Det nödvändiga förändringstrycket

Publicerat av Gunnar Hökmark den

SAS problem är ett uttryck både för svårare ekonomiska tider som vi ser slår in i form av varsel men också för det behov av reformer och konkurrens som även präglar svensk ekonomi. Det är bristen på omställning och förändring som leder till växande konkurrensproblem. SAS symboliserar ett europeiskt problem i form av ett stort statligt beroende och ett gammalt arv av byråkrati, struktur och för lite förändringstryck.

De som i vinsten ser ett hot mot kvalitet och kundernas nytta ser nu hur fel detta är. Det är inte för stora vinster som är problemet för SAS och dess kunder utan oförmågan att skapa vinst.

Mycket talar nog för att EU-kommissionen kommer att bevilja de danska, norska och svenska regeringarna rätten att utfärda garantier för banklån men det sker inte utan att det får en konkurrenssnedvridande effekt och därmed riskerar att motverka framtida konkurrenskraft i nordiska bolag. Desto viktigare då att reformtrycket och förändringskraven på bolaget ökar.

Och desto viktigare att svensk ekonomin och näringsliv kan fortsätta utveckla sig med forskning och utveckling så att svenska företag och företag i Sverige kan tillhöra vinnarna även i dåliga tider.

Kategorier: Blogg

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *