Varför ska svenska jobb hotas för att S vill detaljstyra Bryssel – Artikel Sundsvalls Tidning

Publicerat av Staben den

Socialdemokraterna bör nu ge besked om sin framtida energipolitik, och om de vill ha en svensk energipolitik som värnar den svenska energiintensiva industrin. I sin plattform inför Europavalet klargör Stefan Löfven och Marita Ulvskog att de vill att EU ska detaljstyra svensk energipolitik.

Förutom att detta blir ett ingrepp i den svenska riksdagens kompetens och rätt att besluta om energipolitikens inriktning innebär det också ett så detaljerat krav på utvecklingen av förnyelsebara energikällor att det förutsätter avveckling av kärnkraft.  

För oss moderater är det självklart att den europeiska klimatpolitiken ska bygga på ett ambitiöst och trovärdigt mål för att minska CO2 utsläppen med minst 40%. Därmed kan vi visa andra länder och regioner i världen att en ambitiös klimatpolitik kan förenas med ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling.  

Men socialdemokraterna vill inte ha ett överordnat och prioriterat mål för att minska utsläppen. De vill istället att EU ska detaljreglera hur det ska gå till. De vill detaljreglera energieffektivisering i Bryssel, inte bara när det gäller vilka mål som vi ska sätta utan också hur det ska gå till i varenda del av Sverige.

De vill dessutom att EU ska sätta ett bindande mål för förnyelsebara bränslen, vid sidan om målet för att minska koldioxidutsläppen vilket innebär att målet för Sverige sätts så högt att det förutsätter att klimatvänlig och billig kärnkraft måste avvecklas. Det gemensamma målet förutsätter nämligen att länder som Sverige, liksom i dag, tar på sig en större börda.

Det innebär att EU styr över den svenska energipolitiken med detaljerade mål att de tvingar fram en avveckling av billig kärnkraftsel. Istället kommer elpriset att bestämmas av de förnyelsebara energikällorna med väsentligt högre priser än kärnkraften.

Självklart slår detta mot en redan hårt utsatt svensk energiintensiv industri i Sverige. Det handlar om drygt 400 000 jobb med tyngdpunkt i de delar av Sverige där arbetsmarknaden i övrigt är begränsad. Varför ska EU detaljstyra svensk energipolitik?

Varför ska EU-beslut tvinga fram högre elpriser utan att det minskar CO2 utsläppen? Varför ska inte målet att minska CO2 utsläppen vara överordnat och hanteras av Sverige och andra medlemsstater utifrån skilda förutsättningar? Varför ska svenska jobb hotas för att S vill detaljstyra i Bryssel? Varför inte låta Sveriges riksdag fatta beslut om den svenska energipolitikens utveckling? Stefan Löfven och Marita Ulvskog har mycket att svara för när de låter EU bestämma över den energiintensiva industrins villkor i Sverige.

Eva Lohman (M) Riksdagsledamot Västernorrlands län

Gunnar Hökmark (M) Delegationsledare för M i Europaparlamentet och förstanamn vid årets EU-val


2 kommentarer

Lennart Örberg · 14 mars 2014 kl. 17:01

Bli realist!
FN:s panel IPCC (Internationel Panel on Climate Change) har, under mer än tjugo år, tillsammans med
världens främsta klimatforskare (enligt egen utsago) försökt bevisa att ökad mängd CO2 (koldioxid) i luften ger
global uppvärmning.
De har inte lyckats! Och idag finns ingen som med säkerhet, kan säga hur väder och klimat kan komma att
utvecklas eller om CO2 är skadligt eller nyttigt.
CO2 frigörs vid förbränning av förnybara ämnen, sådana som växer och därvid behöver CO2. Oljebaserade
produkter frigör också CO2, vid förbränning, men olja nybildas inte utan halten av CO2 i luften ökar.
CO2- halten i luften som är hotet, måste reduceras, oberoende av kostnad är den grundregel som gällt och
gäller.
Det märkliga är att den ökning av CO2- halten vi haft har medfört en kraftigt ökad tillväxt i skogar, på åkrar och
ängar, vilket i och för sig är naturligt och bra! Våra växter behöver CO2!
Tyvärr verkar det inte som om IPCC tycker att det är bra för de fortsätter sin kampanj mot denna nyttiga gas!
Dessbättre, visar det sig, under hösten 2012, att jordens temperaturökning har legat still i ca 17 år och de
beräkningsmodeller forskarna tagit fram överensstämmer inte med verkligheten.
Detta trots en kraftig ökning av CO2 – halten. IPCC och MET Office (Englands SMHI) har medgivit detta men
IPCC tror fortfarande på modellerna. Och i varje fall en stor del av västvärldens regeringar har vidtagit kraftiga,
dyra och ineffektiva åtgärder baserade på resultaten från beräkningsmodellerna. (Är det en tillfällighet att
endast en handfull av modellerna ligger i närheten av uppmätta värden? Resten ligger långt över.)
Idag kostar det att släppa ut CO2! Trots att vi inte har bevis för att en minskning är rätt åtgärd!
Det utgår bidrag/subventioner till vindkraftverk, solceller, solpaneler, el- eller hybridbilar,värmepumpar och
produktion av biodrivmedel.
Subventioner är aldrig bra! De ger aldrig de bästa produkterna! Se bara på vad som hänt i England och
Tyskland! Subventionerna riskerar ländernas ekonomi och el-priserna har stigit till sådana nivåer att många
invånare inte kan betala sina el-räkningar! Industrier varnar för att de måste flytta produktionen till andra länder
om inte el-priserna sjunker! Vi är inne på samma väg.
VAD SKALL VI GÖRA?
Vi har det förspänt i Sverige: vattenkraft, kärnkraft och ett antal värmekraftverk, teknik vi kan! Det vi behöver är
billig energi, el men även drivmedel till alla fordon. Hur det än blir, varmare eller kallare, så är billig, driftsäker
energiproduktion alltid gångbar!
Stoppa alla bidrag och subventioner till allt som inte är ekonomiskt försvarbart, så fort det går! Ta bort alla
skatter och avgifter för CO2. Låt skattesänkningarna slå igenom på priserna.
Fortsätt rena bilavgaser minska bränsleförbrukningen och tillåt fraktionering så vårt beroende av otrevliga
leverantörer minskar.
Uppgradera befintliga vattenkraftverk, stora som små och använd samma generösa utvärdering av
miljöpåverkan som för vindkraftverk.
Påbörja omgående uppgradering av befintliga kärnkraftverk, bygg nya kärnkraftverk och starta forskning på
nya konstruktioner.
Lennart Örberg

Calvin Klein coupon · 12 februari 2017 kl. 13:50

Ich brauche dringend eine zuverlässige Lesebrille

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.