Det fransktyska toppmötet

Det fransktyska toppmötet mellan Merkel och Sarkozy mynnade ut i ett krav på att länder som bryter mot budgetreglerna ska kunna straffas. Så är det redan i dag med den nya stabilitetspakten. Och för det behövs ingen fördragsförändring, kanske är beskedet att det kan räcka med en protokollsskrivning mellan euroländerna, som man bjuder in andra till, ett tecken på att frågan om fördragsförändring inte framstår som så klok längre. Bra i så fall.

Men värt att minnas är att det var i somras Frankrike som var emot införandet av automatiska sanktioner. Och Frankrike skulle kunna göra något åt sitt budgetunderskott redan idag.

Kanske ser vi nu en växande insikt om att det är konkreta åtgärder som behövs nu, inte fördragsförändringar som kommer i framtiden.