Energi och miljö

Förmågan att hantera våra stora energi- och miljöutmaningar handlar om vår förmåga till ekonomisk och teknisk utveckling. Utan utveckling stannar vår förmåga att hantera dagens och morgondagens utmaningar. Det handlar i dag och för mycket lång tid framöver om växthuseffekten men också om fattigdomen, behovet av olja och kol, nedsmutsningen av våra hav och sjöar och vår förmåga att utveckla forskning och vetenskap som kan lösa dagens problem.

Fattiga länder och människor kommer alltid att vara mer utsatta för naturens krafter än i länder där välståndet ger möjligheter att anpassa bostäder och samhällen. Ekonomiskt välstånd är det viktigaste vapnet både mot fattigdom, som är ett av världens största miljöproblem, men också för att ge resurser som gör det möjligt att ta hänsyn till miljön.

Det kräver utveckling och handel, investeringar och tillväxt. De som tror att lösningen på världens miljöproblem är att bekämpa handel och tillväxt har glömt att det där handel och tillväxt har vuxit fram som människan har fått allt större möjligheter att utveckla miljön och ställa höga krav. Och det är tillväxten och handeln som sprider välstånd och kunskap, som finansierar forskning och betalar de investeringar som framtiden kräver.

Utveckling, demokrati och marknadsekonomi bidrar till en bättre miljö. Det är så vi gör det möjligt för oss som människor att ta det ansvar som det innebär att vi har miljön i våra händer.

Norrbottens möjligheter i punkteras- Krönika Norrbottens- Kuriren

När jag inför Europavalet besökte Norrbotten och Luleå var mitt huvudtema att med en ny tid förändras avstånd och frågan om vad som är centrum. Norrbotten kunde vara mitt i Europa på det sätt som vi själva definierar det, det … Continue reading

Trelleborg kan bli en viktig knutpunkt- Artikel Trelleborgs Allehanda

Just nu sker i Europa en snabb utveckling av både ekonomi och handel. Den snabbt växande handel som den inre marknaden i EU innebär ska för Skånes del ses mot det faktum att nu är det länderna i Central- och … Continue reading

Varför ska svenska jobb hotas för att S vill detaljstyra Bryssel – Artikel Sundsvalls Tidning

Socialdemokraterna bör nu ge besked om sin framtida energipolitik, och om de vill ha en svensk energipolitik som värnar den svenska energiintensiva industrin. I sin plattform inför Europavalet klargör Stefan Löfven och Marita Ulvskog att de vill att EU ska … Continue reading

Ett säkrare och bättre Europa – artikel i Nordvästra Skånes Tidningar

Kroatiens medlemskap är ett uttryck för EU:s mirakulösa utveckling, skriver Gunnar Hökmark. De som avfärdar fredstanken i utvecklingen av Europeiska unionen avfärdar en verklighet som präglade hela vår kontinent inte bara för 60 år sedan, inte bara bakom Järnridån för 30 … Continue reading

Gunnar Hökmark om EU:s inre marknad för energi

I Europaparlamentets industriutskott presenterade Gunnar Hökmark idag sina förslag kring hur EU:s inre marknad för energi bör utvecklas och förbättras. Några av hans ändringsförslag till denna resolution betonar: Vi måste fortsätta att öppna upp och liberalisera Europas energimarknader för att … Continue reading

Vikten av en gemensam energimarknad

“En gemensam energimarknad är en förutsättning för att EU ska kunna ställa krav på de länder som vi importerar energi ifrån” sa Gunnar Hökmark då han ledde diskussioner med bl.a. EU:s energikommissionär Oettinger och Bulgariens utrikesminister Mladenov om EU:s framtida energipolitik vid … Continue reading

Socialistiska regeringar med underskott

En förmiddag med debatt kring hur vi skapar stabilitet i europeisk ekonomi och kontroll över budgetunderskott. I mitt anförande i plenum underströk jag att vi måste säkerställa att de som ökar utgifter och budgetunderskott också får betala för det genom … Continue reading

Där Europa rör sig står de rödgröna som bäst stilla

Under de kommande åren avgörs det hur Sverige kommer gå ut ur krisen. Ut ur krisen kommer varje land och varje ekonomi, det är krisens natur. Den är akut och förändrar inom en begränsad tid förutsättningar och möjligheter. Den intressanta … Continue reading