Pressmeddelande: Eurozonen behöver reformer, inte nya strukturer och budgetar

Eurozonen behöver reformer, inte nya strukturer och budgetar. Kommissionen fokuserar på fel åtgärder för att öka stabiliteten och tillväxten i eurozonen”, säger Gunnar Hökmark. ”Kommissionen undviker de uppenbara problemen. Många av eurozonens medlemsländer har låg tillväxt och svag konkurrenskraft. Dessutom har många medlemsländer stora budgetunderskott och följer inte de gemensamma Läs mer…

Gunnar Hökmark ställer Maltas regerigen till svars för problemen med penningtvätt och ekonomisk brottslighet

Malta har sedan en tid tillbaka problem med penningtvätt. Journalisten Daphne Caruana Galizia rapporterade om detta innan hon blev mördad. Daphne rapporterade bland annat om ett företag vid namn 17 Black som påstås ha gjort utbetalningar till maltesiska politiker. I Europaparlamentet undersöker det tillfälliga utskottet mot ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och Läs mer…

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark uppmanar till Magnitskijlagstiftning i EU mot rysk penningtvätt

Gunnar Hökmark uppmanar EU att införa Magnitskijlagstiftning på en gemensam pressträff med Bill Browder, initiativtagare till Magnitskijlagen. – Rysk finansiell krigföring är ett direkt hot mot Europas säkerhet. Genom en Magnitskijlag kan EU frysa tillgångar och visum för personer som begått människorättsbrott och försöker smuggla ut svarta pengar genom europeiska Läs mer…