Blogg

Hoten mot rättsstaten och demokratin

Kategorier: Blogg

I dag en folkomröstning i Rumänien om den sittande presidenten ska avsättas från sin post för att istället åtalas för den politik han har fört. Den liberala och socialdemokratiska regeringen har dessförinnan försökt ändra vallagar, byta ut ledamöter i den högsta domstolen och gjort i princip det mesta som kan göras i en statskupp utan våld.

De socialdemokrater och liberaler som tidigare har fördömt den ungerska regeringen har nu varit förvånansvärt tysta. De ville då att parlamentet med majoritetsbeslut skulle skipa rätt, fördöma och döma, för att den vägen upprätthålla rättstaten. Det faktum att de också hade stöd av en av våra största dagstidningar i synen på att rättsutövningen ska hanteras genom politiska majoriteter gör det inte mindre allvarligt.

I Ungern ville regeringen genomföra lagstiftning som hade underminerat oberoendet i några av rättstatens institutioner, allra allvarligast domstolsväsendet. Det fick några svenska ledamöter att hävda att demokratin höll på att avvecklas i landet. Det var fel då och det är fel nu, lika fel som att underminera oberoende institutioner för rättssamhället. Min uppfattning är att kommissionen inte bara ska tillse att den ungerska regeringen respekterar europeisk lagstiftning utan också föra fram frågan till domstolsavgörande i slutändan, med alla de konsekvenser detta kan få för Ungern.

Men talet om att demokratin avskaffades har nu gjort ordens värde mindre. Det innebär att när nu den rumänska regeringen utan lagstiftning utan genom regeringsbeslut försökte avsätta enskilda ledamöter i högsta domstolen och ändra reglerna för folkomröstning för att kunna avsätta och åtala presidenten i en stil som påminner om Ukraina saknar de som skrek högst uppenbarligen ord samtidigt som ett reellt hot mot demokratin i en medlemsstat i EU – Rumänien – blandas samman med en oacceptabel maktfullkomlighet som i Ungern. Det är att göra demokratin en otjänst.

Både vad gäller Ungern och Rumänien måste nu den rättsliga processen inom EU konsekvent tillämpas. Vad som är fel och rätt enligt lagen ska inte avgöras av politiska majoriteter. En del av problemet i dessa länder att alltför många tycks anse det. Den uppfattningen borde rättstatens vänner inte dela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *