Ett frihetens Europa

Det är ett nytt Europa vi lever i. Den tid då Europa var delat i öst och i väst är avlägsen men många av spåren finns kvar. I öst har vi den fattigare delen, som en tydlig demonstration av hur socialistisk diktatur skapade fattigdom och förnedring. Men i Central- och Östeuropa har vi också de dynamiska ekonomier som har reformerat och öppnat för marknadsekonomi. De baltiska länderna, Polen, Tjeckien och Slovakien visar att social trygghet och välstånd byggs genom marknadsekonomi, inte genom politiska paroller om social trygghet som hindrar reformer och företagande.

Nu ser vi hur länder i södra Europa måste återvinna de offentliga finansernas stabilitet och sin tillväxtkraft om vi inte ska få sen en ny klyfta av välstånd och även misstro mellan nord och syd. Det är därför som stabilitetspaktens reformering är så avgörande, liksom en agenda för konkurrenskraft och dynamik för att göra den inre marknaden till världens största.

Europeiska unionens utvidgning har inneburit att demokrati och rättstat nu står starkare än någonsin tidigare. Det innebär också ett ansvar för framtida utvidgningsprocesser med de länder i Europa som söker sig till EU. På västra Balkan kan perspektivet av medlemskap stärka demokratins och civilisationens krafter, på bekostnad av de gamla maktbaser som styr genom korruption, nationalism och banden till det förgångnas kommunistiska makthavare.

I det östra Europa ser vi Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Azerbadjan, Armenien och Georgien, alla länder som i dag är utsatta för ett tryck av påverkan av olika slag från Ryssland. Deras väg mot demokrati måste stödjas, liksom deras omvandling till moderna samhällen. Annars vinner de ryska krafter som i dag vill dra dessa länder in i ett gammalt beroendeförhållande och bort från demokrati. Vi ska bejaka deras medlemskapsperspektiv men göra det klart att framtiden beror på deras egen förmåga.

Europa kan genom EU driva på för reformer som ger stabilitet, ekonomiskt och politiskt, och som ger tillväxtkraft och politiskt inflytande i det globala samhället. Det finns mycket kvar på den europeiska agendan när det gäller att värna välstånd i Europa och demokratins värden i världen.

EU måste bli en partner för demokrati och frihet i en värld där inget av detta är självklart och hoten mot fred många. Jag vill att Europa ska ta sin roll som världens största ekonomi och skapa en lyskraft för demokrati och öppna samhällen.

Hökmark slutreplik på DN Debatt om EU:s vägval

SLUTREPLIK DN Debatt 26/10. Sverige behöver en Europadebatt som inte bara tvingar var och en att sortera sina argument utan som också gör att vi kan vara något mer än passiva ja-sägare., skriver Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker. Vi behöver en … Continue reading

Serbiskt vägval mellan öst och väst- Artikel Svensk Tidskrift

Ryssland och Putinregimen utövar sin påverkanspolitik också gentemot Serbien för att knyta närmare band och tvinga landet bort från Europas öppenhet. Det är i detta perspektiv som Europeiska unionens förhandlingar med Serbien ska ses. När jag flyger till Belgrad för … Continue reading

Gunnar Hökmark i Belgrad för att diskutera Serbiens väg till EU

Tillsammans med företrädare för Europaparlamentet besöker Gunnar Hökmark Belgrad för att diskutera Serbiens väg till EU.   – I dag är det ett år sedan Ryssland annekterade Krim, samtidigt fortsätter Ryssland sin påtryckningspolitik mot andra länder. För Serbien är förhandlingsprocessen … Continue reading

Putins megafoner styr nu EU-stat- Artikel SvD

Den ryska regimen ogillar och motverkar de länder som utnyttjar sin frihet och suveränitet till att forma sin framtid som de vill. Den vill aktivt och med politikens alla medel, inklusive militärt våld, kontrollera sina grannländers utveckling och utveckla sin … Continue reading

Vänsterns politik ren populism- Artikel Barometern

Nu tror vänstern att härliga tider för social progressivitet och samhällelig utveckling kommer tillbaka bara man lovar ännu mer, kör på så snabbt som möjligt med den bensin man har fått låna pengar till, förväntar sig nya lån samtidigt som … Continue reading

Sverigedemokraterna väljer att inte ta avstånd från ryska aggressionen- Artikel NA

När Sverigedemokraterna ska förklara att de inte alls är Putinvänliga slutar det inte så bra. I långa artiklar förklarar de att de inte alls är Putinvänliga utan bara röstat som Putin vill (det vill säga nej till EU-avtal med Ukraina, … Continue reading

Idyllen varar inte i evighet och säkerheten utvecklas inte av sig själv- Artikel UNT

Idyllen varar inte i evighet och säkerheten utvecklas inte av sig själv. De kommande tjugo åren kommer att kräva mycket mer av beslutsamhet och gemensam förmåga för att möta de utmaningar vi nu står inför.   Nu krävs nya steg … Continue reading

EU gör Sverige friare och säkrare- Artikel Aftonbladet

För 25 år sedan hade muren fallit och släppt loss vad som verkligen blev till en europeisk vår. Det blev slutet på 50 år då ondska, brutalitet och ofrihet präglade halva Europa. Därmed öppnades också möjligheterna att återförena det delade … Continue reading