Category Archives: Pressmeddelande

Gunnar Hökmark om EUs regler för screening av utländska investeringar

Kommissionen har lagt ett förslag som ska underlätta för samarbete mellan medlemsländer och Kommissionen i arbetet med att screena utländska investeringar som kan utgöra ett säkerhetshot. Förslaget ska ses i ljuset av bland annat ryska och kinesiska investeringar i infrastruktur … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark välkomnar EU-kommissionens nya strategi för Västra Balkan

– EU-kommissionens uttalade vilja att nu ge ny energi åt medlemsförhandlingarna med länderna på Västra Balkan är ett viktigt steg för att stärka Europeiska unionens roll och Europas säkerhet. Medborgarna i Serbien och Montenegro måste veta att medlemsförhandlingarna har en … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande | Leave a comment

Gunnar Hökmarks förslag för en stabil och konkurrenskraftig europeisk banksektor

Gunnar Hökmark har föreslagit ändringar till EUs kapitaltäckningsdirektiv. Det övergripande målet med Hökmarks ändringar är en europeisk banksektor som är stabil, välfungerande och inte överreglerad. Baselkomitteen föreslår ett ”leverage ratio” för GSII:s (globalt systemviktiga banker) men inte för OSII:s (andra … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Kommentar om mandatfördelning och transnationella listor

Kommentar från Gunnar Hökmark om EP:s mandatfördelning och transnationella listor som röstades igenom idag i konstitutionella utskottet. – Det är en framgång att Sverige nu, tillsammans med ett antal andra mellanstora medlemsstater får ett nytt mandat. Vi har fått genomslag … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande | 1 Comment

Gunnar Hökmark om läget för den europeiska ekonomin

Kommissionen har nyligen presenterat sin årliga tillväxtöversyn. Här ger Kommissionen en bild över läget för europeisk ekonomi och föreslår vad som behöver göras på nationell och europeisk nivå för att stärka tillväxten i EU. Kommissionen konstaterar att den europeiska ekonomin … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark presenterar förslag till ny banklagstiftning

Gunnar Hökmark har i Europaparlamentets ekonomiutskott presenterat sina förslag till ny banklagstiftning. Lagstiftningen innebär förändringar i den nuvarande bankrislagstiftningen (BRRD). Bland annat ska den internationella standarden om förlustabsorberingskapacitet (TLAC) införas i europeisk lagstiftning. Under sammanträdet i ekonomiutskottet underströk Hökmark varför … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark kritisk till Kommissionens förslag om EMU-samarbetet

Idag har Kommissionen presenterat förslag för att fördjupa och stärka EMU-samarbetet. Förslagen innebär dels att det inrättas en Europeisk monetär fond, likt IMF, att det inrättas en finansminister för Eurozonen som samt att det skapas en egen budget för Eurozonen. … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Strengthening resilience of European banks – creditor hierarchy legislation adopted

“With the creditor hierarchy legislation agreed upon today, every investor will know that they – not the tax payers – will have to pay when a bank has problems” said EP Rapporteur Gunnar Hökmark MEP. The agreement with the Council … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment