Veckorapport v 11 om 50 års firande, elmarknad, digitala dividenden med mera

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 11 2008-03-14 Europaparlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. I plenum behandlades bland annat en så kallad hälsokontroll av jordbrukspolitiken. Moderaterna röstade mot betänkandet, som inte var tillräckligt marknadsorienterat och saknade ambition att minska kostnaderna för jordbrukspolitiken. Gunnar Hökmark lämnade under veckan in ändringsförslag till industriutskottets Läs mer…

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 4   2008-01-25   Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I utskottet för sociala frågor och sysselsättning behandlades ett betänkande om Europas demografiproblem, med förslag om förmögenhetsbeskattning som lösning på problemet. Rapporten röstades genom av socialister och liberaler. I transportutskottet röstade samma partigrupperingar emot förenklade Läs mer…

Veckorapport v 48 Möten med afghaner, Istanbuls centre, portugisiska studenter och västsvenskar

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 48 2007-11-30 Europaparlamentet har i veckan haft utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel. I ett ärende om flexicurity röstade de svenska socialdemokraterna, som enda svenska ledamöter, för ändringsförslag från vänstergruppen som innebär att EU ska stifta lagar som styr den svenska arbetsmarknaden. Bland annat vill socialdemokraterna Läs mer…

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2007-11-26

ett seminarium om den nya telekomlastiftningen som jag arrangerar tillsammans med de nya konkurrenterna på telemarknaden, en session om den nya försäkringslagstiftningen, några träffar med europeiska energiföretag, paneldebatt med ett portugisiskt universitets Brysselprogram, diskussioner med staden Istanbuls företrädare om denna stads aktiviteter för att lyfta fram det europeiska kulturarvet, vilket Läs mer…