Category Archives: Pressmeddelande

Gunnar Hökmark: Vi kommer nu att kunna surfa och resa fritt i EU

Pressmeddelande 2017-04-06 I dag har Europarlamentet beslutat om att begränsa grossistpriserna på roamingmarknaderna. Överenskommelsen är tänkt att bidra till att konsumentpriserna kan avskaffas från och med 15 juni i år. “Vi kommer nu att kunna surfa och resa fritt i … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Pressmeddelanen | Leave a comment

Gunnar Hökmark: så sprider vi den svenska FinTech-framgången i hela EU

Europaparlamentet tar just nu fram förslag för att förbättra förutsättningarna för nya företag som erbjuder finansiella tjänster i EU, det som kallas för FinTech-företag. Sverige är ett stort land när det kommer till FinTech, med många framgångsrika start ups. Just … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande | Leave a comment

Gunnar Hökmark: Ett starkt Europa behöver agera starkt

Pressmeddelande 2017-03-01 Europas frihet, säkerhet och välstånd är beroende av ett starkt EU. Det kräver en stark sammanhållning av EU och dess medlemsstater där varje medlemsstat sluter upp bakom de lagar och regler vi genomför. Det kräver respekt för varje … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark: stoppa förslaget om en transaktionsskatt

Förslaget om en transaktionsskatt har under veckans diskuterats i Europaparlamentet. Gunnar Hökmark var tydlig i debatten: Beskattning är en nationell kompetens, Europa är redan den del av världen som har högst skattetryck, En transaktionsskatt skapar inga nya pengar, den försvårar istället … Continue reading

Posted in Allmänt, Anförande, Pressmeddelande, Pressmeddelanen, Startsida | Leave a comment

Europaparlamentet har antagit en färdplan för ett nytt momssystem

Idag har Europaparlamentet antagit sin färdplan för ett nytt momssystem med enklare regler och färre undantag. Gunnar Hökmark fick stöd för en rad förslag som nu antagits av Europaparlamentet och som Kommissionen kommer beakta när de lägger fram lagförslag för … Continue reading

Posted in Ändringsförslag, ej startsida, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Finansiella tjänster kräver gemensam marknad – Sverige måste införa bolånedirektivet

Pressmeddelande 22-11-2016 Finansiella tjänster kräver gemensam marknad – Sverige måste införa bolånedirektivet I dag har Europaparlamentet röstat för Kommissionens grönbok för finansiella tjänster. Detta ska följas av lagstiftning för att förenkla för företag att erbjuda finansiella tjänster i övriga EU-länder … Continue reading

Posted in ej startsida, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

EU går framåt med utvecklingen av 5G – Sverige riskerar att halka efter

Pressmeddelande 2016-11-10 EU går framåt med utvecklingen av 5G – Sverige riskerar att halka efter Beslutet är ett viktigt steg framåt för den Europeiska utbyggnaden av 5G och det sätter nu press på den svenska regeringen att ompröva förra veckans … Continue reading

Posted in Pressmeddelande, Pressmeddelanen | Leave a comment

Gunnar Hökmark är med och förändrar EUs momssystem

Idag har ekonomiutskottet i Europaparlamentet röstat för en rapport med förslag för hur ett nytt momssystem i EU bör utformas. Nya regler och lagar för moms kommer nu tas fram och beslutas om de kommande åren. Ett modern och rättvist … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment