Category Archives: Startsida

Gunnar Hökmark lägger förslag för att stärka eurozonens ekonomi

Europaparlamentet tar varje år fram en rapport med förslag för hur eurozonens ekonomi kan stärkas. Denna rapport förhandlas just nu i parlamentet och Gunnar Hökmark har lagt en rad förslag som han kommer söka stöd för. Gunnar Hökmark föreslår: Att … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Kommissionen drar tillbaka lagförslag om bankstrukturreform

Gunnar Hökmark har ansvarat för bankstrukturreformen som presenterades av Kommissionen för ett antal år sedan med syfte att tvinga fram en separation av affärsbankers trading- och investment-verksamhet från traditionell insättningsverksamhet. Förslaget kom efter finanskrisen för att hantera de risker som … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Proposal from Gunnar Hökmark on new banking legislation approved by ECON committee in European Parliament

MEPs agreed on a roadmap for banks to deal with losses, by ensuring that they hold enough capital and debt not to need taxpayer bailouts and defining conditions for remedial measures. Rapporteur Gunnar Hökmark (EPP, SE), said: “By introducing TLAC … Continue reading

Posted in Allmänt, English, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Pressmeddelande: Hökmarks förslag till ny banklagstiftning antagen i Europaparlamentet

Gunnar Hökmark har varit Europaparlamentets ansvariga rapportör för EUs nya banklagstiftning som innebär förändringar i bankkrislagstiftningen. Den nya lagstiftningen innebär att de internationella reglerna om total loss absorbing capacity (TLAC) ska införas. Europarlamentets ekonomiutskott har nu röstat för Gunnar Hökmarks … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark blir EPP-ansvarig för rapport om konkurrenspolitik

Europaparlamentet tar varje år fram en rapport om EUs konkurrenspolitik och statsstödsfrågor. Rapporten ger synpunkter på det arbete som Kommissionen bedriver och förslag för hur EUs konkurrenspolitik borde förändras. Gunnar Hökmark blir nu EPP-gruppens ansvariga förhandlare för 2018 års rapport … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Kommentar till de nordiska och baltiska finansministrarnas syn på eurosamarbetets utveckling

De nordiska och baltiska ländernas regeringar har format bra utgångspunkter för hur eurosamarbetet bör utvecklas. Deras gemensamma ståndpunkter visar också att Sverige tillsammans med närstående länder kan spela en viktig roll för att utveckla EU och fokusera på de reformer … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark om EUs regler för screening av utländska investeringar

Kommissionen har lagt ett förslag som ska underlätta för samarbete mellan medlemsländer och Kommissionen i arbetet med att screena utländska investeringar som kan utgöra ett säkerhetshot. Förslaget ska ses i ljuset av bland annat ryska och kinesiska investeringar i infrastruktur … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmarks förslag för en stabil och konkurrenskraftig europeisk banksektor

Gunnar Hökmark har föreslagit ändringar till EUs kapitaltäckningsdirektiv. Det övergripande målet med Hökmarks ändringar är en europeisk banksektor som är stabil, välfungerande och inte överreglerad. Baselkomitteen föreslår ett ”leverage ratio” för GSII:s (globalt systemviktiga banker) men inte för OSII:s (andra … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment