Hur ska skolinspektionen nu göra med skolor med mobbning, misshandel, våld och dåliga resultat?

Publicerat av Gunnar Hökmark den

Det är en brutal kollektiv bestraffning som nu drabbar 200 elever på en skola i Sverige. Två rötäggs misshandel av två andra elever får mycket stora konsekvenser för väldigt många andra unga människor som just startat skolåret och som tvingas bryta sin skolgång med de linjer de valt.

Sett i perspektivet av diskussionen när JB skolorna i våras under relativt ordnade former la ner så att samtliga elever hade en ny skola till hösten är Skolinspektionens beslut drakoniskt. Skillnaden är att medan den nedläggningen fördömdes som socialt oacceptabel, trots att skolgången och ett ordnat val av skola kunde hanteras, så hyllas nu detta beslut som drabbar elever mitt under terminsstarten.

I olika kommuner runt om i landet ska nu barn, som har många olika skäl att gå på internatskola mitt i terminen landa som nykomlingar i helt andra skolor med en bruten skolgång som början. Det finns många som klappar händerna åt detta i tanken att överklassens barn ska tåla detta, som om det vore rätt åt dem. Men inte ens så enkel är bilden av de elever som går där.

En del är utlandssvenskars barn som inte har någon given hemkommun i Sverige. En del går där för att det har varit en lösning för elever med olika typer av problem. Och oavsett detta är de alla unga människor som förtjänar samma omsorg och respekt som alla andra barn. Det är dem som nu får bära straffet som Skolinspektionen just i detta fall beslutat om.

Motsvarande beslut har Skolinspektionen inte tagit när det gällt skolor som under mycket lång tid präglats av mobbning och våld. Eller skolor där skolledning uppenbart har misskött svåra mobbningsfall under lång tid. Eller skolor där elever konstant är rädda för att bli misshandlade eller sexuellt trakasserade. Eller skolor som inte förmår leva upp till grundläggande utbildningskrav. Där det faktiskt för alla elever hade varit bra med en ordnad nedläggning som gav möjlighet att byta skola i god tid. Hur ska Skolinspektionen framledes göra med skolor där grovt våld och hot förekommer?

Generaldirektören för Arbetsmiljöverket skriver i dag på DN Debatt följande om en undersökning av landets skolor:

”I samma undersökning uppgav 23 procent av flickorna och 25 procent av pojkarna att de blivit hotade med att bli slagna. Motsvarande siffra för lärarna var 15 procent för kvinnliga och 18 procent för manliga lärare.

Dödshot förekommer också i skolan. Hela nio procent av eleverna hade upplevt detta. Hotade till livet hade också sju procent av de kvinnliga och åtta procent av de manliga lärarna blivit. Hot och våld var den näst vanligaste orsaken till arbetsolycka med sjukfrånvaro inom grund- och gymnasieskolan under åren 2008–2012.”

Hur ska Skolinspektionen göra med dessa skolor? Man har nu onekligen satt nya standard som inte kan förklaras med att just de barn som går på Lundsberg ska säkras från hot och mobbning.

En internatskola har ett särskilt ansvar mot sina elever som inte får försummas och sker fel i ledningen måste det rättas till. Men det finns också skäl för att det finns riksinternat. De är nämligen till för elever som av olika skäl behöver det. De är de alla som drabbas av dagens beslut och som får ta straffet för det som några enskilda elever bär ansvaret för och som skolledningen borde ha sett till inte kunde ske.


58 kommentarer

Mattias Bengtsson · 28 augusti 2013 kl. 22:33

Tycker att ett av problemen med stängningen av Lundsberg är att man inte skiljer på skol- respektive boendedel. Vad jag förstår är det ingen som hävdar att det är något fel på undervisningen. Problemet finns i det faktum att Lundsberg tar över vårdnadshavaransvaret från föräldrarna. I mina ögon är det inte skolinspektionen som borde ha ansvaret utan socialförvaltningen samt de rättsvårdande myndigheterna. Däremot tycker jag riksinternaten inte borde ha en särskild ställning vad gäller statsbidrag.

Olof · 28 augusti 2013 kl. 22:34

Tack Gunnar, du är en av få som verkar förstå att detta är en överreaktion. Varför straffa 200 elever som älskar sin skola för vad ett fåtal elever gör!? I tillägg, hur ofta får vi se elever storgråta över att deras skola läggs ned i Sverige, en skola med fantastiska resultat både vad det gäller studieresultat likväl som trygghet på skolan!?

Rikard Derving · 28 augusti 2013 kl. 22:43

Ett stort tack Gunnar för din klarsynta analys av Skolinspektionens beslut!

Det är en stor skam för myndigheten att fatta ett så huvudlöst beslut, men det tyngsta ansvaret faller faktiskt på Jan Björklund och Regeringen. De har nu uppenbart fallit till föga för det mediadrev som har förekommit mot riksinternaten i allmänhet och Lundsbergs Skola i synnerhet under de senaste 10 åren.

Tyvärr får många fina ungdomar betala ett oförtjänt mycket högt pris för detta övergrepp i myndighetsutövande.

Rikard Derving

Christian Sundby · 28 augusti 2013 kl. 22:59

Jag trodde kollektiv bestraffning var avskaffat.Här har två personer misshandlat två andra och dom är under polisutredning och kommer att få sitt straff av en domstol.Men med SIsbeslut straffas 190 andra elever och 80 anställda.

Katinka Wester · 28 augusti 2013 kl. 23:28

Men det handlar väl inte endast om att 9 elever misshandlat/deltagit i misshandeln av nya elever. Det handlar väl om att skolan inte klarat att ge eleverna en god miljö. I samband med att rektorn avskedades och styrelsen ställde sina platser till förfogande framkom att rektorn varit medveten om och sanktionerat nollning som var förbjudet.

Allt det man gjort och utlovat till SI i våras (under viteshot) visade sig inte vara värt mer än det papper det skrivits på. Utåt har man lovat förändringar men inåt är det ”business as usual”.

En skola som säger en sak men gör något annat kan man inte lita på och den ska stängas. Jag hoppas att SI fortsätter sin granskning och stänger de som inte genomför vad de sagt

Gustav Hagemann · 28 augusti 2013 kl. 23:49

Gunnar, utmärkt skrivet och klarsynt. Kollektiv bestraffning trodde jag var förbjudet.
Mvh
Gustav

Maria · 29 augusti 2013 kl. 0:01

Kollektiv bestraffning är väl förbjudet, men mobbing är väl heller inte godtagbart? Att som vuxna blunda för de övergrepp som begås är vidrigt, men så länge era barn varken är offer eller förövare så skiter ni väl i hur andra drabbas?
Att nonchalera ”kamratuppfostran” och sexuella trakasserier – skämmes på er!

Max · 29 augusti 2013 kl. 0:25

Maria: Det är inte någon som nonchalerar ”kamratuppfostran” eller någon annan form av kränkande behandling. Det nämns i andra meningen av texten. Vad du verkar missa är att det finns elever som ”flytt” till exempelvis Lundsberg från skolor där de varit mobbade och/eller utsatta för hot, och nu blir dessa elever straffade för att de sökt en fristad.
Det är polisens och senare domstolens sak att utreda hur dessa förövare skall straffas.

Vad som är så viktigt i den här debatten att nämna är att Lundsberg är inte bara en skola – Det är ett hem! Blir någon misshandlad i ett hem så förs misshandlaren ur hemmet och i fängelse. Man sparkar inte ut samtliga som bor där!

hannah · 29 augusti 2013 kl. 0:38

ÄNTLIGEN börjar rättvisan när det gäller mobbning visa sig. Personer som inte kan förstå hur skolinspektions beslutet är helt självklart förtjänar att bli mobbade resten av sina liv och leva i sorg. För om man inte förstår hur fullkomligt vidrigt det är så finns en speciell plats i helvetet för sådana människor som inte tycker mobbning spelar någon roll! I så många år har skolor kommit undan med att deras elever mår hemskt men efter detta kanske det finns hopp ändå för de som lider. Att de som är mobbare ska tvingas byta skola, inte de som blir mobbade!
Jag är så glad för de stackars pojkarna skull att de i alla fall fick rättvisan på sin sida!

Anton Nitzsche · 29 augusti 2013 kl. 1:14

@Hannah: Du skall nog inte göra dig alltför stora illusioner om att skolinspektionens beslut tyder på något avgörande paradigmskifte vad gäller synen på lämpliga åtgärder vid mobbning. Snarare lär det vara ’business as usual’ som gäller även framgent, dvs övriga skolor kommer få kritik men knappast utsättas för åtgärd. Beslutet är i det närmaste unikt, i synnerhet mot bakgrund av att Lundsberg faktiskt lyckats bedriva undervisning vid tiden för beslutet, vilket sannerligen inte varit fallet i de övriga fall av indraget tillstånd jag överhuvudtaget känner till.

Anders · 29 augusti 2013 kl. 2:04

Två rötägg…

Nej, men Gunnar, nu missar du (som så många gånger förut) helheten. Om man på en skola har förföljts av rykten om rituell tortyr sedan urminnes tider och alltid bemöter det med att sådant inte förekommer. Om man efter påtryckningar från myndigheter garanterar att all pennalism är utrotad och det sedan visar sig att organiserad misshandel inte bara fortlöper utan till råga på allt sker med rektorns goda minne, så är det faktiskt lite värre än ett par rötägg.

Kollektiv bestraffning får du nog också läsa på vad det egentligen innebär men att vilja peka ut ett par rötägg som skall bära hundhuvudet för något som är kollektivt organiserat verkar som en billig lösning påhittad av de som aldrig förstått tanken på solidaritet.

Knut Herlin · 29 augusti 2013 kl. 5:43

Det är lätt att ondgöra sig över kollektiv bestraffning för det är i sig en kränkning. Jag hade önskat samma engagemang och insikt gällande även alla andra former av kränkningar. Då det uppenbart inte är så enkelt att det gäller två rötägg utan även själva skolinspektionen och samhället i stort. Jag har personlig erfarenhet av både långvarig mobbing som än i dag är besvärande och Lundsberg som varande den enda av skolor som försökte åtgärda problemet.

Nu när skolinspektionen lyckas dra in Lundsbergs tillstånd så vet jag fler skolor med motsvarande problem som exempelvis den gamla flickskolan Franska Skolan som exempelvis på fullt allvar tar till Mindfullness för att lösa speciellt gymnasieflickornas stress och ätstörningar. Dom gömmer ansvaret för de strukturella problemen bakom en stiftelse…
Jag har även yrkesmässigt besökt merparten (mer än 150) av Stockholms skolor där jag kunnat samtala med ett stort antal rektorer, lärare, elever samt alla andra yrkesgrupper som påverkar elevers skoltid.
Alla vet att detta är ett samhällsproblem. Inte många vet att problemet hittar sitt ursprung i hur våra hjärnor fungerar. Adresseras inte problemet i dessa perspektiv kommer åtgärderna att misslyckas med endast marginella resultat.

Så här:

Låt ”Kindness is The new Cool” bli det nya måttot – Ersätt, proaktivt, samtliga destruktiva traditioner med positiva, det är dessutom effektivare – låt syftet med (plats för valfri entitet)-sandan bli ett föredöme!!

Tänk som Jane Elliott…

Mobbing – Det nya svarta… ”There is no way to explain this to a third grader… There was time to deal with this in a conkrete way not just to talk about it. We had talked about it since first day in school.” //Jane Elliott

A Classroom Divided

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/divided/

nonne58 · 29 augusti 2013 kl. 7:58

Äntligen finns det nån som agerar. Hur många skandaler har inte denna skola varit inblandade i ? Och att ta ett STRYKJÄRN för att , rent ut sagt, BRÄNNMÄRKA elever. Då blir man upprörd. Hur är det ställt i huvudena på dessa ungdomar som GÖR denna makabra ”NOLLNING” ….. Hörde på nyheterna idag att REKTORN på skolan hade godkänt en nollning där en del elever hade en flaska med vatten och hällde i nån elevs mun…Nä fy fan. Det enda rätta var att stänga skolan. Bra gjort SKOLINSPEKTIONEN …

lack · 29 augusti 2013 kl. 8:41

Nonne58

kom tillbaka när du vet vad du snackar om. Trodde det var givet att man ska inte tro på allt man läser i tidningarna..
spendera lite mer tid också på kommunala skolor så ska du få se hur jävla rolig den verkligheten är.

Fredrik · 29 augusti 2013 kl. 8:51

Jag kan hålla med om att det var en drastisk åtgärd att stänga skolan på det sätt man nu gjorde. Men i ärlighetens namn så var det inte en enskild händelse som var den utlösande faktorn. Det är ju inte första gången som Lundsberg varit i blåsväder ang liknande händelser och det är ju klart och tydligt för den normalfuntade att skolledningen inta tagit dessa problem på allvar utan snarare sett genom fingrarna eller sanktionerat detta system. Att jämföra med andra skolor är helt irrelevant, man kan inte ursäkta något dåligt med att det minsann är ännu värre någon annanstans, det är ju helt absurt! Det är naturligtvis tråkigt med alla elever som nu behöver behöver byta skola, men det sänder samtidigt en klar och tydlig signal till alla dessa vad som är acceptabelt och man kan alltid hoppas att de alla nu förstår hur fel det är att ge sig på andra människor. Den ilska som uttrycks här borde riktas mot skolledningen, det är de som haft i sin hand att styra och påverka den situation som uppkommit, vuxna människor som uppenbarligen inte sett tillräckligt allvarligt på dessa ”pojkstreck”

nonne58 · 29 augusti 2013 kl. 8:53

Jag vet vad jag snackar om. Har du gått på den skolan själv så du vet vad du talar om ? Den skolan har varit i blåsväder ett antal gånger. Tror inte att tidningarna skulle skriva om det ifall inget hade hänt. Jag har spenderat mycket tid på kommunala skolor. Så jag vet vad som händer även där. Har 4 söner som har gått på kommunala skolor. Och aldrig, aldrig har något sånt här hänt där. Visst har nollning förekommit. Men det har varit så långt ifrån detta. Det har varit oskyldiga upptåg. Men att ta till STRYKJÄRN för att genomföra en nollning….det är ju för fan inte klokt…och säkerligen så har många av eleverna på skolan sett vad som har försiggått. Hade det varit lite mera stake i dom så hade det här kunnat förhindrats. Föräldrarna till dessa elever har dom ingen aning om vad deras barn sysslar med över huvud taget ? Får dom ingen information från skolan ? Frågorna hopar sig. Visst är det en kollektiv bestraffning dom får. Men jag tycker ändå att SKOLINSPEKTIONEN har gjort helt rätt. DOM ska ha dagens största bukett med rosor för att dom vågar agera…heder till dom.

lack · 29 augusti 2013 kl. 9:05

jag har gått där i 4 år så ja jag vet vad jag talar om! och en sak är helt klar, du är helt bränd. Det är nästan skrattretande hur ni som inte har något med skolan att göra kan bry sig så mycket. bättre att dem som är ansvariga får straffet än att en hel skola straffas.

Charles · 29 augusti 2013 kl. 9:39

Problemet med Lundsberg är att de inte tagit problemen på allvar. Nollning, initiering, kamratuppfostran av ”tarmarna” har alltid förekommit om än blivit bättre än på äldre tid men sitter i väggarna dvs det är ett strukturellt problem på skolan. Elevernas föräldrar ofta fd elever själva tycker i väldigt många fall att det är ”ok, lite kul, som det alltid varit, inget jag mått dåligt av” osv. Men i dagens samhälle ska vi fan inte acceptera mobbing och övergrepp som lärare, ledning och husföräldrar vet om sker på Lundsberg.

Och angående kollektiv bestraffning undrar jag Gunnar om du stod på barrikaderna när t.ex. ett fåtal fotbollssupportrar beter sig illa och t.ex. aik/djurgården fått spela inför tomma läktare. Där talar vi om förhållanden om 10 vs 10 000. Men nej. Då är det inte lika viktigt.

Inga Derving · 29 augusti 2013 kl. 9:43

Varför stängdes inte Svenska Skidgymnasiet ,och Orienteringsgymnasiet i Eksjö ner ?Nej ,de är inte politiskt intressanta så enkelt är det.

Are · 29 augusti 2013 kl. 9:50

Gunnar
Mycket bra och balanserat inlägg, tack.
Vi har bombarderats av osakliga och hetsande inlägg i alla möjliga medier.
Det finns inte en enda kommentar som tar upp själva undervisningen och vilken kvalitets nivå den har.
Ända sedan min studietid , som ej var på Lundsberg, har varenda person jag träffat som gått där bara haft gott att säga om skolan..
Detta beslut känns väldigt väldigt fel..Varför kollektiv straffa så många elever för att några rötägg gått långt utanför gränserna.

Freyr · 29 augusti 2013 kl. 9:51

Alla som går på den där skolan har ett kamrat ansvar som efter generation efter generation inte har efterlevts när detta fortfarande pågår så är det rätt att stänga eller har någon här lust att bli förnedrad och misshandlad räck upp en hand!

Pär Eriksson · 29 augusti 2013 kl. 9:58

Gunnar, det är knappast den enskilda händelsen som gör att SI drar in tillståndet. Orsaken är istället att SI uppfattar att skolan inte har tagit dessa frågor på allvar. Hade skolan gjort det så hade den haft extra personal ute och punktbevakat oroselement denna ”nollningshelg” och dessutom gjort klart att all form av nollning, ”ubåtar” eller annat, som innebär våld eller övergrepp är totalt förbjudet. Rektorn själv skulle naturligtvis varit på plats och inte jagat ripa.

Sedan haltar jämförelsen med vanlig skola även på ett annat plan. Eleverna bor på denna skola, de är där 24/7, och har ingen annanstans att vända sig än till just skolan. Det innebär att övergrepp blir allvarligare i denna miljö.

Sammantaget är SI beslut helt rimligt.

Andreas · 29 augusti 2013 kl. 10:13

En studie i logiska felslut och överdrifter..

Som tidigare påpekats i andra kommentarer så är det inte två rötäggs agerande som föranlett beslutet att tillfälligt stänga skolan. Att påstå att så är fallet är i ditt fall troligen en överdrift för att få fram din poäng (det är synd om stackars lilla Lundsberg) eller möjligen en intellektuell brist som föranleder svårigheter att dra rimliga slutsatser av givna fakta. För dina väljares skull hoppas jag på det förstnämnda.

Vidare så påstår du att det är ”en brutal kollektiv bestraffning” som nu drabbar eleverna på Lundsberg p.g.a. att Skolinspektionen stänger skolan. Jag tolkar det som att du menar att det är Skolinspektionens agerande som är det klandervärda i sammanhanget.
För att förklara hur man skulle kunna se på saken vill jag använda en liknelse:

En restaurang har under en längre tid systematiskt misskött sin livsmedelshantering. Som följd av detta blir ett antal gäster sjuka. Miljöförvaltningen får reda på detta, genomför en inspektion och påpekar ett antal brister som akut måste åtgärdas. Restaurangen åtgärdar dessa brister, Miljöförvaltningen förklarar att de är nöjda och direkt efter det återgår restaurangen till att hantera sina livsmedel som tidigare. Återigen blir gäster sjuka. Samma scenario upprepas sedan ett antal gånger innan Miljöförvaltningen inser att detta är ett systemfel och väljer att stänga restaurangen tills dess ägare kan visa hur detta ska åtgärdas. Man kan tycka synd om de gäster som uppskattar restaurangens mat och inte har drabbats av magsjuka när de ätit där, men att påstå att gästerna blivit ”kollektivt bestraffade” när Miljöförvaltningen stängt restaurangen är en överdrift.

Att andra skolor har liknande problem må vara sant, men att påstå att Skolinspektionen gör fel när de tar tag i problemen och gör sitt jobb är en förolämpning och ett motarbetande av det system som finns för att se till att våra skolor sköter sig.
Förhoppningsvis är detta bara ett steg på väg mot att fler skolor med liknande problem uppmärksammas och får en uppsträckning. Det, som svar på din fråga, är vad Skolinspektionen ska göra.

nonne58 · 29 augusti 2013 kl. 10:37

Väldigt bra inlägg av Charles, Freyr, Pär Eriksson och Andreas. Och till lack säger jag bara: jag är definitivt inte bränd…Det verkar som om vi som inte har gått eller går på skolan bryr oss mer än vad ledningen där nånsin har gjort.

Tage Andersson · 29 augusti 2013 kl. 11:33

Samhället sänder en signal: ”Vi tolererar inte sådana här övergrepp.” Något annat agerande hade inte varit försvarbart, Lundsberg har länge visat att man vill fortsätta övergreppen.
Lundsbergselevernas föräldrar besitter avsevärda ekonomiska resurser. Nog kan de driva skolan utan statsbidrag.

KAP KENNEDY · 29 augusti 2013 kl. 11:35

Varför tror folk att Skolinspektionens beslut beror bara på en enskild händelse? Det är ju en väldigt lång kedja av missförhållanden som skolans ledning inte har klarat av att komma till rätta med. Och dessutom kan misstänkas inte ha varit så intresserade av att komma till rätta med. Om det nu överhuvudtaget ska vara möjligt att tvångsstänga skolor på grund av missförhållanden måste väl just Lundsbergsskolan vara det perfekta exemplet på var gränsen bör dras.

M · 29 augusti 2013 kl. 12:08

De som bör uttala sig om skolan enligt mig är vi som gått där och upplevt skolmiljön, ni som inte har gått där själva bör dra ner på aggresiviteten gentemot skolan för ni har inte tillräckligt med kött på benen för att kommentera tycker många. Folk som inte är tillräckligt insatta och har sett myntet från bägge sider känns inte som särskilt tunga bidragare i debatten. Strykjärnsincidenten är fruktansvärd och det råder asbolut nolltolerans. Kraftiga åtgärder skedde omedelbart. Allt annat skolan står för går tyvärr bakom ljuset pga medias makt; den kamratliga miljön där alla får vara med nämns det inget om exempelvis. Tänk alla skolor där hemska saker händer mer frekvent, vad får de skolorna utså för inspektioner?

Daniel · 29 augusti 2013 kl. 12:24

Två frågor till Gunnar.

Varför ska inte skollagen gälla Lundsberg? Eller är det så att alla lagbrott där andra kan drabbas som tredje-part ska straffen avskaffas?

Varför denna upprördhet över denna skolas nedläggning och inga tårar över andra som till exempel John Bauer som är en direkt effekt av friskolereformen?

Daniel · 29 augusti 2013 kl. 12:26

Det är ju inte så skolledning var ovetande om problemet eller inte förvarnade – de var till och med ”villkorligt dömda”.

Marianne Boije · 29 augusti 2013 kl. 12:36

Hvilken godt innlegg! Det stilles viktige spørsmål kring håndteringen av slike saker, og saker er jo den at ”rampunger” finner vi overalt, og det er selvsagt ikke akseptabelt å skade eller true andre mennesker. Men kollektivstraff hører ikke hjemme i et demokrati.

Leo · 29 augusti 2013 kl. 12:45

Just grejen att peka ut några, gärna långt ifrån ledning är ett klassiskt knep och används flitigt. Strategin går ut på att påvisa att systemet fungerar, men att några individer felat. På så sätt slipper ”makten” ta ansvar. Även Gunnar Hökmark väljer det angreppssättet. Därigenom kan han friskriva skolledningen från den rådande institualiserade synen på övergrepp. Fokus flyttas från sakfrågan till om en myndighet hanterat ärendet rätt. Gunnar vi pratar om barn som blir misshandlade och ett system som sett mellan fingrarna och haft en tolererande kultur till detta. Ansvaret faller helt på ledningen som blundat och inte gjort någonting. Mycket av rapporteringen har fokuserats på skolan, skolledningen, rektorn. Väldigt lite om barnet som misshandlades grovt.

Tommy · 29 augusti 2013 kl. 12:50

Jag kan inte riktigt förstå varför så många ondgör sig på SI? Faktum är ju att ledning och rektor inte gjort det dom borde för att detta skulle undvikas och därför är det ju dom som i praktiken har stängt skolan. Rikta kritiken till dom!

Jag hoppas också att detta blir någon slagt praxis att skolor som inte lever upp till sina skyldigheter i slutänden stängs. I dag kan en rektor och kommun helt strunta i vad skollagen säger och gå helt fria. Det är upprörande anser jag.

M · 29 augusti 2013 kl. 14:45

Hur orkar ni vara så EMOT denna skola? Debatterar ni även om andra skolors händelser där exempelvis det ryktas om en 15-årig pojke som tog strypgrepp på en skolkamrat som fick andnöd av det hårda greppet kring halsen och började blöda näsblod av slaget mot ansiktet? Ingen krävde där att skolan skulle läggas ned. Incidenterna är fullkomligt oacceptabla oavsett vilken skola det gäller. Men Lundsberg, vi ska tydligen samtliga bestraffas. Räcker det inte att idioterna som gjorde det får ordentliga påföljder? Är detta avund?

M · 29 augusti 2013 kl. 14:50

Sätt inte era barn där om ni är så fasansfullt emot skolan. Gör ni inte det har ni väl inget att grubbla vidare kring utan då kan vi få ha det lugnt och skönt och ni med negativa tankar får låta oss med positiva vara ifred. Media massakerar skolan. Förstår inte omvärldens nöje. Kan ni inte berätta ert obegrundade engagemang i frågan?

Ola · 29 augusti 2013 kl. 15:01

Över 10 000 barn bestraffades kollektivt för att JB-koncernen var tvungna att lägga ner som en följd av det skolsystem som Hökmarks parti varit med att driva igenom. Det gav mindre rubriker än dessa 200 stackare som nu tvingas gå i skola i Djursholm eller Sigtuna i stället.

Och som påpekats, det är inte två rötägg som fått skolan nedlagd. Det är att tidigare påtalade brister ej åtgärdats.

Simon · 29 augusti 2013 kl. 15:26

Du skriver ett bra inlägg utifrån att man läser Aftonbladets ”rubriceringar”. Du skriver om % satser utslaget på samtliga gymnasie och högskolor i Sverige utgår jag ifrån eftersom du inte specificerar vart siffrorna kommer ifrån för region.

Detta skulle innebär att snittet även gäller Lundsbergskolan. Så hot, hat våld är den samma procentuella andel även på denna skola(?) isåfall är detta ett argument som inte håller, du menar också på att det endast är två fall som skett under starten på skolan. Detta är inte högst troligt inte sanning, mörkertalet på sådana här ”fall” bör jämföras med våldtäkter.

Alltså att större delen av de som blivit utsatta INTE anmäler (eftersom dem vill inte sitta i en dålig sits 3 år framöver). Så det riktiga problem är alltså nollningen. Det jag kan också säga med säkerhet är att nollning absolut INTE går till så här på majoriteten av vanliga skolor, och det tror jag alla här vet om också. Personligen är jag inte emot internatskolor eller överklassen på något sett tvärtom främjar det nästintill.

Men fokus bör ligga på det riktiga problemet. Det är att skolan har lovat inspektionsmyndigheten att nollningen ska förändras, det har inte skett trots deras strategi därför fick dem stänga.

lotta · 29 augusti 2013 kl. 15:35

Händelsen visar på stora brister i ledareansvar och förmåga att sätta sig in i omvärldens krav och och elevernas verklighet i samband med stolstart kort sagt en förnekelsekultur. Detta gäller både från styrelse, rektor och föräldrarorganisationer. Mot bakgrund av vad som hänt tidigare är det oerhört märkligt att dessa grupper inte har haft en klar och tydlig strategi och handlingsplan för hur man då skall närvara och tydliggöra att värderingsgrund efterlevs under denna period. Det är klart att enskilda elever drabbas kortsiktigt. Men detta kanske också blir startpunkten på den förändringsresa som behöver genomföras och det kommer att gagna framtida elever på skolan.

Klas Wagner · 29 augusti 2013 kl. 15:57

Det är lite konstigt att alla som inte har gått eller haft samröre med internatskolor och speciellt Lundsberg, hela tiden använder ord som ”nog”, ”en lång rad”, ”överklass” eller återger något som de har läst eller hört. Medans de som har gått på Internat säger att de VET hur det är/var när de gick på respektive skola. Gunnars inlägg är sakligt, lugnt och konstaterande att nu blir man tvungen att sänka ribban även för komunala skolor vesäntligt, så att inte ingreppet mot Lundsberg ska verka överreagerat och fel. Att hjämföra en internatskola med en restaurang som ingen kan gå till eftersom den är stängd haltar betänkligt, eftersom ingen av dem på Lundsberg har någon annanstans att bo (äta) eftersom de är strandade mitt ute på landet, de kan inte gå in i en ny skolsal och fortsätta undervisningen eftersom den är stängd av SI. Anställda blir arbetslösa eftersom skolinspektionen stänger deras arbetsplats, med efterföljande kostnad för arbetslöshet och eventuellt psykosociala problem. Att som vissa gör, hävda det rätta i att nästa 200 elever skall få sin utbildning avbruten, eftersom Lundsberg TROS ha varit fruktansvärt att gå i, är ungefär som att kollektivt bestraffa alla kristna som lever idag, eftersom korsriddarna på medeltiden gjorde sig skyldiga till en och annan dumhet i kristendomens namn. En väldigt bra artikel och som gör det spännande att se hur skolinspektionen tänker hantera upprepad mobbning, sexuella trakasserier, rasism, misshandel och dåliga studieresultat inom den komunala skolverksamheten.
Och det är lika spännande och oundvikligt OAVSETT hur, vad, om eller när något fruktansvärt har inträffat på Lundsberg!

Sven Tycker · 29 augusti 2013 kl. 15:59

Problemet är att det inte handlar om en enstaka händelse. Det handlar om upprepade ”skandaler” som det är helt uppenbart att skolans ledning inte tar på allvar. Inte ens den här händelsen verkade skolledningen ta på allvar innan ”stängningen” skedde. Övergrepp sker lite här och var – tyvärr. Men när skolan inte verkar ta det på allvar utan verkar tycka att det är OK – då ska ansvariga myndigheter reagera.

Manne N · 29 augusti 2013 kl. 16:21

Skolinspektionen skyddar eleverna från omotiverade bestraffningar. Ungefär motsatsen till det du beskriver. I november i fjol skrev de i sin rapport: ”Det har skett en normalisering av fenomen som i samhället i övrigt anses vara oacceptabla. Det får som resultat att kränkningarna inte anmäls till rektorn eller huvudmannen. Huvudmannen utreder därför inte de incidenter som inträffar och åtgärder vidtas inte för att förebygga och förhindra ytterligare kränkningar. Ett system som normaliserar kränkande behandling i den svenska skolan är inte acceptabelt.”

Roy Ekenberg · 29 augusti 2013 kl. 16:34

Lundsbergs ex-rektor välkomnar beskedet
http://www.expressen.se/gt/lundsbergs-ex-rektor-valkomnar-beskedet/

Andreas · 29 augusti 2013 kl. 16:44

@Klas Wagner
”Att hjämföra en internatskola med en restaurang som ingen kan gå till eftersom den är stängd haltar betänkligt, eftersom ingen av dem på Lundsberg har någon annanstans att bo (äta) eftersom de är strandade mitt ute på landet, de kan inte gå in i en ny skolsal och fortsätta undervisningen eftersom den är stängd av SI.”

Mig veterligen finns ett antal skolor som eleverna kan välja att gå i. Grenna har bl.a. meddelat att de har plats, om det är internat som eftersöks.
Vad det gäller att ”de är strandade mitt ute på landet” så går det faktiskt buss från Lundsberg till Storfors. Man måste dock ringa Värmlandstrafik i förväg och beställa turen.

Skämt åsido så förstår jag att det känns fruktansvärt för 200 elever att splittras från sina kompisar, klasser och lärare men att göra SI till syndabock är som att bli förbannad på rättssystemet för att man blir av med sitt körkort när man kört rattfull.

Bert · 29 augusti 2013 kl. 17:03

Kollektiv bestraffning är väl vad Moderatstyrda Alliansen även genomfört mot sjuka, arbetslösa. Dessa både utförsäkras blottläggs och kränks.

Att då en skola stängs där en massa märkliga saker sker, är inte bara klokt det är även helt korrekt.- Självklart måste nåt allvarligt göras när våld förekommer.
Sedan att fler skolor måste stängas ligger nog i problemets anda.

Sedan är det märklig Hökmark talar om kollektiv bestraffning när privatiseringsivern även
gett upphov till en masskonkurs där massor elever drabbas. .

Britt Tryding · 29 augusti 2013 kl. 17:22

Gunnar instämmer med dem som gett en eloge till Dig så klokt och riktigt skrivit hoppas Skolinspektionen tar sitt förnuft till fånga och ändra nerläggningsbeslutet. Om inte finns det fler skolor i Sverige som behöver stängas omgående

Erik Svensson · 29 augusti 2013 kl. 19:41

Jag kommer inte från en överklass-bakgrund och kommer aldrig göra det heller. Men självklart måste den svenska överklassens föräldrar som jobbar internationellt eller som tack vare sina krävande toppjobb tyvärr har för lite tid för sina barn, självklart måste de få sätta sina barn i svensk internatskola istället för att tvingas sätta dem i utländska internatskolor !

Skolinspektionen och andra vanliga dödliga kritiker emot internaten i vår samhällskategori kommer inte radera klass-skillnaderna genom att stänga ned Lundsberg utan skapar sannolikt bara en rad nya problem för dessa unga människor. Hur många av dem kommer ta sitt liv ? Hur många kommer börja med droger som följd av beslutet fattat ? Vilka får alkoholproblem ? Hur många av dem kommer att bara flytta till Sigtuna, Grenna, eller någon av stockholms elit-friskolor, alternativt någon brittisk internatskola och därmed kanske förlora sina bästa vänner ?

Om skolinspektionen hade varit lite smart hade myndigheten faktiskt gjort såhär:

1. Lundsberg får först en varning på 1 läsår, istället för en tvär smäll några dagar innan skolstart. Lös problemen och se till att det aldrig uppstår igen. Om det uppstår igen stängs skolan ned efter läsåret.

2. De extra Statsbidragen dras in och skolan får samma finansiering som andra friskolor, men skolan får fortsätta under läsåret. Detta blir skolans lednings problem inte barnens.

3. Efter skolavslutning i juni efter läsåret är klart avgör skolinspektionen om skolan löst problemen och där först kan man besluta om nedstängning. Under en tidsperiod då barnen inte går i skolan och inte just ska börja ett läsår. Och frågan är om det är skolan det är fel på eller om det är vissa mobbande elever som bör stängas av istället ?

Eleverna hade fått behålla sin trygghet under läsåret, men ledningen på skolan hade fått en rejäl näsbränna rent ekonomiskt som markering för att man inte tagit itu med problemet med kamratfostran. Om man sedan tagit itu med problemen kunde man få fortsätta.

Tragiskt att se hur en så viktig myndighet kan agera så ogenomtänkt och fullständigt utan logisk eftertanke !?

Catrin · 29 augusti 2013 kl. 19:44

Jag ser inte detta som en kollektiv bestraffning, snarare som en skyddsåtgärd. Lundsbergs ”nollningar” och ”kamratuppfostran” har under en tid varit under lupp. Anmärkningar, anmälningar etc. har uppenbarligen inte förändrat situationen. Kränkningarna har fortsatt. Det kan inte vara sunt för ungdomar att vistas i en miljö där värderingar, mänskliga rättigheter, likabehandling osv. brister till den grad att man kallar strykjärnsmisshandeln för en ”incident”. Självklart är det stressande och psykiskt påfrestande att behöva byta skola under en pågående utbildning men det är trots allt en relativt kortvarig stressupplevelse. Långvarig stress är värre.. Tonåringar är, av naturen, inne i en utvecklingsfas där ¨målsättningen är att finna sin identitet. I den processen behövs sunda vuxna förebilder. Jag tror verkligen att de flesta vuxna (alla) som arbetar på Lundsberg vill elevernas bästa, både inlärningsmässigt och socialt men en skolas värdegrund måste vara tydlig och väl förankrad hos såväl personal som elever. På Lundsberg är detta uppenbarligen en brist. Hos vem ligger ansvaret? Ingen aning, men jag tycker det är helt rätt av Skolinspektionen att stänga skolan tills dess att man kan visa upp ett trovärdigt åtgärdprogram. Vi (sociala myndigheter) tar barn ifrån deras föräldrar när vi ser allvarliga omsorgsbrister, givetvis med målsättningen att återförena när det blir möjligt. JBarnen förstår ibland inte varför. Jag ser stängningen av Lundsberg på samma vis.

Henrik · 29 augusti 2013 kl. 21:49

Kan man anmäla skolinspektionen för mobbing? Dom är väldigt duktiga på att granska Sveriges internatskolor men mobbing förekommer på alla skolor. Ska vi stänga ner alla skolor då eller? Min tid på Lundsberg va den bästa i mitt liv. Mina föräldrar bor i utlandet och Lundsberg va mitt enda hem. Stackars barn som inte har nåt hem längre.

Rätt beslut att stänga Lundsberg | Peter Lindén · 29 augusti 2013 kl. 14:05

[…] som tror att Skolinspektionen stänger skolan för att det beror på ”två rötägg” (Hökmark skriver om det) har nog inte läst Skolinspektionens beslut […]

Lundsberg och Falu gymnasium | Fredrik Adolphson · 29 augusti 2013 kl. 15:30

[…] del tycker si, andra […]

Om kollektiv bestraffning | Sven Tycker · 29 augusti 2013 kl. 20:57

[…] hört talas om Jantelagen eftersom han skyller på den. Och Moderaternas EU-parlamentariker Gunnar Hökmark pratar också om en kollektiv bestraffning. Att flytta till en kommunal skola är ju direkt […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.