Ett frihetens Europa

Det är ett nytt Europa vi lever i. Den tid då Europa var delat i öst och i väst är avlägsen men många av spåren finns kvar. I öst har vi den fattigare delen, som en tydlig demonstration av hur socialistisk diktatur skapade fattigdom och förnedring. Men i Central- och Östeuropa har vi också de dynamiska ekonomier som har reformerat och öppnat för marknadsekonomi. De baltiska länderna, Polen, Tjeckien och Slovakien visar att social trygghet och välstånd byggs genom marknadsekonomi, inte genom politiska paroller om social trygghet som hindrar reformer och företagande.

Nu ser vi hur länder i södra Europa måste återvinna de offentliga finansernas stabilitet och sin tillväxtkraft om vi inte ska få sen en ny klyfta av välstånd och även misstro mellan nord och syd. Det är därför som stabilitetspaktens reformering är så avgörande, liksom en agenda för konkurrenskraft och dynamik för att göra den inre marknaden till världens största.

Europeiska unionens utvidgning har inneburit att demokrati och rättstat nu står starkare än någonsin tidigare. Det innebär också ett ansvar för framtida utvidgningsprocesser med de länder i Europa som söker sig till EU. På västra Balkan kan perspektivet av medlemskap stärka demokratins och civilisationens krafter, på bekostnad av de gamla maktbaser som styr genom korruption, nationalism och banden till det förgångnas kommunistiska makthavare.

I det östra Europa ser vi Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Azerbadjan, Armenien och Georgien, alla länder som i dag är utsatta för ett tryck av påverkan av olika slag från Ryssland. Deras väg mot demokrati måste stödjas, liksom deras omvandling till moderna samhällen. Annars vinner de ryska krafter som i dag vill dra dessa länder in i ett gammalt beroendeförhållande och bort från demokrati. Vi ska bejaka deras medlemskapsperspektiv men göra det klart att framtiden beror på deras egen förmåga.

Europa kan genom EU driva på för reformer som ger stabilitet, ekonomiskt och politiskt, och som ger tillväxtkraft och politiskt inflytande i det globala samhället. Det finns mycket kvar på den europeiska agendan när det gäller att värna välstånd i Europa och demokratins värden i världen.

EU måste bli en partner för demokrati och frihet i en värld där inget av detta är självklart och hoten mot fred många. Jag vill att Europa ska ta sin roll som världens största ekonomi och skapa en lyskraft för demokrati och öppna samhällen.

Friheten möter nya utmaningar- Krönika Norrbottens Kuriren

För 25 år sedan var Europa en kontinent i en öppen förvandling. Murens fall öppnade för en förändring som skulle kunna leda till demokrati och frihet för Central- och Östeuropas folk, liksom till ett återförenat Europa, men det var inte … Continue reading

EU-medlemskapet gör Sverige starkare- Smålänningen

Nu är det 20 år sedan Sverige folkomröstade om medlemskapet i Europeiska Unionen. Det gjorde Sverige till en del av EU samtidigt som EU blev en del av Sverige. Det har på många sätt förändrat vårt samhälle.   Det är … Continue reading

Sverige behöver en ny säkerhetspolitik- Artikel SvT Opinion

Om uppgifter stämmer om att Rysslands president Vladimir Putin ska ha föreslagit för den förre polske premiärministern Donald Tusk, på allvar eller som en provokation, att de två länderna skulle dela upp Ukraina mellan sig är det en inställning, som … Continue reading

Ta ledningen- Artikel Helsingborgs Dagblad

När Andrus Ansip, föreslagen till vice ordförande i EU- kommissionen med ansvar för den digitala marknaden utfrågades i Europaparlamentet var han tydlig med vikten av gemensamma lagar för den inre marknaden. Men det var samtidigt klart att han måste pressas … Continue reading

Frågetecken i kommissionen- Artikel VT

Nu sker de sista förhören i Europaparlamentet av de nominerade kommissionärerna till den nya kommissionen. Ja eller nej i sin helhet till det förslag som medlemsstaterna har nominerat och som den valde ordföranden för kommissionen Jean-Claude Juncker har föreslagit när … Continue reading

Misslyckad finansminister blir fel man på fel plats- Artikel Nerikes Allehanda

Nu prövas i Europaparlamentet den föreslagna EU-kommissionen. På måndag och tisdag sker de sista förhören som sedan leder till ställningstagandet i sin helhet. Ja eller nej till det förslag som medlemsstaterna har nominerat och som den valde ordföranden för kommissionen … Continue reading

Det verkliga skräckkabinettet mitt framför näsan på Björk- Replik Göteborgs- Posten

Vänsterpartiets Malin Björk skriver att den nya EU-kommissionen är ett skräckkabinett. Även Cecilia Malmström ingår eftersom hon är för ett frihandelsavtal med USA med samma rättssäkerhet som i alla andra handelsavtal EU har. Björks artikel är ett uttryck för hur … Continue reading

Frihandel ger ökat välstånd- Artikel NWT

Ett allt mer aggressivt Ryssland. Fortsatt alltför många fattiga i världen. Ett allt starkare Kina. De många konflikterna i Mellersta Östern. Fri handel och ökad globalt samarbete blir i detta perspektiv ännu viktigare än det var för bara fem år … Continue reading