Gunnar Hökmark blir ansvarig inom EPP-gruppen för lagstiftning om frigörandet av 700 Mhz- bandet för mobilt bredband

Gunnar Hökmark välkomnade nyligen EU- kommissionens förslag om frigörandet av frekvensbandet 470-790 MHz för mobilt bredband inom hela EU. Gunnar Hökmark har nu blivit utsedd av EPP-gruppen att leda arbetet med 700 MHz-bandet i EU- parlamentet. –     För mig är det viktigt att vi nu frigör spektrum och möjliggör användningen av frekvenser på ett Läs mer…