Opening speech at the Fiber-to-the-Home conference, London

”First of all, new services, innovations and information flows must grow, flourish and create economic growth without being dependent on technological speeds and capacities of the past.

Secondly, Europe needs to raise its game and ambitions if we are going to reap the benefits of the new digital revolution.

Thirdly, Europe must talk less about megabytes and more about gigabytes.”

(mer…)

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark om EU-kommissionens förslag till finansiell transaktionsskatt

– En skatt på finansiella transaktioner är enligt alla bedömare, inklusive EU-kommissionen, negativ för tillväxten. Transaktionsskatten kommer därmed knappast hjälpa Europa till tillväxt. Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet och viceordförande för dess största partigrupp, EPP-gruppen, sedan EU-kommissionen idag presenterat sitt nya förslag till en skatt på finansiella transaktioner Läs mer…