Resolution om slutsatserna av G20-mötet

logog20new1Efter förhandlingar enades europaparlamentets tre största partigrupper under veckan i Strasbourg om en gemensam resolution kring de slutsatser som G20-länderna nådde i London tidigare. Gunnar Hökmark, som varit ansvarig i arbetet för EPP-ED, fick igenom en rad av sina krav som bl.a. innehåller ett tydligt fördömande av protektionistiska åtgärder och olika förslag för att få igång kreditmarknaderna.

(mer…)

Skåne kan bli ett kraftfält för europeisk forskning

Skåne kan bli ett kraftfält för europeisk forskning. Med de europeiska investeringar som förhoppningsvis kan komma till Lund kan hela det skånska forskningssamhället bli en central del av det europeiska forskningssamarbetet. EU bör dubbla sina forskningsanslag samtidigt med att jordbrukpolitikens avregleras. Då kan det skånska jordbruket utvecklas utan hindrande regleringar samtidigt som forskning kan bli en ny skånsk basnäring.

”Gränslös sjukvård” – artikel i Svenska Dagbladet

”Möjligheten finns redan för människor inom EU att söka vård i andra länder inom unionen. Ett europeiskt patientrörlighetsdirektiv skulle klargöra rättsläget ytterligare och befästa patienternas rätt till planerad vård i andra EU-länder. Men Socialdemokraterna har hittills kämpat emot”, skriver moderaterna Gunnar Hökmark och Catharina Elmsäter-Svärd som hoppas på ändring.

Ja till Gunnar Hökmarks krav på krispolitiken

– Majoriteten har istället röstat för mina förslag om att prioritera åtgärder för att få i gång det europeiska banksystemet. Det betyder till exempel att medlemsstaterna får möjligheten att utfärda sådana bankgarantier som användes i Sverige i början av 1990-talet. Då säkrar vi transaktioner mellan banker utan att subventionera varken ägarna eller affärsverksamheten, betonar Gunnar Hökmark.

(mer…)