Category Archives: Rapport

Ny rapport om EUs konkurrenspolitik antagen: “Tydlig signal om behovet av konkurrens”

”Det här är en tydlig signal om att det behövs mer, inte mindre, konkurrens i EU. Kommissionen måste våga öppna upp för innovation och konkurrens inte minste på den digitala inre marknaden”, säger Gunnar Hökmark. Europaparlamentets ekonomiutskott har röstat för … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Rapport, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmarks rapport om säkerheten i Östliga partnerskapsländerna

Gunnar Hökmarks rapport om säkerheten i Östliga partnerskapsländerna och vad EU kan göra, som antogs under Euronest parlamentariska församling, finns nedan att läsa i sin helhet:   Security challenges in the Eastern Partnership countries and enhancing the role of the … Continue reading

Posted in Allmänt, English, Euronest, Rapport | Leave a comment

Security challenges in the Eastern Partnership countries – Euronest draft report

Gunnar Hökmark är Europaparlamentets rapportör i Euronest parlamentariska församling för en kommande rapport om säkerhetsutmaningar i Östra Partnerskapsländerna och EU:s roll i att addressera dessa. Rapporten tar sin utgångspunkt i att bygga fria och suveräna samhällen som en förutsättning för … Continue reading

Posted in Allmänt, English, Rapport | Leave a comment

Security challenges in the Eastern Partnership countries – Euronest working document

Gunnar Hökmark is the EP rapporteur of the Euronest report Security challenges in the Eastern Partnership countries and enhancing the role of the EU in addressing them.  This text is the working document which was discussed in Tbilisi 12 February 2018. … Continue reading

Posted in Allmänt, English, Rapport | Leave a comment

Hökmark får stort stöd för sin rapport om den ekonomiska politiken

I veckan antog ekonomiutskottet i Europaparlamentet Gunnar Hökmarks rapport om den ekonomiska politiken i EU. Han fick stort stöd sina förslag om behovet av strukturreformer och ansvarsfull budgetpolitik. I rapporten föreslås: Att budgetreglerna, stabilitets- och tillväxtpakten, måste implementeras och följas … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Rapport, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark presenterar rapport med förslag för att stärka europeisk tillväxt

Gunnar Hökmark är ansvarig för Europaparlamentets rapport om utvärderingen av den europeiska ekonomin. Rapporten är en del av European Semester-processen som handlar om att koordinera budgetpolitik och ekonomisk politik i EU. I det här skedet ger Europaparlamentet och Kommissionen rekommendationer … Continue reading

Posted in Allmänt, Rapport, Startsida | Leave a comment

Utan budgetstabilitet ingen tillväxt

I samband med Europaparlamentets arbete för att följa upp finanspolitiken i de olika medlemsstaterna lade Gunnar Hökmark idag flera olika förslag i vilka han understryker vikten av fortsatt budgetförstärkning i de medlemsländer som dras med mycket stora underskott och hög … Continue reading

Posted in Allmänt, Rapport, Startsida, Tillvaxt | 1 Comment

Gunnar Hökmark’s draft report on bank crisis management now published

Attached you can find Gunnar Hokmarks draft report on the recovery and resolution directive (“bank crisis management”). His key message is that banks, like all other companies, must also face the risk of bankruptcy if their owners or managers make … Continue reading

Posted in Artikel, English, Rapport, Startsida | Leave a comment