Blogg

Demokrati handlar om verklighet

riksss
Kategorier: Blogg
Taggar: , , ,

DN-debatt artikeln om att var fjärde person mellan 18 och 29 gärna kan tänka sig diktatur toppas typiskt nog av en annan uppgift om att var femte kan tänka sig att sälja sin röst. Det är i sig ett uttryck för bristen av förståelse för proportioner vad gäller demokrati och diktatur. Att några eventuellt vill sälja sitt eget inflytande över samhället är stötande och alarmerande men inte lika illa som att en fjärdedel kan tänka sig eller acceptera att vi alla ska leva under demokratins förtryck.

I diktaturen förlorar vi inte bara vår rösträtt utan också friheten och den mänskliga värdigheten. Nu ska man alltid vara försiktig med siffror av detta slag och frågor kring vad människor kan tänka sig men det är likaväl ett uttryck för en liknöjdhet inför vad demokratin och diktaturen verkligen är. Demokratin är inte just bara rösträtten utan respekten för den enskilde och rätten till friheten. Diktaturen är föraktet för den enskilde och hans liv.

Det är en debatt som måste hållas levande också i politikens vardag och i synen på den enskildas rätt i samhälle och familj. Den enskilde medborgarens liv ska inte vara en funktion av den politiska maktens värderingar utan av hennes egna inom ramen för våra lagar och regler.

Och kanske är siffrorna också ett uttryck för det faktum att kan vi inte försvara demokratin där den förtrycks eller hotas kan vi heller inte försvara den här. Den frånvaro om demokratins ställning i arabvärlden som länge rådde drabbar demokratins ställning som ett överordnat värde. Liknöjdheten inför demokratins förfall i Ryssland och dess konsekvenser för vår del av världen är ett annat exempel. Och i Kina ser vi världens mäktigaste diktatur le väldigt lite debatt om dess omfattande och brutala förtryck, eller de globala konsekvenserna av en regim som internationellt agerar mot känsliga fri- och rättigheterna.

Problemet är att alltför många accepterar diktaturerna som en naturlig del i den globala världen utan att diskutera deras påverkan på människors liv och det internationella samfundet. Det är inget vi kan lasta just 18-29 åringar för.

Vi behöver förstå att demokrati är den värdering som formar vårt samhälle. Det handlar inte om någon teoretisk och inåtvänd debatt utan om vår förmåga att förstå hur ett samhälle förändras. Annars blir det det andra värderingar som förändrar vårt och andra samhällen.

Bloggar: Böhlmark, Kent Persson, Tokmoderaten, Anne-Marie Ekström.

7 Responses to Demokrati handlar om verklighet

 1. Per Kjellén says:

  Alla måste inse och erkänna, att demokrati är ett styrelseskick – inget mer.

  Styrelseskicket demokratis största värde ligger i att inom detta system kan olika politiska idéer verka,

  Marx började och vänstern har följt med i att förminska styrelseskicket demokratis värde genom att påstå att demokrati är en attityd till samhället och skall ta sig uttryck i t.ex. ekonomisk demokrati, social demokrati, skoldemokrati med mera med mera.

  Demokrati bygger på och kräver maktdelning mellan lagstiftande, dömande och verkställande makt. Det saknas totalt i svensk Författning. Statschefen skall ha sitt ämbete fastlagt i författningen och väljas av folket. Statschefen skall kontrollera demokratin och var ansvarig inför folket, inte inför ett parlament.

 2. Gunnar Hökmark är Moderat. Gunnar Hökmark sitter och ordbajsar på sin blogg om demokrati och bla bla samtidigt som partiet erhåller hemliga “donationer” om 80 miljoner kronor som går till partiet. På vilket sätt är det demokratiskt? Allt går att köpas för pengar Gunnar, så även du och vad som gör dig bättre än de ungdomar som av någon outgrundlig anledning kan tänka sig diktatur vet jag inte…

  Och är det inte så att ni har köpt er till röster genom alla jobbskatteavdrag?

 3. Pingback: Frihet, ledighet och möjligheter. » Fredrik och hans Sollentuna -

 4. Läs gärna min

  http://fredrik.vartsollentuna.se/2011/06/03/frihet-ledighet-och-mojligheter/

  Demokrati går inte att köpa för pengar.
  Skön himmelsfärdshelg!

  /Fredrik

 5. Pingback: Hur mycket är demokratin värd? — Mikael Persson

 6. Jerry says:

  Unga svenskar tycker om att Sverige skall vara odemokratiskt och styras av en diktatorisk ledare.

  I Tunisien, Egypten, Jemen, Libyen, Syrien och inte att glömma Iran, kämpar och dör den unga generationen för rösträtt och demokrati.
  Nu undrar jag vilka av dessa “Mer än var fjärde ung svenskar..”är och om de stödjer det så kallade arabiska våren, men vill ha en diktatorisk Sverige?

 7. Sara S says:

  Jag är relativt ung, närmare bestämt 24. Någon diktatur vill jag sannerligen inte ha, inte till något pris. Men jag tror att vi bör göra oss av med dagens fossiliserade partisystem, som i realiteten är ett tomt skal som står kvar därför att det stöttas på konstlad väg, genom mediamonopolism, journalistik, parti- och presstöd. Och förstås genom att inga andra än politiska partier har rätt att bedriva politik.

  Demokrati kan över huvud taget inte vara någonting vi överlåter till en kår av professionella yrkesutövare. Redan Aristoteles visste att demokrati är deltagande demokrati, när vanligt folk har och utövar makten. Valdemokrati å andra sidan är det samma som aristokrati.

  Det talas så otroligt mycket om demokrati, men ordet har blivit en kliché. I våra vardagliga liv, i förhållande till myndigheter och arbetsgivare så är vi närmast slavar som förväntas lyda och aldrig ifrågasätta.

  Jag upplever inte att jag är en medlem i min kommun på samma villkor som politiker och tjänstemän. Jag upplever att det finns en tydlig maktrelation, där jag är underordnad. Det är inte demokratiskt.

  Samma sak fast ännu värre på arbetsplatserna. Där är jag närmast helt maktlös. Kapitalisten sätter upp målen, chefen gör order och vi som jobbar lyder. Halva vår vakna tid lever vi alltså i en renodlad diktatur där andra har makten att befalla över våra kroppar, hur kan detta vara förenligt med ett demokratiskt samhälle?

  Vad är en demokrati som nästan helt saknar förankring i den vardag där människorna trots allt befinner sig?

  Kan demokrati verkligen vara lika med en symbolisk ritual som tar plats vart fjärde år? En sådan ”demokrati” syftar snarare till att ge folklig legitimitet åt makthavarna. ”All makt utgår från folket” lyder grundlagens första paragraf. Det är träffande. Makten går från folket ut, men vart går den hän? Inte tillbaka till folket i alla fall. ”Demokratin” är då ett fiffigt sätt att suga ut makten från folket.

  Riktig demokrati måste innebära att vi, folket underifrån utövar makt som trycker undan den makt som utövas av eliterna ovan (stater, chefer, kapitalister osv).

  Demokrati handlar inte om formella procedurer, det handlar om makt i vardagen och över samhället.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *