Höst i Strasbourg, med budget, G20 och mammaledighet

Publicerat av Gunnar Hökmark den

Nu de närmaste dagarna i Strasbourg där även där hösten har kommit. Denna gång kommer det bli lite mer komplicerat på grund av franska strejker som kommer förhindra dem som reser från Bryssel till Strasbourg, eller från och genom andra delar av Frankrike. På det viset ser vi hur de franska strejkerna försvårar inte bara för Frankrike utan för Europa i sin helhet. Svårigheterna att reformera där liksom i andra delar av EU slår mot allas vår konkurrenskraft. Det får också till sin konsekvens att de länder som är nettobidragstagare från EU förblir det för att man arbetar mindre och får sina bidrag betalda av de länder där man har reformerat och arbetar mer. Det kommer inte underlätta kommande budgetförhandlingar. Det är redan som det nu är svårt nog att få en enighet om budgeten för nästa år.

Under onsdagen blir det diskussioner om stabilitetspaktens reformering och positioner inför G20 mötet. Många kommer med säkerhet välja att se valutakurserna som skäl till Europas bristande konkurrenskraft snarare än bristen på reformer och balans i de offentliga finanserna. Det finns mycket att säga om behovet av mer marknadsanpassade valutakurser men det förminskar inte behovet av konkurrenskraft eller åtgärder som ger stabilitet i de offentliga finanserna. Det är reformer och åtgärder som är Europas regeringar själva har i sina händer och som oavsett valutakurser är avgörande för konkurrenskraften.

På onsdag blir det för mig också tillfälle att inom ramen för min arbetsgrupp om grannskap och utvidgning diskutera den europeiska partnerskapspolitiken gentemot grannländerna i östra Europa. Där har EU i dag en möjlighet att påverka för att ge demokrati och rättssamhällen ökad stabilitet.

Till detta kommer vi bland mycket annat rösta om det så kallade mammaledighetsdirektivet. Det är ett uttryck för hur många vill se EU som något som är överordnat medlemsstaterna i klokhet och mandat. Konsekvensen blir att kvinnor som fött barn tvingas vara föräldralediga oavsett om de vill eller ej. Liksom i Sveriges riksdag finns det många som vill att andra än föräldrarna ska bestämma. Vi moderater kommer självfallet rösta emot att EU ska fatta beslut

Kategorier: Blogg

1 kommentar

Stefan Lundin · 18 oktober 2010 kl. 5:59

Som utomstående betraktare så har jag svårt att se att Europa ska kunna hävda sin konkurrenskraft. Detta gäller förstås tillverkningsindustrin som alltmera flyttar till Asien. Men det finns en god tradition av forskning och utveckling i vår världsdel som jag tycker är av mycket stor betydelse för att vi ska hitta vår grej att leva vidare på. Fortfarande rankas europeiska universitet högt, som t.ex. Oxford, Cambridge och svenska Karolinska. Det är här Europa ska ha sin styrka inför framtiden, förutom en stor och livskraftig tjänstesektor.

F.ö. tycker jag att politikerna ska hålla fingrarna borta från den privata sfären, om EU ska kunna ha fortsatt folklig legitimitet.

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *