Category Archives: Pressmeddelande

Pressmeddelande: Moderaterna röstar nej till digital skatt

 Moderaterna röstar nej till förslaget om en skatt på digitala företag ”En digital skatt vid sidan om all annan beskattning inför en helt ny logik när det kommer till beskattning. Förslaget kommer underminera skattebasen i mindre medlemsländer, hindra utvecklingen av … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

EUs finansministrar godkänner ny banklagstiftning: “Det här innebär att riskerna i det finansiella systemet reduceras”

”Beslutet om ny bankkrislagstiftning är ett väldigt viktigt steg i färdigställandet av Bankunionen. Överenskommelsen kommer innebära att riskerna i det finansiella systemet reduceras men också att Bankunionen kan färdigställas.”, säger Gunnar Hökmark, ansvarig förhandlare i Europaparlamentet. EU:s finansministrar har godkänt … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Council endorses banking package: “This is important in order to complete Banking Union”

“This is a very important step in order to reduce risks in the financial system but also to complete the Banking Union. The agreement is balanced as it sets requirements on banks but on the same time also ensuring that … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Ny rapport om EUs konkurrenspolitik antagen: “Tydlig signal om behovet av konkurrens”

”Det här är en tydlig signal om att det behövs mer, inte mindre, konkurrens i EU. Kommissionen måste våga öppna upp för innovation och konkurrens inte minste på den digitala inre marknaden”, säger Gunnar Hökmark. Europaparlamentets ekonomiutskott har röstat för … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Rapport, Startsida | Leave a comment

Provisional deal reached on the resolution part of the RRM-package

“Last night’s deal on BRRD is a very important step in the completion of the Banking Union. It will reduce risks in the financial system but also facilitate for the Banking Union by a decision on the backstop and on … Continue reading

Posted in Allmänt, English, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Pressmeddelande: Stort steg mot en fördjupad europeisk energimarknad

Idag tog Europaparlamentet ett stort steg mot en fördjupad europeisk energimarknad, med mer gränsöverskridande handel, konkurrens, friare prisbildning och utfasade subventioner, minskat beroende av enskilda länder och enskilda energislag, liksom en sammanhållen klimatpolitik. Europaparlamentet röstade med bred majoritet för överenskommelsen … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Konkurrenspolitiken ska utveckla den inre marknaden: Gunnar Hökmarks förslag om EUs konkurrenspolitik

Gunnar Hökmark är ansvarig förhandlare från EPP för årets rapport om EUs konkurrenspolitik. Hökmark har lagt ett antal förslag för hur han vill att EUs konkurrenspolitik ska utvecklas. Hökmarks förslag: Det är centralt att konkurrenslagstiftningen syftar till att värna den … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark säger nej till förslaget om en skatt på digitala företag

Kommissionen har presenterat ett förslag som innebär att stora digitala företag med verksamhet i EU ska betala en större andel av sin skatt i de länder där användarna finns. Förespråkarna hävdar att de digital företagen betalar för lite skatt i … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment