Hur ska skolinspektionen nu göra med skolor med mobbning, misshandel, våld och dåliga resultat?

Publicerat av Gunnar Hökmark den

Det är en brutal kollektiv bestraffning som nu drabbar 200 elever på en skola i Sverige. Två rötäggs misshandel av två andra elever får mycket stora konsekvenser för väldigt många andra unga människor som just startat skolåret och som tvingas bryta sin skolgång med de linjer de valt.

Sett i perspektivet av diskussionen när JB skolorna i våras under relativt ordnade former la ner så att samtliga elever hade en ny skola till hösten är Skolinspektionens beslut drakoniskt. Skillnaden är att medan den nedläggningen fördömdes som socialt oacceptabel, trots att skolgången och ett ordnat val av skola kunde hanteras, så hyllas nu detta beslut som drabbar elever mitt under terminsstarten.

I olika kommuner runt om i landet ska nu barn, som har många olika skäl att gå på internatskola mitt i terminen landa som nykomlingar i helt andra skolor med en bruten skolgång som början. Det finns många som klappar händerna åt detta i tanken att överklassens barn ska tåla detta, som om det vore rätt åt dem. Men inte ens så enkel är bilden av de elever som går där.

En del är utlandssvenskars barn som inte har någon given hemkommun i Sverige. En del går där för att det har varit en lösning för elever med olika typer av problem. Och oavsett detta är de alla unga människor som förtjänar samma omsorg och respekt som alla andra barn. Det är dem som nu får bära straffet som Skolinspektionen just i detta fall beslutat om.

Motsvarande beslut har Skolinspektionen inte tagit när det gällt skolor som under mycket lång tid präglats av mobbning och våld. Eller skolor där skolledning uppenbart har misskött svåra mobbningsfall under lång tid. Eller skolor där elever konstant är rädda för att bli misshandlade eller sexuellt trakasserade. Eller skolor som inte förmår leva upp till grundläggande utbildningskrav. Där det faktiskt för alla elever hade varit bra med en ordnad nedläggning som gav möjlighet att byta skola i god tid. Hur ska Skolinspektionen framledes göra med skolor där grovt våld och hot förekommer?

Generaldirektören för Arbetsmiljöverket skriver i dag på DN Debatt följande om en undersökning av landets skolor:

”I samma undersökning uppgav 23 procent av flickorna och 25 procent av pojkarna att de blivit hotade med att bli slagna. Motsvarande siffra för lärarna var 15 procent för kvinnliga och 18 procent för manliga lärare.

Dödshot förekommer också i skolan. Hela nio procent av eleverna hade upplevt detta. Hotade till livet hade också sju procent av de kvinnliga och åtta procent av de manliga lärarna blivit. Hot och våld var den näst vanligaste orsaken till arbetsolycka med sjukfrånvaro inom grund- och gymnasieskolan under åren 2008–2012.”

Hur ska Skolinspektionen göra med dessa skolor? Man har nu onekligen satt nya standard som inte kan förklaras med att just de barn som går på Lundsberg ska säkras från hot och mobbning.

En internatskola har ett särskilt ansvar mot sina elever som inte får försummas och sker fel i ledningen måste det rättas till. Men det finns också skäl för att det finns riksinternat. De är nämligen till för elever som av olika skäl behöver det. De är de alla som drabbas av dagens beslut och som får ta straffet för det som några enskilda elever bär ansvaret för och som skolledningen borde ha sett till inte kunde ske.


58 kommentarer

Henrik · 29 augusti 2013 kl. 21:53

Vill också säga att ni som inte har gått på LS och bara läser Aftonbladet borde inte tycka så mycket. I stort sett inget är sant som skrivs i blaskan.

Gustaf · 30 augusti 2013 kl. 13:45

http://www.friends.se/om-mobbning/statistik-om-mobbning

Om man bl.a. läser rapporten ovan och förväntar sig att Skolinspektionen alltid agerar på samma sätt, så inser man att det inte blir så många barn som får lov att ta studenten 2014…

Skolor stänger man på sommaren och inte en vecka in på det nya skolåret. Det är ju trots allt barn som skall utbildas och deras föräldrar och lärare som efter bästa förmåga skall ges en chans att hjälpa dessa elever att utbilda sig.

Skäms!

Stefan Schiptjenko-Ronnert · 30 augusti 2013 kl. 15:15

Men det är inte ”två rötäggs misshandel av två andra elever” utan ”två rötäggs misshandel X 10, minst…”
Jag år själv moderat men Thomas Bodström utryckte det bra i morse: ”En skola som har som tradition att tillåta somliga elevers misshandel mot andra elever, är inte värt att ha…

Rikard Derving · 30 augusti 2013 kl. 15:27

Det är kanske dags att hålla isär skola och internat. Det känns verkligen ologiskt att Skolinspektionen stänger av skolundervisningen, som otvetydigt håller mycket hög standard och är klanderfri, istället för internatet där de polisanmälda händelserna har skett.

Daniel sonesson · 30 augusti 2013 kl. 16:59

Äntligen
Äntligen har skolinspektionen visat musklerna. Att alla andra har stukit huvunet i sanden
Har skolinspektionen vissat sig stå på de svagas sida. De är inte mobbing de är en sadistisk nollning. Som nu är stoppad. Och de på en skola där rektorn har befunitsig på mars. Där skolledningen har varit sovande. Min tillit till skolinspektione har stigit till nya höjder.
Hoppas att andra rektorer nu börja jobba mott statistiska nollningar tex lunds universitet. Där man använder tjejer som sexobjekt. Dax att uppdrag granskning ser över detta med.

George Buske · 30 augusti 2013 kl. 21:06

Undersökningen fråm Arbetsmiljöverket visar dock inte hur många som blivit brända med strykjärn på andra skolor… Att hota med att utföra våld är inte heller detsamma som att genomföra det. Anledningen till det synes hårda beslutet är systematisk upprepning av våld som dessutom varit informellt godkänt av lärare och ledning. Om man skyller på ett ”par rötägg” har man inte förstått mycket, eller ännu troligare, man vill inte förstå och framförallt inte att andra ska förstå.

Caroline · 31 augusti 2013 kl. 13:39

Då skulle alla skolor få stänga igen. Det finns någon form av mobbing i 99,9 % av Sveriges alla skolor. Det skolinspektionen tittar på är om skolan har ett bra mobbingprogram – alltså jobbar aktivt mot mobbing/kränkningar osv. Har man inte det får skolan bakläxa eller en varning och stängs så småningom igen. och många andra skolor har fått stänga, men då är inte media där för att rapportera. Jag vet inte om Lundsberg hade ett sådant program, men det verkar ju som om ledningen var väl medveten om vad som pågick och gjorde inger för att det skulle sluta. Det är skillnaden! Det är tragiskt för varje enskilt barn, vilken skola man än går på. Det är ett uppbrott som är psykiskt jobbigt far alla barn att behöva byta skola helt plötsligt.

Sofia · 01 september 2013 kl. 5:49

Pinsamt Gunnar!
Sen när började du engagera dig i skolfrågor???
Låt skolministern kommentera. Dina kompisar som
försvarar nedläggningen har troligen mål i mun själva.
Man kan heller inte jämföra äpplen och päron.
Jämför riksinternaten med internationella internatskolor.
Lundsbergs ledning och styrelse har inte lyckats
avskaffa pennalismen eller de sk pojkstrecken sen
1896. Move on! Skapa toppskolor från scratch.
Vi har inga i Sverige 2013.

/Moderat

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *