Category Archives: Startsida

Kommentar till de nordiska och baltiska finansministrarnas syn på eurosamarbetets utveckling

De nordiska och baltiska ländernas regeringar har format bra utgångspunkter för hur eurosamarbetet bör utvecklas. Deras gemensamma ståndpunkter visar också att Sverige tillsammans med närstående länder kan spela en viktig roll för att utveckla EU och fokusera på de reformer … Continue reading

Posted in Allmänt, budgetpolitik, Europa, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark om EUs regler för screening av utländska investeringar

Kommissionen har lagt ett förslag som ska underlätta för samarbete mellan medlemsländer och Kommissionen i arbetet med att screena utländska investeringar som kan utgöra ett säkerhetshot. Förslaget ska ses i ljuset av bland annat ryska och kinesiska investeringar i infrastruktur … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmarks förslag för en stabil och konkurrenskraftig europeisk banksektor

Gunnar Hökmark har föreslagit ändringar till EUs kapitaltäckningsdirektiv. Det övergripande målet med Hökmarks ändringar är en europeisk banksektor som är stabil, välfungerande och inte överreglerad. Baselkomitteen föreslår ett ”leverage ratio” för GSII:s (globalt systemviktiga banker) men inte för OSII:s (andra … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Hökmark får pris av Förintelsens överlevande – intervju i DN

EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) fick ta emot ett pris för sitt hängivna arbete mot antisemitism och rasism vid minnesstunden för Förintelsen. – Jag känner mig hedrad och rörd, det här är den finaste utmärkelse man kan få, säger Gunnar Hökmark. … Continue reading

Posted in Allmänt, Startsida | Leave a comment

Plenary speech on the Estonian Presidency

“We all have every reason to congratulate Estonia, the Estonian government and all Estonian citizens for what they have contributed in the European Union during the Estonian Presidency. Not only for what they have achieved, but also for what they … Continue reading

Posted in Allmänt, Anförande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark om läget för den europeiska ekonomin

Kommissionen har nyligen presenterat sin årliga tillväxtöversyn. Här ger Kommissionen en bild över läget för europeisk ekonomi och föreslår vad som behöver göras på nationell och europeisk nivå för att stärka tillväxten i EU. Kommissionen konstaterar att den europeiska ekonomin … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark presenterar förslag till ny banklagstiftning

Gunnar Hökmark har i Europaparlamentets ekonomiutskott presenterat sina förslag till ny banklagstiftning. Lagstiftningen innebär förändringar i den nuvarande bankrislagstiftningen (BRRD). Bland annat ska den internationella standarden om förlustabsorberingskapacitet (TLAC) införas i europeisk lagstiftning. Under sammanträdet i ekonomiutskottet underströk Hökmark varför … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark kritisk till Kommissionens förslag om EMU-samarbetet

Idag har Kommissionen presenterat förslag för att fördjupa och stärka EMU-samarbetet. Förslagen innebär dels att det inrättas en Europeisk monetär fond, likt IMF, att det inrättas en finansminister för Eurozonen som samt att det skapas en egen budget för Eurozonen. … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment