Category Archives: Startsida

Det här är en kamp för demokrati och frihet – anförande i plenum

Gunnar Hökmarks anförande i plenum om stärkande av EU:s motståndskraft mot utländska aktörers inflytande under den kommande valet till Europaparlamentet.  

Posted in Allmänt, Anförande, Startsida | Leave a comment

Pressmeddelande: Stort steg mot en fördjupad europeisk energimarknad

Idag tog Europaparlamentet ett stort steg mot en fördjupad europeisk energimarknad, med mer gränsöverskridande handel, konkurrens, friare prisbildning och utfasade subventioner, minskat beroende av enskilda länder och enskilda energislag, liksom en sammanhållen klimatpolitik. Europaparlamentet röstade med bred majoritet för överenskommelsen … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Vad skandalen i SSU säger om Socialdemokraterna – artikel i Dagens Samhälle

Socialdemokraterna har aldrig varit ett parti som präglas av extremism, och det bör understrykas, men tyvärr har man i fallet Malmö visat att man av identitetspolitiska skäl inte klarar att hålla rent mot antisemitism och homofobi. Det mest häpnadsväckande i … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Slå vakt om demokratiskt Europa – krönika i Norrköping Tidningar

I dagarna uppmärksammas att det är 100 år sedan första världskrigets slut. Den verklighet som Europa stod inför då präglades av blodiga krig, skyttegravar och nationsrivaliteter. Denna verklighet har nu ersatts av ett demokratiskt och enat Europa från väst till … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika, Startsida | Leave a comment

Man kan inte omdefiniera riksdagen – intervju i Svenska Dagbladet

Gunnar Hökmark lämnar Europaparlamentet efter 14 år och manar de borgerliga i Sverige till bättre självförtroende. Du meddelade förra helgen att du inte står till förfogande i nästa val till Europaparlamentet. Varför? – Någon gång ska man sluta. Jag tycker … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Genom samarbete hittar Europa sin väg framåt – slutreplik i Nerikes Allehanda

I diskussionen om Europa måste vi kunna hålla två tankar i huvudet. Det är sannerligen inte så att Europeiska unionen löser alla problem. Däremot får vi genom EU en möjlighet att genomföra politiken som vi annars inte hade haft. Det … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Konkurrenspolitiken ska utveckla den inre marknaden: Gunnar Hökmarks förslag om EUs konkurrenspolitik

Gunnar Hökmark är ansvarig förhandlare från EPP för årets rapport om EUs konkurrenspolitik. Hökmark har lagt ett antal förslag för hur han vill att EUs konkurrenspolitik ska utvecklas. Hökmarks förslag: Det är centralt att konkurrenslagstiftningen syftar till att värna den … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

När Kina vill öka sin makt, behöver vi stödja demokrati i Afrika – anförande i plenum

Gunnar Hökmarks anförande i plenum den 24 oktober 2018 i debatt om slutsatserna från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2018

Posted in Anförande, Startsida | Leave a comment