Artikel

Hökmark om copyright: det blev ett dåligt resultat

Kategorier: Artikel

– Det blev ett dåligt resultat. EU behöver ett modernt upphovsrättsdirektiv som uppmuntrar digital innovation och kreativa former för att ta del av kultur. Det här förslaget stöper om ansvaret på internet och lägger en alldeles för stor börda på plattformarna, vilket i slutändan drabbar användarna i form av uppladdningsfilter och begränsat utbud.

Det säger Gunnar Hökmark (M) efter att förhandlingarna om EU:s nya upphovsrättsdirektiv slutfördes under tisdagskvällen.

Hökmark är särskilt kritisk mot den uppmärksammade artikel 13, som stipulerar att plattformar likt Youtube är ansvariga för att licensavtal finns för det material som användarna laddar upp. I stället förespråkar Hökmark en lösning som bygger på förhandlingar mellan parterna och principen om ”notice and takedown”.

– En fungerande upphovsrätt är en förutsättning för svensk och europeisk konkurrenskraft, men lösningen är inte att ställa krav på uppladdningsfilter. I stället för förhandsgranskning som slår mot alla användare borde större plattformar vara skyldiga att agera när licensbrott identifierats av en upphovsrättsinnehavare.

– Om Europa ska kunna konkurrera med USA och Asien om digital innovation kan vi inte backa in i framtiden genom att applicera gamla lösningar på en ny verklighet.

Samtidigt menar Hökmark att det finns andra delar av förslaget som är bra.

– En mycket bra sak är att forskningen kan få tillgång till upphovsrättsskyddat material på ett sätt som inte varit möjligt i alla medlemsstater tidigare.

2 Responses to Hökmark om copyright: det blev ett dåligt resultat

  1. Pingback: Sveriges EU-parlamentariker om upphovsrättsdirektivet – lägesrapport | Christian Engström, Pirat

  2. Cedric Voss says:

    Kommer du att rösta för direktivet?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *