Gunnar Hökmark ställer Maltas regerigen till svars för problemen med penningtvätt och ekonomisk brottslighet

Malta har sedan en tid tillbaka problem med penningtvätt. Journalisten Daphne Caruana Galizia rapporterade om detta innan hon blev mördad. Daphne rapporterade bland annat om ett företag vid namn 17 Black som påstås ha gjort utbetalningar till maltesiska politiker. I Europaparlamentet undersöker det tillfälliga utskottet mot ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och Läs mer…

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark om revisionsrättens kritik mot EFSI: ”Rapporten visar på stora brister i Kommissionens flaggskeppsprojekt”

”Den kritik som Europeiska revisionsrätten framför är kritik som även jag framfört mot EFSI. Det är välkommet att fler nu pekar på bristerna med EFSI. Det var på grund av denna kritik som vi i Moderaterna valde att rösta mot en förlängning av EFSI medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att Läs mer…

Gunnar Hökmarks förslag för att stärka tillväxt och konkurrenskraft i Europa

Europaparlamentet behandlar just nu den årliga tillväxtöversikten. Det är en rapport som beskriver läget för den europeiska ekonomin och vad som behöver göras för att stärka tillväxt och konkurrenskraft. Gunnar Hökmarks förslag för tillväxt och konkurrenskraft: Det behövs strukturreformer i alla medlemsländer för att stärka tillväxt och konkurrenskraft, Det visar Läs mer…

Pressmeddelande: Socialdemokraterna i Europaparlamentet vill ge EU mer makt över skattepolitiken

Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet välkomnar Kommissionens förslag om att upphäva kravet på enhällighet i Rådet vid beslut i skattefrågor. Det skulle leda till att ett antal stora medlemsländer kan införa ny beskattning som kan skada mindre exportberoende länder som Sverige. ”Det är anmärkningsvärt att den socialdemokratiska gruppen vill ge Läs mer…

EUs finansministrar godkänner ny banklagstiftning: ”Det här innebär att riskerna i det finansiella systemet reduceras”

”Beslutet om ny bankkrislagstiftning är ett väldigt viktigt steg i färdigställandet av Bankunionen. Överenskommelsen kommer innebära att riskerna i det finansiella systemet reduceras men också att Bankunionen kan färdigställas.”, säger Gunnar Hökmark, ansvarig förhandlare i Europaparlamentet. EU:s finansministrar har godkänt överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Rådet om förändringar i bankkrisdirektivet. Det Läs mer…