Pressmeddelande: Eurozonen behöver reformer, inte nya strukturer och budgetar

Eurozonen behöver reformer, inte nya strukturer och budgetar. Kommissionen fokuserar på fel åtgärder för att öka stabiliteten och tillväxten i eurozonen”, säger Gunnar Hökmark. ”Kommissionen undviker de uppenbara problemen. Många av eurozonens medlemsländer har låg tillväxt och svag konkurrenskraft. Dessutom har många medlemsländer stora budgetunderskott och följer inte de gemensamma Läs mer…

Risk reducing package adopted in EP

“The adoption of this legislation in the European Parliament is a very important step in the completion of the Banking Union. The new requirements will reduce risks in the financial system but on the same time, we managed to secure that banks can play an active role in financing investments Läs mer…

Gunnar Hökmark ställer Maltas regerigen till svars för problemen med penningtvätt och ekonomisk brottslighet

Malta har sedan en tid tillbaka problem med penningtvätt. Journalisten Daphne Caruana Galizia rapporterade om detta innan hon blev mördad. Daphne rapporterade bland annat om ett företag vid namn 17 Black som påstås ha gjort utbetalningar till maltesiska politiker. I Europaparlamentet undersöker det tillfälliga utskottet mot ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och Läs mer…