Frihet och demokrati

Det är i friheten och demokratin som mänsklig civilisation och utveckling formas. Det är i fria samhällen som välfärd, mångfald och den enskildes tankar kan utvecklas och formas. Det finns ingenstans där övergrepp mot människors fri- och rättigheter kan ursäktas. De är varje människas lika rätt oavsett var man är född eller lever.

Det är ingen tillfällighet att det är där frihet och marknadsekonomi lagt grunden för utvecklingen som välstånd har skapats. Det finns långsiktigt inget stabilt samhälle utan att de enskilda människorna har rätten och friheten på sin sida. Det finns inget syfte och mål med ett mänskligt samhälle viktigare än att upprätthålla den enskilda människans värdighet och värna möjligheten för henne att utvecklas.

Det var när friheten kom till östra Europa som välstånd och moral kunde växa med den kraft som enskilda människor i ett öppet samhälle kan skapa.

För mig har kraven på frihet och demokrati i Central- och Östeuropa varit en grundläggande fråga för mitt politiska engagemang. I Mellersta Östern ser vi konflikten mellan demokratins värden och diktaturens brutalitet. Kina är inte bara en av världens största ekonomier utan också dess mäktigaste diktatur. I Europas grannskap ser vi både i öster och i syd att demokratins krafter motverkas av den gamla tidens strukturer. Demokratin är aldrig säker. Men den är alltid en förutsättning för frihet och fred.

Friheten möter nya utmaningar- Krönika Norrbottens Kuriren

För 25 år sedan var Europa en kontinent i en öppen förvandling. Murens fall öppnade för en förändring som skulle kunna leda till demokrati och frihet för Central- och Östeuropas folk, liksom till ett återförenat Europa, men det var inte … Continue reading

Vänsterpartiet spelar Putin i händerna- Artikel Svensk Tidskrift

I måndags röstade en stor majoritet i Europaparlamentets utrikesutskott för det framförhandlade associationsavtalet med Ukraina. De enda som röstade emot var Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets partigrupper. Deras företrädare var uttalat emot att nu sluta ett avtal med Ukraina beroende på att … Continue reading

Samarbete på rätt nivå- Krönika Norrköpings Tidningar

Ibland framställs EU som en överstat som inte bara bestämmer över medlemsstaterna utan som också ständigt suger åt sig mer makt, på människors och medlemsstaters bekostnad. Sanningen är att det inte finns någon makt på europeisk nivå som inte har … Continue reading

EU behöver integration, inte maktkoncentration- artikel SVT opinion

I dag väljs Jean-Claude Juncker av Europaparlamentet till ny ordförande för EU-kommissionen. Det är tveklöst en av Europas viktigaste politiska befattningar.   Den ekonomiska krisen, behovet av en tillväxt och konkurrenskraft som matchar den globala utvecklingen och förmågan att hävda … Continue reading

Krävs en ny giv för europeisk politik- artikel NWT

För första gången har vi haft en Europavalrörelse som handlat mer om vad Europeiska unionen ska göra än vad vi tycker om EU. Det är ett stort steg framåt. Fortfarande är det dock så att alltför många låter existensen av … Continue reading

SSU vill straffa oliktänkande-Artikel Kvällsposten

Rätten att säga vad man vill, att uttrycka sin uppfattning, är den mest grundläggande förutsättningen för ett demokratiskt samhälle. Utan den kan inte skiljaktiga uppfattningar uttryckas, utan den kan inte kritik mot makten uttryckas och utan den kan inte nya … Continue reading

Putin och Janukovytj borde lyssna- Artikel Norran

Demonstrationerna i Ukrainas huvudstad Kiev har nått en ny nivå. Kraven på nyval till parlament och tidigarelagt presidentval har kommit att bli den centrala frågan. I grunden handlar konflikten om Ukrainas folk ska kunna välja sin väg i Europa, eller … Continue reading

Ukraina ingår i en struktur där ingen kan fly sitt ansvar- Artikel Expressen

Det finns en viktig erfarenhet från de senaste månadernas kraftmätningar i Ukraina. Mörkrets krafter får sin styrka i mörkret, när de slutna rummen blir plats för beslut som ingen kan övervaka. Demokratins krafter stärks när konflikter och maktmissbruk får ljus … Continue reading