DN och Carema

Publicerat av Gunnar Hökmark den

Den så kallade Carema-affären håller gradvis på att utvecklas till en DN-affär kring medias etik och granskning av sin egen opinionsbildning. Timbro presenterade i dag en rapport kring mediagranskningen av Koppargården och den visar, förutom hur svårt det är att granska och diskutera svåra vårdsituationer, att DN redaktionellt har anledning att reflektera över sin insats.

Men värre är att man i debatten efter granskningen av Dagens Nyheters artikelserie attackerar kritiker på ett sätt som är oroväckande. Att fördöma Sveriges kommuners och landstings tidning Dagens Samhälle för att gå andras ärenden utan att kunna försvara hur granskningen har gått till håller på att skapa en pressetisk kris för DN.

 

 

Kategorier: Blogg

19 kommentarer

Bitte Petersson · 11 juni 2012 kl. 16:41

…att Cecilia Stenhammar är gift med chefredaktören Mats Hedman, tidigare PR-konsult för Carema, som nu i journalistisk skepnad använder sig av ”Dagens Samhälle” som megafon i egen agenda – bäddar för en pressetisk kris även för ”Dagens Samhälle” – icke att förglömma..hur som haver är det inte svart eller vitt

Lars Elinderson · 11 juni 2012 kl. 18:29

Cecilia Stenhammar – menar Du Cecilia Stenshamn? Är hon gift med Mats Hedman? Menar Du Mats Edman? Har han varit PR-konsult för Carema? Menar Du Henrik Sténson, Dagens Samhälles styrelseordförande? Det var inte mycket rätt där!

Bitte Petersson · 11 juni 2012 kl. 23:10

@Lars, nåväl byt ut dom felaktiga namnen mot dom korrekta så greppar du andemeningen

Lars Elinderson · 12 juni 2012 kl. 10:03

Andemeningen är att de som ifrågasätter sakligheten i DNs rapportering har antingen en egen agenda eller är köpta av Carema? Den ”försvarslinjen” är ju en av grunderna för kritiken.

Bitte Petersson · 12 juni 2012 kl. 16:55

Dagens Nyheters granskning av Carema, hade både förtjänster och brister – som alla andra journalistiska alster – en hel del kritik var obefogad relaterat till okunskap hos journalister gällande geriatrisk och palliativ vård samt sensationslystnad.

Det jag vill säga är att även Dagens samhälles journalistik bör sättas under lupp.

För egen del har jag lämnat blöjstadiet, mer nyfiken på pudelns kärna – girigheten hos riskkapitalsbolagen som bryskt lägger vantarna på vår gemensamt ägda välfärd.

Lars Elinderson · 12 juni 2012 kl. 18:44

OK, en liten annan vinkling på DNs ”avslöjanden” och Dagens Samhälles granskning. Ett steg i rätt riktning…..

Bitte Petersson · 12 juni 2012 kl. 19:54

Frågor och påståenden jag finner är intressanta är:

HAR VI RÅD MED EN GIGANTISK GESTAPOLIKNANDE SKATTEFINANSIERAD KONTROLLAPPARAT för att tygla riskkapitalsbolag utan moralisk kompass? Det vore naivt att tro att dessa bolag frivilligt tar ett samhällsansvar, det ingår inte i riskkapitalsbolagens filosofi, dom kommer ständigt söka nya kryphål och förändringar sker först under galgen. Nu är PR-jippot igång igen (i journalitisk skepnad) som fokuserar på den oriktiga kritiken i DN:s undermåliga artikelserie och undkommer på så vis dom obekväma frågorna

ASIATISK FÖRTRYCKARREGIM DELÄGARE I CAREMA Tomas Ekman, direktör inom 3i Nordic, ser inget problem med att 3i samarbetar med en odemokratisk regim. ”Vi är ett bolag som följer den engelska finansinspektionens regler” säger han. Nu är 3i inte längre en del av Ambea/Triton/Carema, (företag som äger företag som äger företag..) men resonemanget är desamma, ”allt är skattelagarna fel”

INTERNLÅN, OCKERRÄNTOR & BONUSAR Miljoner som placerats i Jersey, dessa omoraliska skatteplaneringar är förvisso borttagna men det har skett under galgen. Även om Carema nu har stoppat internlån m.m så har huvudägarna (Triton och Ambea) fått utdelnig på flera (SKATTE)miljoner innan stoppet Räntesnurrorna snurrar än

”DET ÄR VIKTIGT MED VALFRIHET” säger Caremakramare, det tycker jag också men anser inte att skattefinansierad privat oligopol inom vård/skola gynnar valfrihet då små lokalt förankrade bolag med rimliga vinstintressen konkureras ut och köps upp av de stora vårdkoncernerna. Dessutom finns det inga tillförlitliga mätinstrument att kunna mäta vårdkvalitet såsom gäller inom andra sektorer. ”Kunder” väljer efter geografiskt avstånd, smakfull inredning i väntrummet och inövad proffessionell vänlighet hos personalen

”ÄVEN KOMMUNER ÄGNAR SIG ÅT SKATTEPLANERING” invänder många, Den viktiga skillnaden är att vi har möjlighet till insyn och vi kan rösta bort olämpliga folkvalda politiker vilket inte låter sig göras inom skattefinansierade bolag då företagshemligheter råder

DET FINNS DÅLIGT SKÖTTA KOMMUNALA ÄLDREBOENDEN OCKSÅ” argumenteras det med i debatten. Självklart, men vitsen med att genomföra privatiseringen var att dom privata vårdbolagen skulle agera hävstång för kommunala boenden skulle sporras att bli bättre. Därför ska skattefinansierade privata bolag vara bättre, inte sämre, inte ens bara lika bra, då går vitsen förlorad. Socialstyrelsen har kommit fram till att det inte finns någon skillnad mellan privat och samhällsägd vård, ironiskt nog ser ”Caremakramare” detta som ”en fjäder i hatten” när rapporten kan tolkas som att privatiseringen inte tillfört något avseende kvalitet – och tänk då vad mycket bra vård vi skulle få om samhällsägd vård lärde sig hushålla med pengarna och återinvestera överskottet.

Lite tankeväckande kuriosa om synen på riskkapitalsbolagen i litteratur och film:

REDAN AUGUST STRINDBERG RALJERADE ÖVER AMBEAS OMORALISKA GIRIGHET I ROMANEN ”RÖDA RUMMET. Inget nytt under solen, tror knappast Ambea är mindre skrupelfria idag än ett sekel tillbaka

CAREMAS HÖGSTA CHEF HENRY KRAVIS ÄR FÖREBILD TILL SKRÄCKKAPITALISTEN GORDON GEKKO I FILMEN WALLSTREET Självklart genomsyrar H. K giriga cyniska företagsfilosofi hela ägarstrukturen

Bitte Petersson · 12 juni 2012 kl. 20:28

Lars Elinderson
Tyvärr ses denna fråga som partipolitisk i media vilket jag inte förstår då det finns moderater som tvivlar på denna ogenomtänkta privatiseringsvåg inom vård liksom det finns socialdemokrater, som de facto initierade privatiseringen, som försvarar den.

Jag är inte emot lokal småskalig privatisering med rimliga vinstintressen. Riskkapitalsbolag är nödvändiga för ett samhälles utveckling. Men jag vill inte att vården ska bli som McDonalds & BurgerKing (läs Carema & Attendo) och riskkapitalsbolagen ska hålla sig till näringslivet och hålla sig borta från vår gemensamt ägda välfärd där det inte föreligger någon större risk då staten är en garant för att pengar rullar in.

Vi måste släppa fram dom små och medelstora entreprenörer (ex kooporativa Praktikertjänst). För att citera sensemoralen i filmen ”It´s a wonderful life”, (amerikanernas motsvarighet till ”Karl-Bertil Jonssons julafton”) som sänds juletid:

”Det finns företagare som drivs av att berika sig själva och företagare som drivs av att berika samhället.

Kuriosa: FBI tog upp filmen ”It´s a wonderful life” i ett pm med titeln ”kommunistisk infiltration i filmindustrin”. LOL

Eller för att citera Sokrates ”fel folk börjar ägna sig åt fel saker av fel skäl”. (såsom när riskkapitalistister träder in i skattefinansierad verksamhet.

Bitte Petersson · 12 juni 2012 kl. 20:42

Lars Elinderson Lyssna på Kaliber P1 som har sänt tre program om konsekvenserna av vårdvalet, borde alla våra folkvalda lyssna på för att nyansera sin syn och ta av sina ideologiska skygglappar, för mycket ideologi och för lite konsekvenstänkande i dagens politik

Kaliber: Ett fritt vårdval – i blindo (MP3) Kaliber: Ett fritt vårdval – i blindo (29 min)
Söndag 10 juni 2012 kl 12:00 (26 MB)
Numera är det möjligt för alla att fritt välja vem som ska ge dig vård. Genom Vårdvalet skulle fler patienter söka sig till vårdcentraler med hög medicinsk kvalitet och de sämre vårdcentralerna slås ut. Men hur lätt är det att ta reda på om en läkare är prickad, eller vem som faktiskt är bäst på att ta bort leverfläckar eller om Socialstyrelsen har anmärkt på vårdkvaliteten? Hur möjligt är det att göra ett rationellt vårdval utifrån den medicinska kvaliteten? I tredje och sista delen av serien ”Väljarnas vård” går reportrarna Maja Lagercrantz och Anna Iversen på jakt efter det upplysta vårdvalet. Det visar sig att även om vårdvalet är ditt, så finns det väldigt lite information för dig att basera valet på.

Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Bitte Petersson · 12 juni 2012 kl. 20:44

Vårdad efter prislista
Dela
Kaliber (söndag 03 juni kl 12:00) Kaliber (30 min)
sänt: Söndag 03 juni 2012 kl 12:00
Undersökande journalistik från Göteborg. Sänds även i morgon kl. 10.03 och natten mot tisdag kl. 00.30. Kaliber: Vårdad efter prislista (MP3) Kaliber: Vårdad efter prislista (29 min)
Söndag 03 juni 2012 kl 12:00 (27 MB)
Vårdvalet. Reformen skulle effektivisera vården och höja kvalitén. Men parallellt med kostnadsmedvetenhet och kvalitetskontroll har en vårdapparat som tittar allt mindre på vårdbehov och mer på prislistan vuxit fram enligt de läkare, vårdföretagare och patienter Kaliber träffat. Veckans program handlar om vårdvalets baksidor – när frågan inte handlar om vilken vård du behöver, utan om din åkomma är lönsam. Reportrar: Anna Iversen och Maja Lagercrantz

Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner Vårdvalet. Reformen skulle effektivisera vården och höja kvalitén. Men parallellt med kostnadsmedvetenhet och kvalitetskontroll har en vårdapparat som tittar allt mindre på vårdbehov och mer på prislistan vuxit fram enligt de läkare, vårdföretagare och patienter Kaliber träffat. Veckans program handlar om vårdvalets baksidor – när frågan inte handlar om vilken vård du behöver, utan om din åkomma är lönsam.

Bitte Petersson · 12 juni 2012 kl. 20:46

Vårdgaranti för vissa
Dela
Kaliber (söndag 27 maj kl 12:00) Kaliber (30 min)
sänt: Söndag 27 maj 2012 kl 12:00
Undersökande journalistik från Göteborg. Sänds även i morgon kl. 10.03 och natten mot tisdag kl. 00.30. Kaliber 20120527 (MP3) Kaliber 20120527 (29 min)
Söndag 27 maj 2012 kl 12:00 (27 MB)
”Väljarnas vård” – en serie i tre delar om de stora sjukvårdsreformerna vårdgarantin och vårdvalet. Dagens program handlar om vårdgarantin – en reform som kortat köerna för flertalet patienter inom den planerade vården. Men stämmer siffrorna? I Kaliber hör vi idag läkare berätta om en utbredd manipulering av väntetidsstatistiken. Kaliber kan också berätta om hur Vårdgarantin har i själva verket förlängt väntetiderna för många svaga patienter: de kroniskt sjuka, multisjuka och äldre.

Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner Det har blivit lättare att träffa läkare – åtminstone för de flesta av oss. Efter att vårdgarantin infördes 2009 har vårdköerna äntligen kortats visar mätningar. Men stämmer siffrorna?

Kaliber har granskat vårdköerna och vem som fått betala för att vårdköerna har kapats.

Bitte Petersson · 12 juni 2012 kl. 20:52

Gunnar Hökmark & Lars Elinderson, gör som jag, skit i blöjorna och tjabblet mellan DN & Dagens Samhälle. Lyft blicken och se dom väsentliga frågorna som vi måste hantera och hitta lösningar på. Viktiga frågor om skattefinansierad välfärd ska inte dryftas i sandlådan

Lars Elinderson · 13 juni 2012 kl. 13:38

Det var mycket – jag delar en del, men inte den generaliserade bilden av riskkapitalbolag. Citatet ”Det finns företagare som drivs av att berika sig själva och företagare som drivs av att berika samhället” gäller nog olika typer av företag.
Däremot delar jag din uppfattning att de idéologiska skygglappar försvårar en saklig debatt – oavsett om det är undersökande journalister eller politiker som bär dem.

Bitte Petersson · 13 juni 2012 kl. 15:36

Lars Elinderson; hoppas du har tid att lyssna på P1:s Kaliber om konsekvenserna av Göran Hägglunds införande av vårdval samt samtliga partier (exkl V) positiva inställning till privatisering.

En annan aspekt vad gäller valfriheten mellan olika vårdinrättningar så fanns den innan privatiseringen tog fart. Själv väljer jag inte VC utan jag väljer husläkare jag känner förtroende för oavsett vilken VC hen arbetar på. Nu har jag en fördel i att jag är vårdutbildad med en blick för ungefärlig kompetens.

För att ge ett aktuellt ex: föll i trappan och fick en rejäl bula i pannan med efterföljande blått igenmurat öga. Sökte min husläkare som var uppbokad varför jag fick träffa hennes kollega. Denna läkare ställde sig oförstående till mitt blåa öga när det var pannan jag slog i. Jag fick förklara för henne att det berodde på att det uppstått en subcutan blödning under bulan som spred sig ner i vävnad över öga och halva ansiktet. En mycket kompetent läkare och en mindre kompetent läkare på samma vårdcentral,

Bitte Petersson · 13 juni 2012 kl. 15:42

Lars Elinderson…o nej, jag är inte emot privata vårdgivare vad gäller stiftelser och kooporativ med rimliga vinstintressen. Riskapitalister behövs självklart i Näringslivet – vad jag förstår är du positiv till riskkapitalsbolag inom vården…nyfiken på hur du resonerar

Bitte Petersson · 13 juni 2012 kl. 17:32

Ett skrämmande exempel på vad som händer när otyglade riskkapitalsbolag tillåts ge sig in i vår skattefinansierade gemensamma välfärd

Länk till artikel i Dagens medicin idag 13/6 – Capio st Göran och Aleris misstänks ha samarbetat i samband med upphandling med Stockholms läns landsting:
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/vardbolag-misstanks-for-samarbete-vid-upphandling/

Bitte Petersson · 13 juni 2012 kl. 18:58

Hur ska vi kunna utöva kontroller om det är så som anställd vid Socialstyrelsen säger i programmet Kaliber att det finns så många vårdcentraler att kontroller på var och en av dom bara skulle kunna ske var sjuttonde år. Det skulle alltså ta 17 år innan samma vårdcentral skulle kunna inspekteras igen.

Är det privata eller offentliga vårdinrättningar som står uppräknade?
Uteslutningsmetoden: en verksamhetschef i offentlig vård får inga ökade anslag att stoppa i egen ficka genom att fuska med patientstatistiken. Är detta toppen på ett isberg eller är det ”enskilda undantag” ? (som det så populärt heter i politiska debatter idag)

Revisioner i Stockholm 2011

APRIL: visade revisioner vid Nacka närsjukhus och Aleris i Handen att bolagen tagit betalt för vård de inte utfört.

MAJ: stängdes V.C Engelbrecktskliniken. En revision visade på ekonomiska oegentligheter och stora medicinska brister.

OKTOBER: dömdes en privatläkare i gamla stan till fyra års fängelse för att ha lurat till sig 7,7 miljoner kronor i skattepengar genom att ange att hon behandlade tumörer när hon i själva verket tog bort vårtor med laser.

NOVEMBER: stängde landstinget nya Järva V.C i Tensta. Enligt revisionen hade Vårdcentralen systematiskt fuskat med besöksregistreringen för att få mer betalt.

Hoppsan, det tycks som om jag ensam vädrar mina tankegångar, ingen respons. Nåväl, kontentan av vad jag vill säga är att privatiseringen har gått för fort och varit för ogenomtänkt, man skulle täckt upp alla tänkbara problem som kunde uppstå och som nu har uppstått, såsom utnyttjande av skattesystemet och ojusta affärer, innan man började.

Det går inte att vrida klockan tillbaka, så någon som har ett förslag hur få bort riskkapitalsbolag och skrupelfria ”bidragsfuskande” små privata vårdcentraler som bedriver ojuste konkurans mot små seriösa vårdcentraler?

Bitte Petersson · 16 juni 2012 kl. 18:46

Hallå, Lars Elinderson och Gunnar Högmark, samt ni tio som gillat inlägget, var tog ni vägen, jag möter inget motstånd, förhoppningsvis beror det på att vi nått konsensus över blockgränserna, hoppas det, att vi som individer ser problemen oavsett politisk tillhörighet, och att vi har kurrage att ifrågasätta samt objektivt analysera för amhällets bästa, eller?

DN i tvivelaktigt sällskap « No size fits all · 14 juni 2012 kl. 10:21

[…] det är därför de så desperat försöker angripa trovärdigheten hos dem som kritiserar DN:s journalistiskt undermåliga rapportering, för fakta kan de faktiskt inte bemöta. Hur gärna de än vill sälja […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.