i matsalen eller klia sig i skrevet på allmän plats. Ska detta förbjudas?

Sedan finns det beteenden som är olagliga och ganska vanliga och accepterade, t ex att köra bil snabbare än tillåtet, att inte tillämpa högerregeln, att inte betala TV-avgift, att ladda ner upphovsrättsskyddade filmer, att inte betala förmånsskatt på alla förmåner och att köpa ut alkohol.
För att får bort dessa beteenden behöver man antingen mycket fler kontroller, fler poliser och strängare konsekvenser, lite som i Kina, eller så behöver de personer som har dessa beteenden ändra sina värderingar och agera i enlighet med sina nya värderingar. Jag menar att värderingar också har betydelse för att få ett välfungerande samhälle. Jag vill inte leva i en polisstat.

Bjorno Klo · 09 juli 2016 kl. 11:43

”Respekten för svensk lag ska inte och får inte bero på vilka värderingar man har, vilken uppfattning eller vilket tyckande som politiker, polischefer eller människor invandrade eller redan boende i Sverige har.”

Eller jo, det är precis det den ska. Den Svenska Lagen är inte ett statiskt begrepp, den utvecklas över tid eftersom samhället utvecklas, och samhället utvecklas eftersom att våra värderingar ändras. Hade det inte varit så så hade homosexualitet fortfarande varit olagligt, till exempel. Se tillexempel på fildelning, hur stort glapp det finns mellan uppfattningen hos den stora majoriteten av svenska internetanvändare och svensk lag, och de lobbyorganisationer som Rättighetsalliansen (fd Antipiratbyrån) som egenmäktigt försöker sätta dit fildelare utan polisiär inblandning.

Du har rätt i mycket av det du skriver, men lagen är inte oantastlig, och den är ej heller statisk.

Staffan Johansson · 09 juli 2016 kl. 13:19

Tack för ditt inlägg! Jag tror man skulle kunna använda den statliga värdegrunden (och dess sex principer) som gällande i flera sektorer inom samhället, såsom kommuner, landsting, brandkår etc.

Elias Dottemar · 09 juli 2016 kl. 13:35

”Svensk lag” innehåller emellertid en hel del uttryck som ”skälig”, ”rimlig” och ”enligt god sed”, vars tolkning blir en värderingsfråga. Dock ska DOMSTOLAR tolka detta och ingen annan, inte jag, inte Gunnar, inte poliser och i synnerhet inte journalister.

Bodil Edenhagen · 09 juli 2016 kl. 14:02

När en ung kvinna – 17 år våldtas av tre något äldre män och ärendet inte får sitt slut förrän efter 7 år, då den ena mannen som smitit undan, fastnar i en poliskontroll. Där upptäcks att mannens DNA hör samman med våldtäkten. Straffet som döms ut sänks något från vad det kunde ha varit med hänsyn till att det gått så lång tid sedan brottets begicks. Det är ytterst beklämmande att vi har stiftat sådana lagar att rätten till offrets upprättelse naggas i kanten.
Det är domar som dessa och många andra frikännande domar som gör att jag förlorar förtroendet för våra domstolar och dess utövare. Lag och ordning förvrängs tid efter annan…

Lars Larsson · 09 juli 2016 kl. 14:19

Frågan är om det inte finns för många lagar. Ska lagar som inte efterlevs finnas kvar? Tex leder EN av 81 upplevda sextrakasserier till fällande dom! Den vanliga människan kan inte hålla reda på allt. Därför behövs ett rättsmedvetande som hjälper människan att skilja på gott och ont. Blir samhället bättre om EU anställer ytterligare 28000 som utfärdar ännu fler EU direktiv? Eller vore det bättre att skrota 90 % av alla lagstiftning och samtidigt utveckla människans rättskänsla.

Carl-Johan Hansdon · 09 juli 2016 kl. 18:33

Värderingar styr vilka lagar vi har! I detta inlägg har Hökmark missat poängen totalt. Ett ytligt och meningslöst inlägg! Svenska värderingar gäller i Sverige och utgör grunden för det legala system som finns i Sverige. Tyvärr ligger politikerna efter i sin lagstiftning i förhållandena till de värderingar som är rådande i Sverige.

Olof Carlsson · 09 juli 2016 kl. 19:10

Carl-Johan Hansdon. Du lyckas med att både bli ytlig och otydlig på samma gång. Du får bestämma dig för om det är svensk lag eller svenska värderingar som gäller. Svensk lag finns tydligt nedtecknad. Svenska värderingar har nog lika många definitioner som mängden svenskar. Ett annat sätt att uttrycka det skulle kunna vara. I svensk lag är de svenska värderingar som du skall följa nedtecknade. I övrigt är det upp till varje individ att avgöra vad som är en svensk värdering.

Pg Lundberg · 09 juli 2016 kl. 20:42

Så jävla rätt.

Lars · 09 juli 2016 kl. 21:14

Nja, lagar är grunden sen kommer samhällets moral, lagar ligger ofta steget efter och med din tröga process och tillämpning kommer moralen och samhällets uppfattning om rätt och fel ligga före. Ett bevis för detta är det våldtäcktsdommar och fyllerimål som lagen inte lyckats lagföra, jag gjorde det i sömnen, både med kvinnan och i bilen. ABK har rätt, vi behöver som befolkning ha en gemensam uppfattning om rätt och fel, det kan inte vara Riksdag och lagförande Myndighets patent, åtgärder mot moral brott ska dock skipas av berörda myndigheter, lagstiftare behöver bara hänga med.

Med vänlig hälsning, Lars

Roger · 09 juli 2016 kl. 21:48

Tror det är första gången jag känner en stolthet över en Moderat-politiker. Det är en märklig känsla.

torbjörn brändström · 09 juli 2016 kl. 22:10

Jag förstår att mr hökmark är ytterst yrkesskadad och dessutom moderat: om vi skulle stolpa upp de vanligaste moraliska åsikterna vad gäller människors rättigheter även många religionsuppfattningar så kommer man säkert fram till att det generellt är ganska likt mellan svenskar och invandrare. speciellt invandrare som bott och jobbat i sverge under många år tenderar att bli seculariserade precis som vi är och därmed anammar vår livsstil, detta gäller synnerligen andra generationens invandrare som helt eller delvis överger religionen. Jag har fullt förtroende för invandrare att bistå i lagstiftandet, jag vet att det stora flertalet inte drömmer om khalifatet, de söker vad som kan tänkas vara bäst alternativ för att utveckla landet för sina och andras barns skull. Moralen i ett land är oerhört viktigt, så viktigt att om det försvinner så upphör samhället att existera. Löven inbillar jag mig förstår detta, artikelförfattaren verkar ha undgått att vid 60 års ålder vara på en normal arbetsplats och studera rent praktiskt hur det fungerar. Sjuksköterskor som stannar kvar obetalt för att dela ut medicin, byggnadsarbetare som lägger sig i en ingengörs felkonstruktion på bygget för att rädda projektet etc etc moral står överlagen det är den som stiftar lagarna, då moralen ändras ändrar man lagen. vid rättegångar är det så klart lagen som styr. jag tycker dock resonemanget blir ganska intressant då det gäller bolagsbeskattning. vi har i detta samhälle bestämt att 30% av vinsten skall beskattas och bidra till välfärden. större delen av storföretagen gör inte det idag. detta är moraliskt helt förkastligt då detta innebär att arbetare och småföretagare måste kompensera för detta ordentligt då vi inte är så många arbetare längre. vi borde därför införa minimi skatte belopp baserat på branscindex och sär beskatta storföretagen samt sluta ge bidrag utan ge kortfristiga lån. detta var mitt förslag för att finansiera de 500.000 flyktingarna, få höra en moderat ide ortsmark. sedan behöver ingen oroa sig för våldtäkter från de nya landsmännen då de 1000 överfallsvåldtäkterna legat konstant de senaste 5 åren. ok flyktingbarn ska ha nypit några tjejer i rumpan, anledningen att detta blivit ett problem är hudfärgen på den som nypt. jag gjorde själv några sådana grejor i min ungdom men avsikten hade inget med kränkning att göra. jag tror att rasister piskat upp stämningar. man ska dock uppföra sig men problemet med trakaserier är allt annat än bara ett invandrarproblem. jag tycker dock att rättsväsendets fällningsgrad på 10% är en häpnadsväckande skandal då det gäller överfalls våldtäkter. vilket jag tycker vi borde fokusera på, samt varför polisen bara lyckas gripa 1000 gärningsmän av 5000. stenkastande kriminella har polisen själva sagt är en handfullpersoner som åklagarna inte förmår lagföra till tillräckligt hårda straff och inom acceptabel tid, det kom 500.000 människor på kort tid, ska vi djävlas med dom och ytterligare kränka deras rättigheter med vattenkanoner och gummikulor. för helvete politiker ni kunde på mindre än några månader instifta eus grymmaste flyktingpolitik, men kan inte frisera lagar så att öppet kriminella element hamnar inom lås och bom. fast hellsangels bandidos blackcobra läste jag är på god väg att etablera sig i organisationer och börsbolag inget har väl riktigt gjorts för att stoppa dom, kan hända att många politiker på vip fester lärt sig uppskatta skålarna med vitt pulver organiserade brottsligheten erbjuder. moderat politik: fattar ni inte själva att vid den stund ni tagit sista kronan från allmänheten så finns det inget samhälle längre…. moderater har ni varken sunt förnuft, hjärta eller förståelse för hur ett samhälle är byggt, delad glädje är dubbel glädje visst är ni klar över att sd är ett nazistiskt parti, regera med dom tolkar jag som landsförräderi vilket är förbjudet i lag

Sebastian · 09 juli 2016 kl. 22:17

Jag tycker annorlunda.

Björn Lagergren · 09 juli 2016 kl. 23:16

I Svrige råder svensk lag bara på paperet. All annan uppfattning är naiv och verklighetsfrämmande då ingen lag gäller om den inte efterlevs. Dvs vi saknar fortfarande rättssäkerhet och rättskipande i dagens läge och kommer förmodligen heller inte nå dit någonsin då det inte finns tillräcklig vilja att åstadkomma ett sådant samhälle från dem som har till uppgift att sköta medborgarnas rättsäkerhet. Någon sade en gång att det borde stå sveriges rikas lag då det är en fråga om vilket ekonomiskt värde du har för samhället som gäller.

Kragom · 09 juli 2016 kl. 23:24

Oj så många som kunde läsa men inte förstå. Och herr Brändström! 😀

Carl-Johan Hansson · 09 juli 2016 kl. 23:28

Olof Carlsson: Du har uppenbarligen inte förstått hur lagar kommer till! Lagar är ett uttryck för rådande värderingar. Tror du att du blir premieras i rollen som bror duktig?

Leif Engdahl · 09 juli 2016 kl. 23:52

Självklart är det svenska lagar som gäller i Sverige. Jag håller helt med hr Hökmark.

Sverige som land har då en gigantisk utmaning i att vi har ett rättsväsende som varken är dimensionerat eller bemannat med kompetens för att säkra att lagen efterlevs och att brottslingar blir lagförda och dömda.
T.ex. är vårt nämndemannasystem minst sagt generande, en total snedrepresentation av svenska folket.

Lasse Amber · 10 juli 2016 kl. 1:07

Kan det finnas ett glapp mellan åklagare och polis?
Jag har vid ett tillfälle gjort en polisanmälan, med mig hade jag en jurist som bistod mig. Vi lade fram flera åtalspunkter men polisen sa, det räcker innan vi lagt fram allt. Åklagaren får gräva vidare i detta.
Åklagaren grävde inte alls, fallet lades ner.
Om inte åklagaren får all info, och hen inte gräver. Då har vi kanske svaret på varför det går som det går?

Jonas · 10 juli 2016 kl. 1:43

Jag håller med i slutklämmen ”Land ska med lag byggas”. Problemet är bara att ibland är lagarna fel. Det finns svenska värderingar som inte stämmer överens med lagen. Handskakning är en sådan exempel. Alla är överens om att i väst hälsar kvinnor och män på varandra genom handskakning. Om en muslim vägrar hälsa på t.ex. kvinnliga kunder genom handskakning och därmed går miste om en anställning kommer DO stämma arbetsgivaren och så som lagen är skriven kommer DO och muslimen vinna. De flesta är överens om att detta inte ska vara diskrimineringsgrundande (partiledarna för L, M, Kd, S & SD har uttryckt så) ändå är lagen inte ändrad.

Med andra ord det finns svenska värderingar och där lagen säger annat. Ni är politiker, gör något åt det.

axlr · 10 juli 2016 kl. 7:45

lysande starkt och välformulerat nej till det populistiska svamlet i dagens svensa politiska debatt Tack Gunnar Hökmark. Stor tack.

Linda · 10 juli 2016 kl. 7:53

Ni kan väl alla hålla med om att det inte
är särskilt lätt för politiker (som dessutom är
populistiska och därmed glömmer sina egna
ideologier) att tillfredsställa allas behov i rätt
och fel. Läs era kommentarer. Finns säkert de
av er som tycker att homosexualitet inte borde
ha blivit lagligt, att vägra handskakning borde
vara olagligt istället, som tycker att tafsa på tjejer borde
vara lagligt, att polisen skjuter ihjäl civila personer borde vara lagligt,
att kvinnor som vill ha barn men inte en man ska förbjudas
det, som tycker att det ska vara lagligt att bestämma ett straff
beroende på om förövaren var ljus eller mörk…
Ni är alla motsägelsefulla. Ja lagen finns till för att följas men det
är människor som tillslut bestämmer påföljden. Och det finns duktiga
och ännu duktigare advokater dessutom. Alla måste förstå varifrån
lagen kommer från början annars blir ju hela diskussionen med er
rätt så meningslös.

Carl · 10 juli 2016 kl. 7:56

Kanske första gången jag håller med Gunnar Hökmark och jag håller med till 100% Problemet är att rättsväsendet inte är moget uppgiften och ingen vill skjuta till vad som behövs. Då hamnar man i värderingsbludder och symbolpolitik istället.

Stefan · 10 juli 2016 kl. 8:25

Nja, vi har nu ett Sverige där dom som ska uppehålla lagar blir stenade, knivhuggna och till och med får granater kastade på sig.
Vi har en polischef som är mer engagerad i sin politiska karriär i Almedalen, än att ta tag i den (aktivt pågående) våldtäktskultur som nu drabbar främst unga kvinnor nästan dagligen.
Kan inte hålla med om att ”Svensk lag råder”, man kan inte bara ta på sig skygglapparna och låtsas som att allt är som man vill att det ska vara.
Det finns gott om folk i Sverige som anser att religion går före Sveriges lagar, exempel alla som åker (och kommer tillbaks) för att strida med terror grupper och mörda människor utomlands, även det är ett relativt nytt fenomen – som inte går riktigt i linje med våra lagar…
Värderingar spelar in, när många medvetet väljer att pga religiös övertygelse att åka och mörda utomlands – så bör man åtminstone jobba på att ha ett Sverige där folks värderingar ligger i närheten av Sveriges lagar. Tills man kommit dit är bara att ”Svensk lag råder” en önskedröm.

Björn · 10 juli 2016 kl. 9:02

100% rätt Stefan! Debatter om samhällets förfall sker tyvärr oftast med skygglappar och någon slags hetsjakt på dem som vill leva på riktigt

Helena Wästlund · 10 juli 2016 kl. 9:42

Tack Hökmark för ditt inlägg. Det är svensk lag som gäller i Sverige. Tycka, tro, veta. Vi ska alla veta att det är lagen som gäller. Staten – våra folkvalda i riksdagen instiftar våra lagar. Vi har alla skyldighet att respektera lagen. Det som oroar är den stora risk för dubbla rättsprinciper, det lokala självbestämmandet, där politiker och tjänstemän i framförallt landstingen ger sig själva rätt att sätta sig över oss människors rätt till likavård, jämställdhet, Mångfald av goda arbetsgivare inom vård, skola omsorg och att förtjäna vårt levebröd. Patientlagen, Hälso – och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, antikorruptionslag och konkurrenslagstiftningen gäller i hela Sverige – en rättstat byggd på människors lika värde. Genom lagföring av förövare värnas vår demokrati.

Benedikt · 10 juli 2016 kl. 10:54

Välbehövligt inlägg av Hökmark. ”Det vi kallar svenska värderingar är ett vitt begrepp som inte kan definieras eftersom det ständigt formas av oss själva.” Exakt. Poängen är att lag definieras explicit. Värderingar finns inte ”från början”, de skapas i varje tid i varje individ genom intryck utifrån. Den som kontrollerar dessa intryck, kontrollerar värderingarna, och kan manipulera individen.

Det är sant att värderingar i slutändan gör avtryck på lag, men med den markeringen att lagen är (eller åtminstone har som mål att vara) glasklar, konstant (men inte oföränderlig) och lika för alla. Skillnaden ska också vara, att lagar kan diskuteras rationellt, eftersom de just är explicit definierade. Värderingar är känslostyrda, oformliga, och gäller för stunden. Det är också sant att lagar och lagförandet inte alltid fungerar, och det är ett reellt problem för rättssamhällen att bearbeta. Men utan lagens suveränitet som hållpunkt upphör rättsstaten över huvud taget. Värderingar som står utanför lagen är verktyg för demagoger.

Skönt att det trots allt fortfarande finns politiker som är skärpta och har civilkuraget att ta avstånd från populistisk manipulering. Gunnar Hökmark borde bli partiledare – en värdig statsministerkandidat.

Mannen från Söder. · 10 juli 2016 kl. 11:17

Gunnar, du formulerar mina tankar.

Börjar vi glida från att lagar ska styra landet till olika ”klaner:s” värderingar är vi illa ute.

Sverige bör inrätta en författningsdomstol omgående!

En trevlig sommar!

Seth Gustafsson · 10 juli 2016 kl. 11:36

Undrar om inte Gunnar Hökmark skulle må bra av att prata lite med några låg och mellanstadielärare i förorten. Jag tror att de värderingar som dessa möter varje dag (återspeglingar av föräldrarnas värderingar) skulle få Gunnar Hökmark att inse att det är just i värderingarna som problemet ligger.

Jerry · 10 juli 2016 kl. 13:29

Typiskt svenskt, vi skall inte ställa krav eller ha regler, bara lagar, helt fel och föråldrat, klart vi måste ställa krav, kan du inte svenska får du ju aldrig något jobb, det är ju en förutsättning för att förstå hur vi har det i Sverige, kanske tid att avgå istället

EA · 10 juli 2016 kl. 17:16

Tack Gunnar Hökmark för att du sätter ord i mina tankar genom detta blogginlägg.

Hans Jägfeldt · 10 juli 2016 kl. 17:31

Jo, men herre du min ge, är inte svensk lag baserad på just svenska värderingar !!!??? Det handlar ju inte om ngn enskild persons värderingar utan de samlade kollektiva värderingar som är gemensamma o finner sitt uttryck i svenska folkets riksdag (som ju stiftar lagarna) vald av svenskar med svenska värderingar.

Björn Lagergren · 10 juli 2016 kl. 21:50

Det är just det som är så svenskt att inte vilja tillämpa lagarna. Varenda myndighet jag vändt mig till skyller ifrån sig istället för att värna om att lagar efterföljs. Jag har fått höra bäde att lagar långt bak i tiden gäller när dom varit till min nackdel och att äldre lagar som varit till min fördel inte gäller. Senaste lagvidriga uppfattningen fick jag av Fonus då dom inte anser sig ha gjort något fel när dom begravt min mor utan min vetskap trotts att jag står att finna på dem flesta allmänna sökmotorerna. Dom anser sig även ha rätt att ingå avtal med dödsbo utan att säkerställa att företrädaren har inskaffat samtliga dödsbodelägares tillstånd för att representera dödsboet.

Andra återkommande scenarier är vår polis som daltar med invandrare och andra som begår brott trotts att det t o m filmas och visas upp i tv. Hur kan man låta någon få färdas med en bil som har krossad vindruta som alldrig skullle klara besiktningen bara för att mant tycker synd om dom. Handlade iinte om någon liten sträcka heller dom kom söder ifrån och skulle till stockholm..Det var giivet vis mörkhyade utlänningar har aldrig sett några ljushyade få ånjuta sådant lagvidrigt fjäsk i Sverige. Men flertal liknande brott i trafik och dessvärre ännufler när det gäller våld av alla slag. Innan jämlikhet införs kommer inte någon lag kunna upprätthålla rätssäkerhet. Det vet alla som törs vara ärlig. Det går inte att legalisera diskriminering och tro att det är en laglig rätt för priviligerade. Däremot verkar det vara praxis. Ge mig ett enda bevis för att lagarna följs i det här landet. Jag menar ett bevis inte ett exempel.

Rikard · 10 juli 2016 kl. 22:44

Hej.

Lagar kan förstås på flera sätt:

Som en sekulär (eller religiöst, eller kombination) manifestation av en folkgrupps värderingar; dess moral och etik. Ett land som är ett folkland har oftast sådan lag, och denna är då sprungen ur den minsta gemensamma nämnaren av folkliga värderingar.

Lagar kan också förstås som regler frikopplade från religiös eller etnisk tillhörighet, utan så som varandes baserade i vad som är nödvändigt för en fungerande stat. Stater med flertalet folkgrupper vilka inte nämnvärt förtrycka varandra kan ha sådan lagstiftning, vilken band annat karaktäriseras av att vara mer skapad än framvuxen.

Oavsett detta är lagen framförallt en metod och ett verktyg för kontroll av maktpositioner och ägande, skapad av och för den med makt i syfte att motverka samhällelig förändring som hotar eller rubbar denna makt.

Det är mer en fråga om huruvida man bekänner sig till sitt folks seder och traditioner, eller till makthavarna inom statens uppfostrande lagskrivningar.

Ett spetsigt påstående: skatt insamlas av statens utsedda i enlighet med av staten stiftad lag, att brukas av staten i landets, och därmed folkets, bästa intresse. Accepteras detta som sant följer flera konsekvenser:

All form av skatteplanering, skattefusk och på annat vis mot lagens bokstav och syfte stridande gärning är landsförräderi.
All form av beslut och praktik i strid med landets folks vilja och bästa är också landsförräderi, och gör dessutom den styrande politikern till folkfiende.

Så om det är sant, vad kan man säga om de senaste tre regeringarnas agerande?

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Lars Permelin · 10 juli 2016 kl. 23:10

Bra formulerat Gunnar Hökmark. Klart att det är enbart svensk lag som ska gälla i alla lägen. Jag gillar din förmåga att uttrycka dig tydligt och klart. Önskar att fler politiker hade modet att uttrycka sin personliga mening och inte bara rapa inövade ramsor.

Rachid Karlsson · 11 juli 2016 kl. 11:48

Det är rätt många som bryter mot lagen här i dessa inlägg. Det är inte lagligt att hetsa mot människor på grund av etniskt, religiös, sexuell eller annan tillhörighet. Ändå kommer det de mest sjuka påståenden här som senare ska ligga till grund för diverse rasistiska tankemönster. Vad har det ena med det andra att göra? Och ni som har tagit på er offerkoftan, vem är offer och vem är förövaren? Barnet i Thailand eller den tjocka medelklass gubben, barnarbetaren eller hen som bär kläderna, de som koloniserat eller de koloniserade. Nä tillbaka till skolbänken och gör om och gör rätt.

Carl-Johan HANSSON · 11 juli 2016 kl. 12:16

Gunnar Hökmark uttryckte sig mycket klara i dagen P1-morgon än i ovanstående blogginlägg!
Det handlade uppenbarligen om att poltikarna i Almedalen intågade tala klarspråk om ”händelserna” som ägt rum och förstärks i Sverige sedan förra sommaren, dvs ”svenska värderingar” och allmän europeiska värderingar som är kodifierade i lag efterlevs inte och poltikarna gör ingeting åt detta!

sk · 11 juli 2016 kl. 17:34

Lite för många här missar en detalj – ordet svenska. De värderingar som råder i det här landet f n är samtliga värderingar som finns här. Precis som Hökmark skriver. Sen hålls det allmänna val där invånare utefter bästa förmåga väljer en lagstiftande församling baserat på de värderingar man har och vad partier eller andra har. Om de sen är svenska(vilket m a o inte finns per definition) eller andra är upp till individen.

sk · 11 juli 2016 kl. 17:36

Lite för många här missar en detalj – ordet svenska. De värderingar som råder i det här landet f n är samtliga värderingar som finns här. Precis som Hökmark skriver. Sen hålls det allmänna val där invånare utefter bästa förmåga väljer en lagstiftande församling baserat på de värderingar man har och vilka partier eller andra har. Om de sen är svenska(vilket m a o inte finns per definition) är omöjligt att svara på.

ivan cardenas · 12 juli 2016 kl. 1:42

Bra och tack Gunnar Hökmark för det du har skrivit. Bra.

Ivan Cardenas, en invandrare som älskar Sverige.

Jack · 13 juli 2016 kl. 6:58

Torbjörn Brännström;
”Det kom 500.000 människor på kort tid, ska vi djävlas med dom och ytterligare kränka deras rättigheter med vattenkanoner och gummikulor.”???
Vad yrar du om?
Vad har de för rätt att bränna bilar, sälja droger, skjuta, spränga, våldta och sextrakasserier unga kvinnor?
Endera har du skrivit fel, är full eller är din verklighetsnära fullkomligt snedvriden. För övrigt är lagen baserad på just våra värderingar. Den är ett resultat av utvecklingen. Det är inte så många år sedan homosexualitet var förbjudet i Sverige.
En Moderat är alltid en Moderat.

Matts Josefsson · 13 juli 2016 kl. 14:32

Bra,Hökmark! Så skall det vara – Land skall med lag styras!
Även om våra politiska uppfattningar skiljer sig åt,så är jag inte sämre än att skicka lite beröm till en meningsmotståndare,när dom har rätt. Ha en skön sommar! 🙂

Anna Karin Backman · 14 juli 2016 kl. 22:05

Sverige bygger på våra lagar, men inte enbart. Vi har också en värdegrund som förmedlas genom den svenska skolan. De värderingarna är väl inte alltid reglerade i lagen, eller?
Man behöver inte bara läsa nedanstående som att det bara gäller skolan. Det är ju de värderingar som man vill att barnen ska ha lärt sig när de kommer ut i samhället.
(Ibland misslyckas det förstås…)
Skolans värdegrund och uppgifter. Grundläggande värden

Skolväsendet vilar på demokratins grund… …Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Förståelse och medmänsklighet
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där. Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas.
Saklighet och allsidighet

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska det alltid klart framgå vem det är som står för dem.

Alla som verkar i skolan ska alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.


Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.

Pär Wellmar · 15 juli 2016 kl. 15:34

Exakt så, väl formulerat ! Jag fattar inte att det skall var så svårt, t.o.m. för folkvalda, riksdagsledamöter och skribenter att förstå detta. I Sverige råder Svensk lag, liksom i Etiopien Etiopisk lag. Värderingar har inget med saken att göra.

Av det skälet har jag aldrig förstått allt debackel kring de s.k. ”Etiopiensvenskarna” ???

Litet har jag lärt mig efter arbete i Västafrika 1) Ha alla papper klara 2) Följ rådande lagstiftning.

Mina värderings bär jag med mig, de är mina. Jag tar dock seden dit jag kommer och följer lagen.

Svenska värderingar skapar splittring i Moderaterna » KATHING · 09 juli 2016 kl. 17:06

[…] retorik om att det i Sverige råder några bestämda svenska värderingar”, skriver han i ett blogginlägg som publicerades i fredags som en reaktion på att flera talare under årets Almedalsvecka haft […]

Svenska värderingar (2) – lästips | PEPPRAT RÖDGRÖNT · 12 juli 2016 kl. 17:47

[…] För första gången som jag kan minnas läste jag ett inlägg av moderaten Gunnar Hökmark som jag kan hålla med om helt och hållet. Det finns på hans blogg. […]

Sverige lyder under EU-lagar, grundlagsfäst 2010 | Börje Peratt - Debatt · 14 juli 2016 kl. 9:59

[…] Europaparlamentariker Gunnar Hökmark (Moderat) publicerar den 8 juli 2016 på sin blogg: I Sverige råder svensk lag. Det är ett mycket märkligt påstående av en EU-parlamentariker som borde veta […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.