En dynamisk ekonomi

Skev Sverigebild är en stor utmaning- Artikel Corren

Den stora och allvarliga utmaningen som Löfven och hela det svenska politiska etablissemanget nu möter är den fundamentala felbild som man lyckades sätta på svensk ekonomi och de senaste årens samhällsutveckling. Sverige har inte fått en ekonomi i misär och … Continue reading

Där människor växer blir välståndet större- Artikel Nerikes Allehanda

Ett faktum som Socialdemokraterna förnekade i denna valrörelse och som Sverigedemokraterna inte ville se är att Sverige som varit det mest öppna samhället för nytillkommande människor, för förändringar och innovationer också varit den i särklass mest framgångsrika ekonomin. Det finns … Continue reading

Moscovici inte mest lämpad- Artikel Dagens Industri

Den tidigare franska finansministern Pierre Moscovici är nominerad att ansvara för euron och stabilitetspakten. Han är möjligen inte den mest lämpade för just den posten. Frankrike är i dag en stagnerad ekonomi med växande arbetslöshet, budgetunderskott utanför reglerna och en … Continue reading

Ny agenda för Europa- Artikel i VT

Fem år efter den ekonomiska krisen befinner sig fortfarande en lång rad europeiska länder i kris samtidigt som den europeiska ekonomin släpar efter. Alldeles för många har hoppats på att Bryssel ska lösa problemen och alldeles för många i Bryssel … Continue reading

Jobbet borde gjorts innan ledigheten

Det är med stora rubriker det beskrivs att president Obama bryter sin julledighet på Hawaii. Men den stora nyheten är egentligen det faktum att han inte tillsammans med kongressen före jul har kunnat komma överens om en politik som hanterar … Continue reading

Pressmeddelande: Ytterligare krav på den inre marknaden

– EU:s inre marknad är avgörande för att skapa tillväxt och arbetstillfällen i EU. Vi ställer nu ytterligare krav på åtgärder för att öka öppenheten och minska byråkratin för Europas tjänsteföretag. Det säger Gunnar Hökmark, vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, efter att EPP-kongressen … Continue reading

EU:s inre marknad värd att fira – artikel på Newsmill

Europeiska unionen är världens största ekonomi. Större än den amerikanska och större än den kinesiska. Skillnaden är att USA och Kina har de största marknaderna medan Europas ekonomier fortfarande är uppdelade och fragmenterade. Denna vecka firar EU 20 år med … Continue reading

EU måste prioritera satsningar inom forskning, utveckling och innovationer

Under dagens diskussion i EPP:s gruppmöte om EU:s långtidsbudget framhöll Gunnar Hökmark vikten av att priotiera satsningar inom forskning, utveckling och innovationer. Den ekonomiska krisen tvingar i många medlemsländer fram nedskärningar inom offentliga utgifter som påverkar bl.a social trygghet, sjukvård … Continue reading