Allmänt

Energiunionen antagen i Europaparlamentet och Gunnar Hökmarks linje vann stöd

Kategorier: Allmänt, Startsida

Europaparlamentet har nu antagit en initiativrapport om energiunionen, “Towards a European Energy Union”.

Gunnar Hökmarks arbete resulterade i att betänkandet nu dels innehåller skarpare skrivningar om vikten av europeisk energisäkerhet i ljuset av Rysslands alltmer aggressiva politik gentemot närområdet, samt skrivningar om kärnkraftens C02-neutrala bidrag till europeisk miljöpolitik.

Parlamentet står nu bakom skrivningar om:

  • att kärnkraften hör till de allra viktigaste energislagen för Europas CO2-fira elproduktion, samtidigt som den bidrar till en stabil inre marknad där förnybara alternativ successivt kan fasas in;

 

  • att de medlemsstater som väljer att fasa ut kärnkraften ersätter den med motsvarande energislag som på samma vis bidrar till försörjningstrygghet och marknadsstabilitet;

 

  • att Ryssland har visat sig vara en opålitlig partner i och med dess användning av energiexport som politiskt vapen;

 

  • ett erkännande av Rysslands användning av energi som utrikespolitiskt instrument, genom vilket de utsätter grannländer och EU-länder för tungt politiskt tryck, samt att detta undergräver ekonomisk tillväxt, demokratisk stabilitet och självständighet för dessa lander.

Betänkandet i sin helhet utgör ett viktigt steg mot målet att skapa en inre marknad för energi, i vilken EU-ländernas gemensamma resurser kan utnyttjas på bästa sätt för att säkra försörjningstrygghet, energisäkerhet och hållbar tillväxt. I och med omrösningen kallar parlamentet nu på åtgärder för att bland annat minska beroendet av import, utbyggd infrastruktur samt transparens i och koordinering av kontraktsförhandlingar med tredje part.

2 Responses to Energiunionen antagen i Europaparlamentet och Gunnar Hökmarks linje vann stöd

  1. Dr.Mário foi o médico de toda nossa família.Mas ,meu principalmente.Com cinco anos de idade tive Difteria e quase morri,mas ele com toda dedicação que sempre teve com seus pacientes,cuidou de mim com muito carinho.Hoje com mais de cinquenta anos ainda me lembro de todo os cuidados que teve comigo.Jamais vou esquecer.Quem dera os médicos de hoje fossem como ele.Meu eterno agradecimento a esse grande homem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *