Hoppa till innehåll

Han gör sig till en fiende till världssamfundet

Nära 300 människor har omkommit genom en avsiktlig nedskjutning av ett civilt passagerarflygplan på väg över östra Ukraina. Detta är vad vi vet och det är i sig en stor tragedi. Alla de 300 har nära anhöriga och vänner som nu är i djup sorg.

 

Nedskjutningen förutsätter ett avancerat missilsystem samt en vilja att skjuta ner flygplan inom den egna räckvidd man kontrollerar. Det är vidare ett rimligt antagande att de som avfyrade missilen inte medvetet avsåg att skjuta ner ett malaysiskt flygplan på väg från Amsterdam till Kuala Lumpur utan att man tänkte sig att skicka en varning till motståndarsidan, att man bedömde det var spionplan eller något annat som gjorde det lämpligt som ett mål.

 

Det gör det mindre sannolikt att nedskjutningen gjorts av reguljära militära enheter med fullständig information om vad som sker i luftrummet. Det gör det i sin tur mer sannolikt att det handlar om rebeller som besitter avancerade vapensystem men utan den fullständiga kontrollen över luftrummet som rimligtvis både Ukraina och Ryssland har.

 

Putin har blankt lagt skulden på den ukrainska regeringen eftersom det var över ukrainskt territorium. Samtidigt är det Putin som har försett proryska rebeller med avancerade vapensystem som ett led i kriget mot Ukraina. Olika uppgifter, mer eller mindre bekräftade och med den osäkerhet som råder när alla vill skylla ifrån sig, säger också att proryska rebeller initialt tog åt sig äran av att ha skjutit ner vad de trodde var ett ukrainskt militärflygplan eller ett spionplan.

 

Mycket talar för att detta är ett verk av de rebeller som regimen Putin stöder med avancerade vapensystem för att destabilisera Ukraina, för att med krig och död försvaga Ukraina och dess ledning. Det är en insats som följer efter den ryska annekteringen av Ukraina och en lång rad dolda militära och politiska operationer. Nu har Putins kriminella agerande, och kriminellt är agerandet liksom de många lögnerna, eskalerat den ukrainska krisen till en internationell konflikt med dimensioner av 9/11 där Putin är den som skapat monstret och dödandet.

 

Det sägs att en av de svarta låderna ska ha förts till Moskva. Det är i sig oacceptabelt om det är sant. Bevismaterial ska finnas kvar i landet för internationell expertis och för ukraniska myndigheters hantering. Det är i så fall ytterligare ett uttryck för hur Putin agerar i strid med internationell rätt.

 

Nu måste rätt och rättvisa skipas. Världssamfundet har rätt och kommer att kräva att få fulllständig insyn i vad som har skett. Varje försök från regimen Putin att försvåra detta kommer ytterligare att isolera landet från världen. Internationell flygfart är en angelägenhet för det internationella samfundet. Det är världen som Putin har utmanat genom att visa förakt för en självständig nations gränser, genom att beväpna kriminella grupper och genom att uppmuntra till krig och död.

Putin har med stor säkerhet någon typ av ansvar för det som nu har skett och han kommer med all säkerhet fly detta ansvar. Han är en vanära för Ryssland och underminerar genom sin maktutövning  landets framtid. Efter stödet för Khadaffi, Al-Assad och efter Krim-annekteringen följer nu detta honom i spåren. Den gemensamma nämnaren är ett förakt för det som är världssamfundets grundläggande regler om frihet, demokrati och respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Ryssland är efter detta än mer isolerat från världen i övrigt. Men världen står också inför en ny tid som kommer kräva konsekvens och tydlighet från världens demokratier.