Artikel

En demokrati måste försvaras – krönika i Menorah

SSI
Kategorier: Artikel, Startsida
Taggar:

Krönika i Menorah (03/2012).

Den arabiska våren innebär ett uppbrott från en situation som i decennier präglade inte bara arabvärlden utan också demokratins ställning i Mellersta Östern. Och nu ser vi hur demokrati och respekten för mänskliga fri- och rättigheter har fått en ny möjlighet. 

Vilken väg som arabvärldens länder tar kommer få en avgörande betydelse för utvecklingen i Mellersta Österns många olika konflikter. Var och en av dem har ytterst handlat om demokratins ställning och dess fiender. Irans hat mot oliktänkande och mot omvärlden. Saudiarabiens medeltida och förtryckande regim. Den instabila och konstlade stabilitet som präglade Egypten, Libyen och Tunisien. Hamas och Hizbollahs hat och terror. Det mesta av detta har smält samman i hatet mot den unika demokratin Israel.

Trots alla hot är Israel en stabil demokrati och rättsstat. En president kan dömas för sexuella trakasserier. En tidigare premiärminister skärskådas för korruption. Och kvinnor och män kan oavsett religion, härkomst och läggning kandidera till den folkvalda församlingen. Den arabiska våren har förvånat omvärlden genom att folket har ställt krav på vilken regering det vill ha. I Israel har folket i varje val och varje dag kunnat uttrycka vad de tycker om sin regering och dess politik.

Kanske kan en demokratiseringsvåg bidra till större respekt för demokratin Israel och för det öppna samhället? Kanske vänds våren till en höst präglad av extremism och ökade hot? Skälet till varför vi bör stödja Israel och kräva landets rätt att bli respekterat är inte på grund av den politik som förs eller inte förs utan för att folket avgör vilken politik som ska föras och ständigt har rätt att kritisera den samtidigt som ingen har rätt att utöva makt annat än under lagarna.

De som tror att israelisk politik måste försvaras i varje del för att Israel ska kunna värnas har lika fel som de som anser att en vad de anser felaktig politik i landet fråntar dess rätt att existera. I så fall skulle knappast länder som Iran, Syrien eller Saudiarabien ha någon legitimitet som statsbildningar. De har för länge sedan förverkat sin moraliska legitimitet på ett sätt som är unikt i sin brutalitet och förakt för människovärdet.

Paradoxen är att de som ifrågasätter Israels rätt att existera på basis av den politik man kritiserar aldrig ifrågasätter de mest brutala och totalitära regimerna.

Mitt stöd för staten Israel bottnar i att varje nations rätt att existera måste värnas, annars undermineras den rätt vi alla har. En demokrati måste försvaras just för att den är en demokrati av just det skälet att vi kan kritisera dess demokratiska beslut. Kan vi inte försvara demokratin där kan vi inte försvara den här. Och Israel har genom sin förmåga att förena mångfald med tradition och förnyelse visat hur ett öppet samhälle kan utvecklas utifrån de svåraste förutsättningar.

Tänk om vi kunde få fler samhällen som Israels växa fram i Mellersta Östern och tänk om vi i Sverige och i Europa kan bidra till att de som står för tolerans och öppenhet ständigt kan växa sig starkare genom att känna omvärldens stöd. Det är ett bidrag till både fred och frihet som vi har ett ansvar att ge. Mina år som ordförande i Samfundet Sverige- Israel har varit spännande och roliga mitt i det allvar som det handlar om. Att stå upp för demokratin och det öppna samhället kommer för mig gälla lika mycket där som här.

Gunnar Hökmark, Ordförande Samfundet Sverige-Israel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *