En dynamisk ekonomi

En budgetpolitik utan ansvar

Ska alldeles strax upp i debatten om långtidsbudgeten. Den domineras just nu av tron att det bara är utgifter på europeisk nivå som är viktiga och att alla utgifter i EU är lika viktiga. Så är det inte. Europas offentliga … Continue reading

Pressmeddelande: EU:s krismekanism

– Den stabilitetsmekanism som nu sätts upp av euroländerna för att stötta regeringar och medlemsstater som har de största ekonomiska problemen måste utformas så att den både hjälper de som har problem men också förebygger att andra hamnar i problem, … Continue reading

Pressmeddelande: Skatt på finansiella transaktioner

En skatt på finansiella transaktioner leder till högre kostnader för handel och investeringar. Det ökar inte Europas konkurrenskraft. När Sverige på 1980-talet införde en motsvarande skatt på aktiehandel och andra finansiella transaktioner ledde det till att en stor del av … Continue reading

Slutsvar i DI – En ny och starkare stabilitetspakt

Europaparlamentets socialistgrupp är ett växande problem i förhandlingarna om en ny och starkare stabilitetspakt. Dess svenska företrädare Göran Färm och Olle Ludvigsson verkar tyvärr vara ett exempel på detta. De skriver att de är för att stabilitetspakten måste stärkas men … Continue reading

Slutreplik i Sydsvenskan – Uppstramning av EU:s stabilitetspakt

Nyligen krävde jag på Aktuella frågor (10.2) en uppstramning av EU:s stabilitetspakt. Jag har lagt förslag i Europaparlamentet om att alla länder skall följa samma typ av budgetregler som vi har infört i Sverige, med balans under konjunkturcykeln och utgiftstak … Continue reading

Riva hinder för att få den största ekonomin

En dag som bland annat handlat om utvecklingen av det Östra partnerskapet och förutsättningarna för ett parlamentariskt samarbete, arbetet inför långtidsbudgeten där jag nu agerar för att vi ska få en genomlysning av hur vi ska kunna minska eller avveckla … Continue reading

I världens andra ekonomi

I somras blev Kina världens näst största ekonomi. Det var ingen plötslig nyhet och hade dessutom med all sannolikhet varit fallet sedan en tid tillbaka, oavsett mätmetoder. När jag i dag kom till Shanghai tillsammans med övriga i EPP-gruppens ledning … Continue reading

på väg till Bryssel

När detta skrivs på väg till Bryssel och en vecka som kommer präglas av energifrågor, penningpolitik, telekom och Euronest-diskussioner. Det är samtidigt en påminnelse om att en stor del av svensk politik sker inom ramen för gemensamma beslut i EU.