Pressmeddelande: Gunnar Hökmark uppmanar till Magnitskijlagstiftning i EU mot rysk penningtvätt

Gunnar Hökmark uppmanar EU att införa Magnitskijlagstiftning på en gemensam pressträff med Bill Browder, initiativtagare till Magnitskijlagen. – Rysk finansiell krigföring är ett direkt hot mot Europas säkerhet. Genom en Magnitskijlag kan EU frysa tillgångar och visum för personer som begått människorättsbrott och försöker smuggla ut svarta pengar genom europeiska Läs mer…

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark om revisionsrättens kritik mot EFSI: ”Rapporten visar på stora brister i Kommissionens flaggskeppsprojekt”

”Den kritik som Europeiska revisionsrätten framför är kritik som även jag framfört mot EFSI. Det är välkommet att fler nu pekar på bristerna med EFSI. Det var på grund av denna kritik som vi i Moderaterna valde att rösta mot en förlängning av EFSI medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att Läs mer…

Pressmeddelande: EU:s utveckling kan inte drivas av två länder. Så här borde regeringen agera.

Frankrike och Tyskland undertecknar i dag det så kallade Aachen-avtalet för närmre samarbete mellan de två länderna. ”Aachen-avtalet är ett uttryck för en genuin vilja mellan de två länderna att samarbeta närmre, men också att leda EU-samarbetets utveckling. Europeisk politik kan inte utformas mellan två stater. EU-samarbetet ska vi forma Läs mer…

Pressmeddelande: Socialdemokraterna i Europaparlamentet vill ge EU mer makt över skattepolitiken

Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet välkomnar Kommissionens förslag om att upphäva kravet på enhällighet i Rådet vid beslut i skattefrågor. Det skulle leda till att ett antal stora medlemsländer kan införa ny beskattning som kan skada mindre exportberoende länder som Sverige. ”Det är anmärkningsvärt att den socialdemokratiska gruppen vill ge Läs mer…

EUs finansministrar godkänner ny banklagstiftning: ”Det här innebär att riskerna i det finansiella systemet reduceras”

”Beslutet om ny bankkrislagstiftning är ett väldigt viktigt steg i färdigställandet av Bankunionen. Överenskommelsen kommer innebära att riskerna i det finansiella systemet reduceras men också att Bankunionen kan färdigställas.”, säger Gunnar Hökmark, ansvarig förhandlare i Europaparlamentet. EU:s finansministrar har godkänt överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Rådet om förändringar i bankkrisdirektivet. Det Läs mer…