Hoppa till innehåll

Fördragsbråk löser inga budgetproblem

Samtidigt som några länder i eurozonen möter nya problem med sina underskott agerar Frankrike och Tyskland obegripligt nog för att ytterligare öka osäkerheten kring eurons stabilitet. I Portugal misslyckades regeringen med att få igenom sitt besparingspaket. På Irland växer behovet av besparingar. Grekland kan få problem att klara sitt budgetunderskottsmål för nästa år. Att i det läget kasta EU in i en diskussion om nytt fördrag, som bland annat skulle bygga på förlorad rösträtt men flexiblare krav på underskottsreglerna, flyttar fokus bort från Europas problem och riskerar att skapa ett antal år av misslyckade fördragsförhandlingar.

Frankrike och Tyskland borde bidra till att stärka stabilitetspakten, driva på sina egna och andras budgetansvar och agera för nya marknadsreformer som kan ge en tillväxt även när besparingspaketen håller tillbaka den. Under de kommande månaderna kommer denna fråga stå i centrum för arbetet i det ekonomiska utskottet. Det handlar om en lagstiftning som parlamentet delar ansvaret för tillsammans med rådet. Jag kommer driva kravet på automatiska sanktioner, minskade EU-bidrag till länder som bryter mot kraven, krav på överskott i goda tider och tydliga regler som gäller alla, stora som små. Och ett nej till fördragsförändringar. Det hoppas jag och andra kunna få EPP-gruppen i sin helhet bakom.