Category Archives: Pressmeddelande

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark säger nej till förslaget om en skatt på digitala företag

Kommissionen har presenterat ett förslag som innebär att stora digitala företag med verksamhet i EU ska betala en större andel av sin skatt i de länder där användarna finns. Förespråkarna hävdar att de digital företagen betalar för lite skatt i … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark proposes to reject the digital services tax

The Commission has launched a proposal of a digital services tax. Gunnar Hökmark has proposed to reject the proposal from Commission. “This proposal on digital taxation demonstrates a completely new logic of taxation. Such a taxation will undermine the tax … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Pressmeddelande: Nya momsregler – nu kan Sverige sänka momsen på e-böcker

Efter beslut i Europaparlamentet och Rådet kommer det nu bli möjligt för Sverige och EUs övriga medlemsländer att sänka momsen på e-böcker och nättidningar. De nya reglerna innebär att medlemsländer får större frihet att tillämpa reducerad moms på varor, däribland … Continue reading

Posted in Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Pressmeddelande: Nej till kvoter för streamingtjänster

– Det är i grunden bra att föråldrade regelverk uppdateras, men vi kan helt enkelt inte acceptera den här typen av detaljstyrning. Medielandskapet är i ständig förändring och då kan inte vårt svar vara att dra i bromsen. Vi behöver … Continue reading

Posted in Pressmeddelande | Leave a comment

Pressmeddelande: Alexander Stubb en av de mest kompetenta kandidaterna

Alexander Stubb är ett av de mest kompetenta namnen för att bli ordförande för nästa EU-kommission. Han står stark kring de friheter som har gjort EU till en framgångsrik gemenskap av fria länder. Han skulle bli en mycket bra kommissionsordförande … Continue reading

Posted in Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmarks förslag för en välfungerande marknad för säkerställda obligationer

Kommissionen har presenterat förslag om ett nytt direktiv för att hantera säkerställda obligationer (covered bond) i EU. Syftet är att harmonisera regler på marknaden för säkerställda obligationer. Gunnar Hökmark har föreslagit en rad ändringar i direktivet. Hans förslag innebär: En … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Pressmeddelande: framtidens .eu

– .eu ska vara en kvalitétsstämpel som kan bidra till en fördjupad digital inre marknad och mer gränsöverskridande handel. Den ska vara pålitlig med ett trovärdigt innehåll. Det säger Gunnar Hökmark som för sin partigrupps räkning förhandlar det nya lagförslaget … Continue reading

Posted in Pressmeddelande | Leave a comment

Pressmeddelande: Europa behöver ökat försvarssamarbete

EU tar nu ett viktigt kliv mot mer försvarsindustriellt samarbete. Försvarsfonden som syftar till att stödja forskning och utveckling förhandlas nu i europaparlamentet och Gunnar Hökmark arbetar för att den europeiska marknaden ska förbli öppen och konkurrenskraftig. – Vi har … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande | Leave a comment