Frihet och demokrati

Det är i friheten och demokratin som mänsklig civilisation och utveckling formas. Det är i fria samhällen som välfärd, mångfald och den enskildes tankar kan utvecklas och formas. Det finns ingenstans där övergrepp mot människors fri- och rättigheter kan ursäktas. De är varje människas lika rätt oavsett var man är född eller lever.

Det är ingen tillfällighet att det är där frihet och marknadsekonomi lagt grunden för utvecklingen som välstånd har skapats. Det finns långsiktigt inget stabilt samhälle utan att de enskilda människorna har rätten och friheten på sin sida. Det finns inget syfte och mål med ett mänskligt samhälle viktigare än att upprätthålla den enskilda människans värdighet och värna möjligheten för henne att utvecklas.

Det var när friheten kom till östra Europa som välstånd och moral kunde växa med den kraft som enskilda människor i ett öppet samhälle kan skapa.

För mig har kraven på frihet och demokrati i Central- och Östeuropa varit en grundläggande fråga för mitt politiska engagemang. I Mellersta Östern ser vi konflikten mellan demokratins värden och diktaturens brutalitet. Kina är inte bara en av världens största ekonomier utan också dess mäktigaste diktatur. I Europas grannskap ser vi både i öster och i syd att demokratins krafter motverkas av den gamla tidens strukturer. Demokratin är aldrig säker. Men den är alltid en förutsättning för frihet och fred.

Anförande: Gunnar Hökmark om Brexit och Ryssland

Anförande i plenum om rådsslutsatser kring Brexit och att EU behöver agera mot rysk desinformation, krigföring i Ukraina och aggressioner i Azovska sjön.  

Hökmark slutreplik på DN Debatt om EU:s vägval

SLUTREPLIK DN Debatt 26/10. Sverige behöver en Europadebatt som inte bara tvingar var och en att sortera sina argument utan som också gör att vi kan vara något mer än passiva ja-sägare., skriver Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker. Vi behöver en … Continue reading

Putins megafoner styr nu EU-stat- Artikel SvD

Den ryska regimen ogillar och motverkar de länder som utnyttjar sin frihet och suveränitet till att forma sin framtid som de vill. Den vill aktivt och med politikens alla medel, inklusive militärt våld, kontrollera sina grannländers utveckling och utveckla sin … Continue reading

Sverigedemokraterna väljer att inte ta avstånd från ryska aggressionen- Artikel NA

När Sverigedemokraterna ska förklara att de inte alls är Putinvänliga slutar det inte så bra. I långa artiklar förklarar de att de inte alls är Putinvänliga utan bara röstat som Putin vill (det vill säga nej till EU-avtal med Ukraina, … Continue reading

Försvaret måste återvinnas- artikel Västeriks- Tidningen

Ryssland har idag förmåga att hota sina grannar. Man har möjlighet att utöva militär förmåga gentemot andra.Den försvarsförmåga vi har försummat måste nu återvinnas. Och den måste stärkas för att möta det hot ett allt aggressivare och allt mer rustat … Continue reading

Försvaret av Sverige måste kunna diskuteras fritt- Artikel GP

Utanför en allians är ett land i dag betydligt mer ensamt än vad det var under kalla kriget.   Margot Wallströms reaktioner inför kraven på en diskussion om förutsättningarna för ett svenskt Nato-medlemskap är mot denna bakgrund anmärkningsvärda. Av flera … Continue reading

Hotet från Ryssland kommer att växa- Artikel SvD

Sverige och Europa har haft ett säkerhetspolitiskt systemfel i synen på Rysslands utveckling. Det har baserats på en överdriven tro på positiva budskap, förhoppningar, inte minst om en rysk rationalitet samt på en en negligering av den hotfulla retoriken, den … Continue reading

Det fria samhälle vi vill ha måste kunna värna sig- Krönika Borås Tidning

Vi lever i en värld som har brutit upp från en till synes stabil och fredlig världsordning. Utmaningarna mot europeisk fred och mot det öppna samhället är många.  Ryssland bedriver en allt mer aggressiv politik mot andra länder, det har … Continue reading