Veckorapport från Blackpool och Bryssel

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 40 2007-10-05 Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I det konstitutionella utskottet har ett betänkande om mandatfördelningen i parlamentet antagits. Gunnar Hökmark har deltagit i förhandlingarna och den uppgörelse som – med all sannolikhet – kommer att gå vidare till rådet, efter behandling i plenum, Läs mer…

Veckorapport v 37 om telekom, insättningsgaranti och konkurrens

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 37 2007-09-14 Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I medborgerliga utskottet behandlades en rapport som betonar vikten och nödvändigheten av en ökad framtida arbetskraftsinvandring till EU med anledning av befolkningsminskning i EU. I andra rapporter avhandlades olaga invandring. Och så tycker parlamentets miljöutskott att regler Läs mer…

Veckorapport v 36 om nya skärmar, bättre lagstiftning med mera

Veckorapport Europaparlamentet[Marker] Vecka: 36 2007-09-07 Europaparlamentet har i veckan haft höstens första session i Strasbourg. En rapport om bättre lagstiftning behandlades, där Gunnar Hökmark, i det ekonomiska utskottet, fått igenom en rad olika förslag som konkret ska bidra till regelförenklingar. Dessutom antogs en resolution om vätskor ombord på flygplan. Parlamentet Läs mer…

Veckorapport v 23 Från Studenter till Bryssel

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 23 2007-06-08 Europaparlamentet har i veckan haft utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel. Under minisessionen debatterades den konstitutionella processen, inför EU-toppmötet den 21-22 juni. Det ekonomiska utskottet antog ett yttrande från Gunnar Hökmark om bättre lagstiftning, med förenklade regler för företag och enklare kontakter mellan kommissionen Läs mer…

Från Strasbourg och Mölle, med mindre priskonkurrens i spåren

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 25 2007-05-21 Europaparlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. I behandlingen av ett betänkande om hälsotjänster på den inre marknaden, med Charlotte Cederschiöld som skuggrapportör för EPP-ED, försvarades de rättigheter patienter fått att söka vård i andra länder än sina hemländer. Som väntat införde parlamentet prisreglering Läs mer…

Veckorapport v 18 i Bryssel, Portugal och om bredbandspolitik

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 18 2007-05-04 Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. Gunnar Hökmarks rapport om en europeisk bredbandsstrategi har antagits i industriutskottet. Bland annat uppmanas kommissionen att förbättra och förtydliga riktlinjer om stöd och medlemsstaterna uppmanas att samarbeta närmare i förvaltningen av radiofrekvenserna för att främja trådlös och Läs mer…