Hatet mot israeler har inte med fred att göra

Publicerat av Gunnar Hökmark den

Någon vecka har gått sedan den israeliska bordningen av Ships to Gaza. Bilden av tragedin att människor förlorade livet kvarstår, liksom av det faktum att bordningen skedde på internationellt vatten samt att den möttes av mycket starkt och förberett våld. Det syfte som präglat Ships of Gaza framstår heller inte som annorlunda än vad det var, det vill säga skapa en politisk manifestation präglad av hat mot Israel snarare än humanistisk patos.

Det ena påverkar inte det andra. Det som bryter mot internationell rätt – även om det finns en diskussion som handlar också om detta – och det som innebär en insats av våld som utvecklas till en tragedi förändrar inte den inriktning och den agenda som präglade aktivisterna. Snarare sätts perspektiven tydligare med det också möjligheten att bedöma den diskussion som präglade konvojen liksom israeliska syften och syn på blockaden.

När det gäller Ships of Gaza är det värt att notera att det hat som aktivisterna, även de svenska, låter utstråla motsvarar det som en gång ledde till initiativet men att det snarast är så att de nu vill se sitt hat legitimerat. En hävdar att han aldrig kommer att förlåta ”dom” på ett sätt som motsvarar vad som uttrycktes i förakt för staten Israel och dess existens innan. Och ordet dom är ett förrädiskt ord i detta sammanhang, sett mot de paroller och sånger som präglade konvojen innan den började stäva mot Gaza.

”Dom” är israeler i största allmänhet, som beskrivs som mördare som medvetet avrättade människor ombord. Där andra, inte minst i Israel, håller israeliska myndigheter ansvariga för en operation som brast i planering och genomförande just för att den utfördes så att israeliska soldater hamnade i en situation där de tvingades försvara sina liv vill aktivisterna beskriva det som en målmedveten avrättning där syftet var att mörda. Så onda var och så onda är ”dom”.

Intressant att notera är att ingen gång har de ansvariga funderat på sitt ansvar när man förde in människor i en krigszon,oavsett om man hade för avsikt att använda  våld eller ej men med vetskap om att militär skulle sättas in för att möta dem för att upprätthålla blockaden med våld. Jag har inte sett någon kommentera det ansvar som man har för dem som har förlorat sina liv i den situation som detta ledde till.

Snarare vill man med hjälp av dödsoffren bekräfta den bild man vill sätta av israeler och av ”dom”. Sätter man människor i en situation där militärt våld inte kan uteslutas och kan riskera människors liv har man självfallet någon typ av moraliskt ansvar. Det påverkar inte det ansvar man kan hävda att israeliska myndigheter har, men det är likväl värt att notera, inte minst om man som nu hävdar att det beror på att ”dom” byggde sitt agerande på ondska.

Det som också framträder tydligare är att den stora turkiska hjälporganisationen som var ryggraden i konvojen präglas av en hatfull agenda, där dödade beskrivs som martyrer. För de svenska aktivisterna har retoriken efteråt inte haft någon nyans av fredsvilja, försoning eller ens vilja att förstå varför det finns en blockad av Gaza, och varför denna upprätthålles av Israel. Även denna beskrivs bara i ondskans termer.

Det vore inte så svårt att förstå det faktum att Gaza är styrt av Hamas, som medvetet använder Gaza som en bas för fientliga aktiviteter och militärt våld mot Israel. Det är inte en fredfull enklav som av oförklarliga skäl är under blockad utan en våldspredikande regim som vill ha in vapen för att använda mot Israel. De flesta betraktare har noterat att Israels sätt att upprätthålla blockaden är kontraproduktiv och borde kunna fokusera på att hindra införsel av vapen snarare än att reglera införseln av förnödenheter. Men Ships to Gaza har vad jag förstått inte någon gång kommenterat eller reagerat mot den våldskultur som präglar Hamas och dess undertryckandet av Gazas befolkning. Istället är det snarare stöd för Hamas motstånd mot en tvåstatslösning som präglat Ships to Gazas svenska företrädare. Det är inte fredsbudskapet utan krigsbudskapet.

Det är nog så att den israeliska regeringens agerande har gynnat dess fiender men det ska nog sägas att Ships to Gazas retorik urholkar organisationens försök till moraliskt budskap. Det har också sagts klart ut att syftet är att häva blockaden snarare än att hjälpa människorna i Gaza. Och då handlar det om en blockad som är tillkommen för att hindra Hamas att föra in vapen.

Den israeliska regeringens agerande förändrar inte det faktum att Israel är en demokrati, där agerandet nu kommer att analyseras och där ansvariga får ta ansvaret. Men aktivisterna vill något annat, de vill att deras tolkning av det inträffade ska sätta bilden av Israel samtidigt som de väljer att bortse från den samhällssyn som präglar Hamas. Aldrig har jag hört dem ta avstånd från Hamas hat och hot om våld, men vi har under de senaste dagarna hört Ships to Gaza utveckla sitt hat mot Israel. Det är förunderligt att i en region fyllt av så mycket brutalt förtryck väljer de att hata det land som tillåter det fria ordet, olika livsstilar, olika religioner, politiska partier och lika rättigheter för män och kvinnor liksom för varje medborgare att i fria val rösta.

Och det är förunderligt att de fullkomligt bortser från att de rörde sig in i en konflikt som för inte så länge sedan präglades av våldsamma strider, ett Gaza som är bas för Hamas som vill bedriva krig och där balans och säkerhet upprätthålles genom militära medel. Det faktum att dessa militära medel sattes in fel och på ett sätt som inte borde ha gjorts, förändrar inte det faktum att Israel är ständigt hotat och tillgriper militära medel för att försvara sig.

Det är avslöjande att det inte förs någon diskussion kring detta bland dem som säger sig vara fredsaktivister, istället dominerar hat och demonisering av ”dom”. Där andra talar om nödvändiga åtgärder för att starta fredsprocessen talar de om att Israel har förlorat den rätt att existera som de redan tidigare underkände.

Tragedin blir inte mindre för detta, ej heller den israeliska regeringens ansvar för de fel som har gjorts, men det blir också uppenbart att aktivisterna gärna ser nya tragedier som ett medel i sin kamp. Det perspektivet breddar bilden av det som inträffat och som pågår.


19 kommentarer

Staffan Strömbäck · 06 juni 2010 kl. 17:03

Visst finns det hat i Mellanöstern. Alldeles för mycket.

Skrev om detta på min blogg och länkade till en film som framställer Ship to Gaza som en palestinsk/arabisk konspiration synnerligen osmakligt och rasistiskt. Fick i en av kommentarerna en länk till en turkisk tidning som glatt visar bilder av besättningen på ett av fartygen, förnedrande och misshandlande en av de israeliska soldaterna.

Detta är bara två exempel på det hat som, vad jag förstår, finns på båda sidor i den här konflikten. Vad och hur våldet och hatet ska brytas finns det nog ingen som vet. En pessimistisk bedömning är att det kommer att krävas många fler människoliv, innan fred kan slutas.

Johannes Forsblom · 06 juni 2010 kl. 19:59

Det irländska skeppet Rachel Corrie skapade inga rubriker när det bordades av israeliska soldater eftersom allt gick fredligt till. Men det är bara det tålmodiga arbetet i bakgrunden som kommer att bära frukt för framtiden.

På grund av våldet från aktivisternas sida på det turkiska skeppet vill jag uppmana de ansvariga för Ship to Gaza att avbryta allt samarbete med den turkiska organisationen IHH. Det har visat sig i efterhand att det är en mycket tvivelaktig organisation som knappast använder fredliga metoder och att de äventyrar hela fredsprojektet.

Du Kan läsa hela artikel på min blogg:

http://darenpagatan.blogspot.com/2010/06/en-vadjan-till-ship-to-gaza.html

Shirley Gerhardsson · 06 juni 2010 kl. 20:23

Det jag inte kan förstå är varför aktivisterna inte skeppade sin last via Egypten. Eller är det svårt att förmå Egypten att häva sin blockad mot Gaza som har pågått sen 1947?…

Ralph Haglund · 06 juni 2010 kl. 23:49

Man förstär rätt lätt vad som ligger bakom eftersom både Turkiet och Iran har talat om att skicka med sina krigsfartyg nästa gång. Knappast leverans av gods till folket i Gaza. Som det är nu får Gazaaraberna alla nödvändighetssaker från Israel, om än ej lyx. Lyx får de via tunnlar, där det är överproduktion enligt palestinsk press. Och koriander växer vilt där. Inte smugglar man potatis till Skåne?

Om det hade varit svenska soldater på mission någonstans och de hade mött en våldsam mobb med knivar, metallstänger, där de vildaste ryckte åt sej vapen från soldaterna. Vad hade de gjort? Satt sej ner som snälla hundvalpar och räckt fram tassen för att tillfredsställa svenska media och politiker huh?

Sansaer · 07 juni 2010 kl. 5:17

Israel överlämnade 2005 sina bosättningar i gaza till palestinierna-idag finns ingen Israelisk ockupation i gaza utan det är gränserna från 1967 (de som gäller enligt FN-som råder). Land mot fred hette det visst 2005. palestinierna i gaza tog inte den chans till fred, röstade fram hamas och skickade tusentals raketer över Israel. Blockaden har bidragit till att hindra hamas få mer vapen-med krigsfartyg från turkiet (som väl rimligen nu gjort bort sig för all framtid map EU) eller iran så hade de fått tillgång till moderna vapen-iran har tex robotar etc med räckvidder som avfyrade från gaza med råge når hela Israel.

Israel erbjöd konvojen gå till annan hamn samt även att represetnanter skulle få övervaka leveranserna in till gaza. Svaret blev nej trots att det är krig mellan Israel och hamas.

Flera internationella toppjurister har gett Israel rätt till bordningarna, något som tyvärr inte framkommit ordentligt i media. SvD och DN har efter att initialt följt mediaströmmen nyanserat sig lite; Expressen, Aftonbladet och Sveriges Television har samma budskap som från början-dvs allt är Israels fel.

Ser man på IHH som stod bakom konvojen så är det en islamistisk organisation som inte anser Israel har rätt att existera. De är nära associerade med hamas som har samma mål. Här är alltså en organisation som kräver att Israel utrotas som stat som tillåtits styra debatten. Det finns heller inget som pekar på annat än att det var islamister som började stridigheterna på den turkiska båten.

Det som efterlyses är en seriös journalistisk granskning av vittnesmålen av de svenskar som var med på konvojen. Såväl mankell som gardell har ändrat sina vittnesmål flera gånger under veckan. Vad står de för i övrigt när det gäller demokrati och yttrandefrihet och hur ofta har de tidigare ljugit i offentliga sammanhang. Tvivlar på att det finns någon av svenskarna som var med som klarar sig från en sådan granskning

Jocke · 07 juni 2010 kl. 8:15

Det är sorgligt att se så många judehatare idag. Man förstår det under andra världskriget när de utrotade judarna, men idag?! Det är äckligt att se folk gömma sig bakom ”jag är inte antisemit, men jag sympatiserar med hjälpsändningarna”. Israel har aldrig velat ha krig, de har hela tiden blivit attackerade. De attackeras än idag utav tusentals raketer. Sedan 2001 har 9000 raketer skjutits in i Israel! Det är SJUKT att omvärlden accepterar det! Israel måste stoppa raketerna, utan dröjsmål.

Om bara omvärlden kunde inse att Israel vill ha fred. När man försöker bryta blockaden mot terroristiska och aggressiva Hamas så får man faktiskt skylla sig själva. Den som ger sig in i leken, får leken tåla. Israel får aldrig falla, och ska, måste försvaras till sista man. Omvärlden är emot Israel, men Israel kan bita ifrån. Det ska omvärlden bli varse. Om Israel biter ifrån sig tillräckligt ofta så får Israel vara ifred, vilket Israel vill.

Och man ska inte tro alla propagandalögner som araberna sprider. Muslimerna är farliga och bör spärras in. Alla muslimer är emot Israel och Israels fiender.

Geiko · 07 juni 2010 kl. 8:49

Varför blandar ni ihop Judar med israel hela tiden?
Varför försöker ni försvara den israeliska regerings övergrepp mot människor?

Hatet mot Israel har ingenting med Judendomen att göra.
Det finns ett otroligt stort judisk missnöje med Israels regering.

Och Jocke: ”Och man ska inte tro alla propagandalögner som araberna sprider. Muslimerna är farliga och bör spärras in. Alla muslimer är emot Israel och Israels fiender.”

Varför inte säga ”Och man ska inte tro alla propagandalögner som israel sprider. Israeler är farliga och bör spärras in. Alla Israeler är emot mänskliga rättigheter och är Världens fiender.”

Det skjuts enstaka raketer in till israel som väldigt sällan gör någon skada, dom är svar på att israelisk militär gått in och jämnat hus med marken och avrättat personer utan rättegång, allt med hänvisning till att alla palestinier är terrorister och därför tillåts deras metoder.

Israel vill inte ha fred, dom vill och har uttalat tydligt att dom inte vill ha någon palestinsk stat.
Dessutom så vägrar dom lämna tillbaka områden som ockuperats efter 1967 dragningen från FN.
I Palestina finns fler religioner representerade än i Israel, så vilka vill förtrycka andra pga deras religion?

Dina åsikter och propaganda är identisk med den som försvarade Nazismen.
Och om man tittar på hur Nazisterna hanterade Judefrågan är den näst intill identisk med Israels behandling av Palestinier.

Antisionist · 07 juni 2010 kl. 9:49

Det är skamligt att se hur ännu en moderat lobbyist gör sitt bästa för att försöka otydliggöra vad som egentligen händer. Lasten från ship to Gaza skulle överlämnas till opolitiska hjälporganisationeri Gaza, ej Hamas. Internationellt vatten är ej en krigszon. Varför när du erkänner att det bör föras en diskussion om internationell rätt och brotten mot denna existerar prioriterar du som statligt anställd politiker att diskutera ett eventuellt skuldbeläggande av hjälpaktionen. Israel är en demokrati med en militär censur och bör rankas rent demokratiskt på samma nivå som Irans demokrati som har ett teokratiskt råd med vetorätt. Du har 7 båtar och på en av dem utbryter det våld. Vittnen från de flesta båtar ger berättelser om övervåld brukat av den israeliska militären. Får inte detta dig att reagera. Det beslagtagna journalistiska materialet som ej lämnats tillbaka av Israel…är inte detta viktigare saker att som frihetens och ansvarsfullhetens riddare belysa? Pinsamt.

Gustafv · 07 juni 2010 kl. 10:27

Gunnar Hökmark har som pro-Israel ett snävt synsätt beträffande analysen av de senaste händelserna utanför Gaza. Det torde vara en oomstridd självklarhet att en internationell kommission tillsätts för att utreda en såpass alvarlig incident på internationellt vatten. Vidare borde sammanblandningen av s k vänsteraktivister och Islamister icke göras med mindre än att belysa orsaken till det aktiva handlandet, dvs den horribla blockaden av människor i vårt gemensamma medelhav. Gunnar Hökmark blandar korten. Jag är personligen Israelvän men icke till vilket pris som helst. En frän kritik av Israel utifrån internationella konventioner är alltid berättigat. Israels säkerhet skall inte vara kopplat till ett kuvande av ett annat folk. Då förråder man de ideal som man vill att Israel skall stå för. Ett stor-Israel byggt på en religiös romantik är en farlig grund för Israel-tanken. En sådan grund kommer med all sannolikhet att sluta i en avgrund för en hel nation. En demokrati är ingen garant för att internationella konventioner av mänskliga rättigheter efterlevs. Historiska exempel finns att hämta i Storbritanniens Indienpolitik, Frankrikes Algeripoliitk, USAs krig i Vietnam, Belgiens inblandning i Kongo m fl. Gunnar Hökmark bör göra upp med sina egna funderingar i detta avseende.

celinda · 07 juni 2010 kl. 12:02

Samtliga inom svensk media har använt Reuters manipulerade bilder på misshandlade Israeliska soldater. Knivar i händerna på aktivisterna har redigerats bort. Kolla på littlegreenfootballs.com

Camilla · 07 juni 2010 kl. 12:16

Det är förfärligt hur man kan försvara avskyvärda handlingar begångna av israelerna, gång på gång, särskilt som politiker borde man veta bättre. Hur kan man påstå att Gaza som lever i blockad ens har det nödvändigaste – har ni som påstår det ens varit i Gaza – pinsam okunnighet att påstå något sådant. De har ett sönderbombat Gaza som inte har fått tillåtelse att byggas upp – det kan vem som helst som har lite innanför pannbenet förstå, att om man inte får föra in basvaror som cement t ex inte kan återbygga Gaza. Man överlever endast pga FN:s hjälpsändningar. Israel ockuperar illegalt palestinsk mark.Där är kärnan till problemet. Ingen rök utan eld!

Fredrik L · 07 juni 2010 kl. 12:56

. Nyansering och ett perspektiv som visar olika sidor av efterlyses. Hökmark skriver t ex ”Aldrig har jag hört dem ta avstånd från Hamas hat och hot om våld, men vi har under de senaste dagarna hört Ships to Gaza utveckla sitt hat mot Israel.” Det blir i sammanhanget en innehållslös fras eftersom den lika gärna kan bytas ut mot ”Aldrig har jag hört dem ta avstånd från den israeliska arméns hat och hot om våld, men vi har under de senaste dagarna hört israelerna utveckla sitt hat mot palestinierna.” Ett annat exempel: ”ett Gaza som är bas för Hamas som vill bedriva krig och där balans och säkerhet upprätthålles genom militära medel.” kan bytas ut mot ”ett Israel som är bas för en regering som vill bedriva krig och där balans och säkerhet upprätthålles genom militära medel.

Vad jag vill peka på med detta är att formuleringarna i blogginlägget är allmänt hållna men vinklas åt det ena hållet så att det inte går att läsa ut annat än att Hökmark redan i ingången till detta komplicerade ämne har åsikten att Israel är ”goda” och Ship to Gaza ”onda”.

För övrigt så tycker jag att man ska inse att begreppet demokrati inte är att förväxla med juridik och moral. Detta är ju egentligen en självklarhet för den som har snuddat vid ämnen som statskunskap, juridik eller filosofi. En handling kan vara moraliskt och juridiskt oförsvarbar trots att den genomförts av en statsmakt som är ”demokratisk”. Om någon ställs till ansvar och förlorar jobbet är det en klen tröst för de anhöriga till de som dödats.

Hökmark skriver att bordningen ”möttes av mycket starkt och förberett våld”. Hur kan det då komma sig att ingen israelisk soldat har dött eller fått livshotande skador? Den här artikeln utgår från att den version som israeliska myndigheter är 100% sanning. Det skulle vara lämpligt med en nyanserad bild där både båda sidor i konflikten får utrymme. Båda sidor har presenterats i Svensk media, även om bildmaterialet ofrånkomligt blivit starkt censurerat av israeliska myndigheter. Har du, Gunnar exempelvis läst den ögonvittnesskildring som ges av en reporter som var ombord på fartyget: http://networkedblogs.com/4xHEu

Slutligen till det påstådda ”hatet”. För det första var några av deltagarna i konvojen själva israeler eller judar, t ex fanns en överlevare från förintelsen med. Så judehat tycker jag att man kan stryka direkt? För det andra är det nog svårt för oss som inte var med om händelsen att döma personers uttalanden som naturligtvis innehåller en del affekt så snart efter en sådan händelse. Någon som fått vänner eller anhöriga dödade eller allvarligt skadade för några dagar sedan skapar nog lätt ett hat mot förövaren, det betyder inte att det måste finnas ett hat från början.

Michael Lindblom · 07 juni 2010 kl. 17:09

Otroligt att det i Sverige faktiskt finns politiker som vågar höja blicken och inte kackla med i den kakofoni av hysteriskt Israelhat som nu utrbutit. Även DN, SVD osv tappade ju helt kontakten med allt vad objektivitet heter. IHH ”resenärer” var ju faktiskt mera jihadister än aktivister. De hade redan innan avresan klargjort detta. Al Jazeera visade en mycket mer nyanserad bild av det som hänt än vad som var i Sverige. Kommentarerna på DN var horribla. En man skränade att om Hitlers experiment hade lyckats hade vi inte haft det här problemet idag. Jag anmälde men det tog en riktigt bra stund och 2 anmälningar innan den togs bort. Antisemitismen har blivit rumsren. Och, ingen talar någonsin om varför Israel och Egypten har en blockad. Egyptens är ju temporärt öppen.

Mr Speck · 08 juni 2010 kl. 4:04

Man får väl säga att dom turkiska aktivisterna och i förlängningen också den turkiska regeringen ( genom sitt passiva medgivande till spektaklet ) nu retroaktivt har legitimerat den deklaration om folkmord som Sveriges riksdag antog tidigare i år gällande Turkiet.

Man kan väl inte säga att två minustecken tar ut varandra; det blir bara ett oaptitligt kludd i en sådan kalkyl, men å andra sidan vad skulle man säga annars då.

Må hat och elände alltid vara med eder och era töntiga religioner ni orientaliska dårfinkar 😐

Anders · 08 juni 2010 kl. 13:21

När Gunnar Hökmark; skall du sluta att reflexmässigt ställa dig på Israels sida oavsett vad de gör. Varför är det så att du alltid ser judar som offer? Vad har dagens israeliska regering gjort för att skapa fred, inte ett jota. Först bestämmer man sig för att fortsätta bygga bosättningar sedan bordar man fartyg med förnödenheter till det utmärglade Gaza och förhindrar att människorna får det drägligt där.Jag är lika trött på de propalestiska kommentarerna som gör palestinierna till offer. För att skapa fred bör vi höja blicken och ersätta såväl den israeliska som den palestinska regeringarna med personer från båda sidor som verkligen vill skapa fred. Det tycks ju vara helt omöjligt för nuvarande regeringar att mötas och förhandla sig fram till den tvåstatlösning som ligger på bordet. Hur är det med okupationen och dess följder, Gunnar? Läs Cornelia Edwardssons och Amos Oz artiklar om hur de ser på Israel och okupationen och fundera på hur ni kan se så olika på en och samma konflikt.

Anders · 08 juni 2010 kl. 13:25

Det är dags att såväl proisraeler som propalestinier tar sig upp ur skyttegravarna och skapar riktig och varaktig fred. Innan dess kommer vi inte att få något slut på konflikterna i världen.

Pirjo · 20 juni 2010 kl. 21:46

Tack Gunnar för att du försöker informera om fakta om situationen i Israel-Palestina!

Vuk · 07 september 2010 kl. 5:12

Det här är vad vi har att rösta på, MUF-ordföranden står för samma åsikter om inte än extremare. Rösta blått och rösta på Israel. men framförallt, rösta på fortsatt ockupation. Moderaterna kan inte sätta samband mellan att 500 000 israeler bor i bosättningar på västbanken och att Israel helt enkelt inte vill ha en fred som innebär ett palestina enligt 1967 års gränser. Israel är vinnare det vet dom. Dom har utrotat Palestina. Håller dom bara tillräckligt länge så kommer bosättarna inte längre att kunna flyttas. När bosättarnas barn får barn som växer upp på västbanken, hur legitimt blir de att flytta dessa? Detta är grunden till att freden inte kommer, Israels hela politik dom senaste 40 åren har varit att expandera Israel, då finns ingen plats för fred.

”Det syfte som präglat Ships of Gaza framstår heller inte som annorlunda än vad det var, det vill säga skapa en politisk manifestation präglad av hat mot Israel snarare än humanistisk patos.”

– Gunnar, varför? För att det ombord på en båt av sju fanns en liten del av de ombord som var villiga att med improviserade vapen, påkar gjorde av stolsben, någon enstaka kniv försvara sig mot ett väpnat angrepp av stenhårt tränade kommandosoldater med hjälmar skyddsvästar och automatvapen? Gör det hela konvojen, som alltså endast hade med sig mat cement och andra förnödenheter till en mycket mycket utsatt befolkning, till det blinda hatets budbärare? För du vet mycket väl vilka som blev attackerade, vilka som hade all rätt att t.o.m. skjuta de israliska soldaterna. Samma rätt som Svenska soldater har att öppna eld mot somaliska pirater om dom skulle vara dumma nog att försöka borda dom utanför somalias kust eller i annat internationellt vatten. Det fanns helt enkelt frustrerande människor som hade fått nog av israels ockupation, deras rasistiska politik, deras bombningar, deras användande av tortyr, deras utomrättsliga avrättningar, deras dagliga trakasserier, deras stöd till religiösa fundamentalister som i strid mot all internationell rätt bedriver en aktiv bosättarpolitik, där man först etniskt rensar områden från untermench och flyttar dit folk med rätt ras. Där vägspärrar, utegångsförbud, kontroller, arresteringar är en del av vardagen och det förtryck som palestinier dagligen genomlider. Dessa människor blev angripna av fötryckarna och bestämde sig för hit men inte längre, det här är våran båt, den är inte på väg till Israel, kommer aldrig att köra in på Israeliskt vatten, vi har endast humanitär hjälp ombord, nu jäklar även om jag inte har skuggan av en chans mot dessa så slår jag tillbaka med det lilla jag har. Det tror jag hände. För analysera lite, vad var det planerade? stolsbenen den enstaka kniven? är det välplanerat?
när på bilderna folk använder plaststolar, är det välplanerat?

Intressant att du pratar om ”dom”. Detta är mycket viktigt tycker jag. ironiskt att du bara kan tillämpa logiken åt ena hållet. Hamas använder sig av ”dom” fullt ut. Dom attackerar oss vi attackerar dom. Dom ockuperar oss vi slår tillbaka, dom blockerar oss vi slår tillbaka. Där dom är alla Israeler. Och nu till något du inte behärskar, vi vänder på steken. Dom skjuter raketer vi blockerar dom. alltså hamas skjuter en raket då ska hela palestinska folket straffas. Exakt så är Israels officiella politik, anledningen till att vanligt livsmedel stoppas. Kommer inte ihåg vad den israeliska militära taleskvinnan tog som exempel men det var något i stil med, -”they shoot rockets, they don´t get any cookcies”. Blockaden som kollektiv bestraffning på ett helt folk.

Alliansens Israellinje…tänk på det när ni röstar!

Fakta om Ship to Gaza aktionen « Tankar från ostmannen · 07 juni 2010 kl. 21:14

[…] Högmark skriver bl a på sin blogg om det blinda hatet mot Israel. Den israeliska regeringens agerande förändrar inte det faktum att […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.