Allmänt

Gunnar Hökmark lägger förslag för att stärka eurozonens ekonomi

Kategorier: Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida

Europaparlamentet tar varje år fram en rapport med förslag för hur eurozonens ekonomi kan stärkas. Denna rapport förhandlas just nu i parlamentet och Gunnar Hökmark har lagt en rad förslag som han kommer söka stöd för.

Gunnar Hökmark föreslår:

  • Att Kommissionen måste säkerställa att medlemsländerna följer reglerna i Stabilitets- och tillväxtpakten,
  • Att medlemsländerna bättre behöver prioritera i sina nationella budgetar så att de viktigaste utgifterna kommer först och att det fortfarande finns möjlighet att bygga upp buffertar för sämre tider,
  • Att det genomförs en översyn av utgifter på EU-nivå och på nationell nivå för att få en överblick över vilka offentliga utgifter som kan prioriteras bort,
  • Att nödvändiga strukturrefomer genomförs i medlemsländerna så att tillväxten och konkurrenskraften kan stärkas,
  • Att det behövs skattesänkningar i EU för att locka fler investeringar till Europa.

Förslagen kommer att diskuteras och röstas i Europaparlamentet under hösten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *